Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - kadastrale leggers 1966-1968 (28990-29951)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 581
Inventarisnummer: 108-109-110

Kadaster Dordrecht 28990-29107


kadastrale leggers
DIENSTJAAR 1966
28990= de venn. onder firma G. Klein Hesseling & Zonen, Museumstraat 25 + vennoten Antonius Klein Hesseling en Gerrit Klein Hesseling, Prinsese Irenestraat 40, eigenaar Achter Klooster H3569 en H3570;
28991= Jan Leendert Maat, beheerder v.e. benzinepompstation, Rotterdam/ Dordrecht Diepenbrockweg 178 (K8023);
28992= ir. Jan de Vries, bouwkundig ingenieur, Stooplaan 16 (C5283) huis, tuin;
28993= Jan Boon, tandtechniscus, Dordrecht / Amsterdam Amsterdameweg 255, eigenaar Krommedijk N780;
28994= de Gemeente Dordrecht en cons., eigenaar Corn. de Wittstraat D5945 en D5955 trap, huis, straat;
28995= de naaml. venn. Esso Nederland NV te s Gravenhage + de Gemeente Dordrecht, eigenaar Latourpad D5947;
28996= de naaml. venn. de Centrale Arbeidersverzekeringsbank en cons., te s Gravenhage, eigenaar S.M. Hugo van Gijnweg M1559 flatgebouw, erf;
28997= de Gemeente Dordrecht en cons., eigenaar Rembrandtlaan M1560 2 scholen, bouwterrein, straten;
28998= de Gemeente Dordrecht + erfpachter tot 30 juni 2035 Coöperatieve Apothekers Vereniging De Onderlinge Pharmaceutische Groothandel G.A. te Utrecht, eigenaar Faradaystraat L240 werkplaats, erf;
28999= Cornelis van Gijzen, winkelier + Cornelis Johannes Louwman, grossier, Oranjelaan 51 + Gerrit Verspuij, koopman en winkelier, eigenaar van Spuiweg D5811 huis, tuin;
29000= Frans Roozen g/m Willemina Hofman, patat à frites bakker, Amerstraat 35 (I1371) huis, erf;
29001= Pieter de Visser g/m Adriana de Groot, monteur, Amerstraat 33 + Johannes Mijndert de Visser + Rudy de Visser + Angelique de Visser, eigenaar Amerstraat I1372;
29002= Cornelis Mattheus Pronk, bouwkundig opzichter, getr. met Margaretha Pieternella van Wijk, Amerstraat 15 (I1383);
29003= Cornelis Weeland, chauffeur, Lingestraat 26 (I1469) huis, erf;
29004= Johannes Franciscus Krul geh. met Anna Cornelia Strake, bedrijfsleider, Reeweg Oost 206 (O172) huis, erf;
29005= Rokus Jongeneel, accufabrikant, Alblasserdam Cortgene 70, eigenaar Voorstraat G2297 huis;
29006= de Gemeente Dordrecht + erfpachter t/m 29 maart 2035 Maria Vrolijk g/m Aart de Lang, Dordrecht, eigenaar van Hogendorpplantsoen M1084, huis, schuur, erf;
29007= Johannes van der Vlies, produktieleider, Reinkenstraat 22 (K6772);
29008= de Gemeente Dordrecht + erfpachter tot 31 juli 2006 Abraham Hendrikus Franken, bankwerker, Nessestraat N1456;
29009= de Gemeente Dordrecht + erfpachter tot 31 juli 2006 de naaml. venn. N.V. Handel- en Exploitatie Maatschappij Petronella, p/a. Corn. de Wittstraat 108-110, eigenaar Nessestraat N1456-N1457, Herradesstraat N1531 en N1537 huis, erf;
29010= Rudolf Jochem Zegelaar, ijzervlechter, woonplaats Voorstraat 425, eigenaar Kaspershof C4792 huis, erf;
29011= Adriaan Kloens, winkelier, woonplaats Dordrecht / Dubbeldam Reewegpad 13, eigenaar Voorstraat H1106 huis, vorige legger 23249-8, volgende legger 30022-3;
29012= de Gemeente Dordrecht + erfpachter tot 16 april 2007 Franciscus Johannes Maria van der Kamp g/m. Everdina Enzler [1919-2005], chauffeur, Vorensaterstraat 19 (N1684);
29013= Adrianus Johannes Verduijn in gem. van goed. g.m. W.J.J. Vos, kok, Amerstraat 25 (I1376);
29014= Johannes Petrus Mooren, verzekeringsagent, Amerstraat 27 (I1375) huis, erf,vorige legger 21690-23;
29015= Johannes Melkert g.m Neeltje Falandt, chauffeur-monteur, Amerstraat 23 (I1378);
29016= de gemeente Dordrecht + erfpachter t/m 29 maart 2035 Lena Los [1903-1993] wed. Johannes Krim Jzoon, land- tuin- en bosbouwkundige, Breda / Dordrecht van Hogendorpplantsoen 12 / 's Heer Boeijenstraat 19, eigenaar van Hogendorpplantsoen M1094 huis, schuur, erf;
29017= Wietse Smid getr. met Elisabeth Louise Bos, chauffeur, 2e Dijkstraat 17 (C3470);
29018= Hermanus Johannes Nicolaas Hegeman, technisch hoofdambtenaar, Almelo / Dordrecht Willem de Swijgerstraat 29, eigenaar Willem de Swijgerstraat P255;
29019= Bastianus Wilhelmus Touw, schipper, Merwedekade 11 (waladres), eigenaar Dubbeldamseweg N1179 huis, tuin;
