Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 416

DOSSIER 8349
Dameshoedenmagazijn Trossel, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 28-05-1930 eerste opgaaf
  • B. 08-02-1937 faillietverklaring
  • C. 02-12-1937 beeindiging faillissement

B. (08-02-1937)


Dordrecht, den 3 Februari 1937.
FAILLISSEMENT: J.H. Trossel, wonende te Dordrecht aan de Timorstraat No. 32, zaak doende te Dordrecht aan de Voorstraat No. 375-377 onder de benaming Dameshoedenmagazijn Trossel.
De curator in genoemde faillissement brengt ter kennis dat bij beschikking van den E.A. heer Rechter-Commissaris d.d. 2 Februari 1937 is bepaald:
1e. dat de schuldvorderingen uiterlijk den 5den Maart 1937 te zijnen kantore moeten zijn ingediend;
2e. dat de verificatievergadering is bepaald op Dinsdag den 23sten Maart 1937, des namiddags te 1 1/2 uur in het Gerechtsgebouw ana de Steegoversloot No. 40 te Dordrecht.
De Curator Mr. K.N. Korteweg, Bleekersdijk 2.
(failliet verklaard 20 jan 1937, rechter-commissaris Mr. J. Bentfort van Valkenburg)

Laatst gewijzigd: maart 2011