Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 148

DOSSIER 2897
Eerste Dordtsche Electrische Meubelfabriek, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 12-11-1921 eerste inschrijving.
  • B. 06-02-1922 uittreding medeeigenaar.
  • C. 28-06-1922 faillietverklaring.
  • D. 23-12-1924 ambtshavel opheffing.
  • E. 18-07-1929 deponeering uitdeelingslijst.
  • F. 18-07-1929 beeindiging faillissement.

E. (18-07-1929)


Mr. G.J.W. van Tricht Jr, advocaat en procureur)
In zake: faill. Eerste Dordrechtsche Electrische Meubelfabriek, te Dordrecht.
De curator bericht U hierbij, dat door hem in bovengenoemd faillissement de eenige utideelingslijst ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht is gedeponeerd om aldaar gedurende 10 dagen ter kostelooze inzage der schuldeischers te liggen.
Aan sommige preferente schuldeischers slechts kan hun vordering, althans een gedeelte daarvan, worden uitbetaald, zoodat de concurrente schuldeischers alzoo niets ontvangen.
Dordrecht, 1 Juli 1929. Bagijnhof 3.

Laatst gewijzigd: oktober 2011