Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief 3.17.01.02
Inventarisnummer 833

DOSSIER 18932
Wed. W.H. van Grunderbeek (Mevr. J.P. Krijgsman-Catersels), gevestigd te Dordrecht (zie ook dossier 18933)

INHOUD

  • A. 06-01-1954 eerste opgaaf
  • B. 18-01-1955 overlijden eigenaar
  • C. 18-01-1955 nieuwe eigenaar
  • D. 07-01-1956 intrekking volmacht
  • E. 07-01-1956 nieuwe gevolmachtigden
  • F. 18-01-1963 naamswijziging
  • G. 18-01-1963 opgave betr. Huwelijkse voorwaarden
  • H. 06-10-1964 uittreding gevolmachtigde
  • I. 06-10-1964 nieuwe gevolmachtigde
  • J. 20-01-1973 ambtshalve opheffing

J. (20-01-1973)


Opgaaf van mevr. J.P. Krijgsman-Catersels gevestigd te Dordrecht.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken:
* overwegende, dat in haar Handelsregister onder dossiernummer aan het adres Noordendijk 12 te Dordrecht staat ingeschreven Mevr. J.P. Krijgsman-Catersels.
* overwegende, dat op grond van de bepalingen van de Drankwet 1931 eerder genoemde verplicht was op het hierbovenvermelde adres de verkoop van dranken in het klein voor eigen rekening te doen plaatsvinden;
* overwegende, dat deze verplichting op 1 januari 1969 door het inwerking treden van de Drank- en Horecawet werd opgeheven;
* overwegende, dat sedertdien door Mevr. J.P. Krijgsman-Catersels geen bedrijf meer ter plaatse wordt uitgeoefend en niet is gebleken dat dit bedrijf ook elders wordt geëxploiteerd;
* overwegende, dat de onderneming reeds langer dan een week heeft opgehouden te bestaan;
Gelet op artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet 1918;
Gelast haar secretaris te handelen als ware opgave van de opheffing van de onderhavige onderneming gedaan;
Voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken krachtens te dezer zake ontvangen algemene machtiging van de voorzitter der Kamer.

(naam aangever: mr. D.W. Beels, Adres: Kamer van Koophandel te Dordrecht, Hoedanigheid: sekretaris K.v.K., 19 januari 1973)

Laatst gewijzigd: maart 2011