Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief 3.17.01.02
Inventarisnummer 833

DOSSIER 18932
Wed. W.H. van Grunderbeek (Mevr. J.P. Krijgsman-Catersels), gevestigd te Dordrecht (zie ook dossier 18933)

INHOUD

  • A. 06-01-1954 eerste opgaaf
  • B. 18-01-1955 overlijden eigenaar
  • C. 18-01-1955 nieuwe eigenaar
  • D. 07-01-1956 intrekking volmacht
  • E. 07-01-1956 nieuwe gevolmachtigden
  • F. 18-01-1963 naamswijziging
  • G. 18-01-1963 opgave betr. Huwelijkse voorwaarden
  • H. 06-10-1964 uittreding gevolmachtigde
  • I. 06-10-1964 nieuwe gevolmachtigde
  • J. 20-01-1973 ambtshalve opheffing

A. (06-01-1954)


Opgaaf van W.H. van Grunderbeek gevestigd te Dordrecht.

Soort van bedrijf, dat wordt uitgeoefend:
De verkoop van dranken in het klein; Het overige deel van het cafébedrijf wordt uitgeoefend op naam en voor rekening van de Heer R. Cornelissen (onder den handelsnaam Café 'Het Noorden')

(aangever: 6 januari 1954)

Laatst gewijzigd: maart 2011