Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1370

DOSSIER 33774
N.V. Schoonmaakbedrijf "Frisco", gevestigd te Rotterdam.

INHOUD.
  • A. 02-02-1972 eerste opgaaf
  • B. 20-01-1975 uittreding commissaris
  • C. 20-01-1975 nieuwe commissaris
  • D. 05-05-1976 faillietverklaring
  • E. 05-05-1976 opheffing bedrijf
  • F. 05-05-1976 onjuiste opgave curator faillissement

D. (05-05-1976)


Opgaaf van B.V. Schoonmaakbedrijf FRISCO, gevestigd te Rotterdam.

Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 12 augustus 1975 us in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Schoonmaakbedrijf Frisco B.V., gevestigd te Rotterdam aan de 's-Gravedijkwal 7c, met benoeming van de Edelachtbare Heer Mr. D. van Leijden en met aanstelling tot kurator van [Mr. R.R.N. Paardekooper, Korte Hoogstraat 30, Rotterdam (zie akteletter a)].
NRC Handelsblad 27 augustus 1975.

(aangever: ambtshalve, Rotterdam de 1 september 1975)

Laatst gewijzigd:t maart 2011