29020= Pieter Johannes de Deugd g/m Hendrika Riske, glastester, Joh. Vermeerstraat 28, eigenaar Leliestraat K1830;
29021= de Gemeente Dordrecht + erfpachter t/m 31 juli 2064 naamloze vennootschap N.V. Chemicalienhandel v.h. voorheen A. Bisschop Pzn, eigenaar Grevelingenstarat R1801-R1803;
29022= Gerrit Hermanus Derksen, boorder, getr. met Hendrika Riske, 1e Dijkstraat 21 (C3277);
29023= Gerardus Johannes Leendert Meijs, arbeidsanalist, g/m Klaasje Verolme, Zwijndrecht / Dordrecht, eigenaar Tieselenstraat N1216 huis, tuin;
29024= Krijn van Marion, hersteller PTT, Dordrecht Madoerastraat 1 / Australie Naval Base, eigenaar Madoerastraat B1437;
29025= Adrianus Woutherus van Teijlingen, aannemer, Rotterdam Pleinweg 219, eigenaar P381 en Essenlaan P406-P405;
29026= Govert Jan de Kool, hoofdonderwijzer, eigenaar Frans Lebretlaan K6951;
29027= Jan Pieter Barendse, machine bankwerker, H.I. Ambacht Willem de Zwijgerstraat 17, eigenaar de la Reystraat K2777 huis, erf;
29028= Jan Jansen, opticien, Dordrecht / Haarlem Bartel Jorisstraat 21, eigenaar Sophiastraat K2655 huis, erf;
29029= Jan Dirk van Hamersveld, z.b., Amstelveen, eigenaar Emmastraat K3289;
29030= Antoon Corneel Popelier, schipper, Dordrecht Krommedijk 116 (N672);
29031= Martinus Gerrit Ippen, constructeur, Rijnstraat 27, getr. m. Anna Hoff, eigenaar Rijnstraat I1317;
29032= Johannes van Steenoven, oberkelner, Joh. Bosboomstraat 16 + Martinus van Steenoven, grossier + Hendrina van Steenoven g/m Dirk Hak + Pieternella Cornwelia van Steenoven g/m Willebrordus Leonardus Kok + Adriana van Zwieten wed. Jacobus Jozephus van Steenoven + Arnoldina Josephine Jacqueline van Steenoven echtg. Willem Hendrik Josephus Wilhelmus Wolbeek, Zwijndrecht, eigenaar Korte Breestraat H578;
29033= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 1 aug. 2007 Gerrit van der Sluijs getr. met Hendrika Brand, banketbakker, Standhasenstraat 41 (N1770);
29034= Samuel Levisson, classificeerder, 1e Kunstminhof C2608-C2324;
29035= Willem Fontein getr. met Gerda Adriana Bijkerk, arts, Leiden / Dordrecht Singel 280 (D2638) en D4921 weg;
29036= de gemeente Dordrecht + erfpachter t/m 30 juni 2040 Jan Nicolaas Hendricus Loggers, Dubbeldam (de venn. onder firma Fa Abr. A. Loggers), eigenar Mijlweg L2359 kantoor, erf, fabriek, bouwterrein;
29037= de naamloze vennootschap Heineken Exploitatie Maatschappij N.V., te Amsterdam, eigenaar van Visstraat H56-H58-H59 en Wijnbrug H1335, Bleijenhoek G2253, Riedijk G1583, Toulonselaan K5385, Krispijnseweg K5377, Weeshuisplein F907, Voorstraat E222, Mijlweg L2222, Voorstraat E1334, Noordendijk C3925, Lange Breestraat H3006;
29038= de Staat (Verkeer en Waterstaat) + erfpachter altijddurend de naaml. venn. Heineken Exploitatie Maatschappij N.V., te Amsterdam, eigenaar Mijlweg E2221 ged. huis, erf;
29039= Jantje Lange, hulp in de huishouding, Zuidendijk 53 (L1969);
29040= Hendrik Johannes Brand, draadwerker, Herradesstraat 52 (N1629);
29041= Cornelis Johannes Alexander van de Weg, ambtenaar, Blekersdijk 72 (D5962);
29042= Adrianus de Man, getr. met Wilhelmina Hendrika Koene, ambtenaar PTT, Javastraat 63 (C4609);
29043= Jacob Huisman, directeur N.V. [=? meubelfabriek JEHA N.V. ?], Hardinxveld-Giessendam Buitendams 350, eigenaar Kleine Spuistraat E870 werkplaats, kantoren;
29044= Adriaan Cornelis de Fouw, verkoper, Javastraat 38 (C5007);
29045= Wilhelmina Christina van Riessen wed. Johan Wilhelm Peter Blasberg, part., Hollandsche Rading / Dordrecht H.W. Mesdagstraat 2, eigenaar H.W. Mesdagstraat K7802 huis, erf + K7803 garage, erf;
29046= Maria Asselberghs echtg. Nicolaas Bastiaansens, z.b., Antwerpen / Dordrecht Kromhout 146, eigenaar Kromhout C2773 en Wijnstraat F1901 huis, erf, vorige legger 27680-1;
29047= Maaike Geertruida Tijssen, jeugdwerkleidster, Rotterdam / Dordrecht Amerstraat 190 + Heintje Johannes Tijssen, eigenaar Rozenstarat K2112;
29048= de Gemeente Dordrecht + erfpachter einde 31 aug. 2013 de naamloze vennootschap Scheepswerf Jonkerpaans NV, Kilkade 11, eigenaar Wilhelminahaven L2364 kantoor;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_108_03.pdf]

Laatst gewijzigd: november 2011.