Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1370

DOSSIER 33774
N.V. Schoonmaakbedrijf "Frisco", gevestigd te Rotterdam.

INHOUD.
  • A. 02-02-1972 eerste opgaaf
  • B. 20-01-1975 uittreding commissaris
  • C. 20-01-1975 nieuwe commissaris
  • D. 05-05-1976 faillietverklaring
  • E. 05-05-1976 opheffing bedrijf
  • F. 05-05-1976 onjuiste opgave curator faillissement

C. (20-01-1975)


Opgaaf van N.V. Schoonmaak (en transport)bedrijf FRISCO, gevestigd te Rotterdam.

Nieuwe bestuurder/commissaris:
* Tjeerd Lemstra, geb. Den Haag 14-4-1946, directeur per 31 mei 1968 (1-6-1968), 's-Gravedijkwal 7c te Rotterdam
* Maria Catharina van Vliet-Lemstra (echtgenoote van Simon Albertus van Vliet), geb. Nieuwer-Amstel 5-12-1935, commissaris per 31-5-1968 (1-6-1968), Vondellaan 8 te Hazerswoude;

(aangever: T. Lemstra, 's-Gravendijkwal 7 te Rotterdam, directeur, Rotterdam de 6 sept 1868/ingekomen 20 Januari 1975)

Laatst gewijzigd:t maart 2011