Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven burgemeester 1892-1893


Bron: stadsarchief Dordrecht
archief 6
Inventarisnummer: 3507, 3508, 3509, 3510

brieven burgemeester 1892 (SAD 6-3508)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3508 (NB. 3507 en 3508 in één doos))

(envelop 1)
- Daniel Steketee (3e reg inf. 1e bat. 2e comp.).
- (Parket o.m. 8-7-1892) tapper Herman Huibert de Boer.
- (Zwijndrecht 11-7-1892) Eva Hamburger echtg. H.A. Meijer, begr. Isr. begraafplaats te Dordrecht.
- (Capelle a/d IJssel 8-7-1892) vermist roeiboot.
- (Nederlanderschap 13-7-1892) G.J. Waals.
- lijst afgestane gelden schepelingen (April 1892).
- (8-7-1892) regt ter voorkoming van aanvaring + groot aanplakbiljet.
- K.D. Scheffer, commies Rijskbelasting.
- (Rotterdam 19-7-1892) Cornelis de Jong, Torenstraat 37 varensgezel.
- (Zierikzee 23-7-1892) Cornelis van der Stel.
- Albert Jan Verbeek van der Sande, zoon in Geneesk. Gestich voor Krankz.
- Leger des Heils, bezoek Generaal BOOTH (lokaal van der Horst).
- (Veenhuizen 18-7-1892) Jacob Bezemer.
- (5-8-1892) gegag. onderofficier A. van Dijnen, Ind. Stamboeknummer 20389.
- (3-8-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 13-7-1892 veroordeeld zijn:
1) Johannes Wat van Hulst, 35
2) Arie Hazenbosch, 17
3) Karel Wemmers, 52
4) Johannes Blommers, 23
5) Neeltje Rooijen h/v. A. Dekker
6) Hendrik Larieviere, 22
7) Wilhelmus Johannes de Jong, 32
8) Gijsbert van Welsum, 32
9) Jacob Reppel, 29
10) Hendrik van de Merwe, 54
11) Nicolaas Duister, 23
- (3-8-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 27-7-1892 veroordeeld zijn:
1) Theodorus Kramers, 19
2) Cornelis Johannes Koenen, 48
3) Adrianus van Goch, 47
4) Willem van de Weg, 57
5) Cornelis Versluis, 61
6) Pieter de Waard, 44
7) Herman Jeronimus Logger, 51
8) Cornelis Lawende, 39
- J.J.D. van Peere bij broeder G. van Peere, Voorstraat.
- (9-8-1892) Carel Brandt, Geneesk. Gesticht.
- (20-8-1892) Jaantje Boswijk echtg. Jan de Bruijn, in Geneesk. Gesticht.
- Jan Brand, Geneesk. Gesticht.
- tapper-barbier J.M. Hendriks.
- (25-8-1892) E.A. van Steensel van der Aa, gegag. mil. Oost-Indië.
- (31-8-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 24-8-1892 veroordeeld zijn:
1) Jan Hellegert de Roo, 37
2) Pieter Schaap, 51
3) Adriaan van der Sluijs, 55
4) Martinus Ponte, 45
5) Dirk van der Boor, 21
6) Maria van der Schulp, 50
7) Jaantje de Lange, 30
- (1-9-1892) F.A.W. Wolff, houder cafe Central, Voorstraat.
- (1-9-1892) Alphonse Marie Buijs, 21, schrijnwerker.
- (brief: K.G.W. de Bosson, apotheker Dordrecht 2-9-1892)
- telegram: kegelclub 'Hout of Fout', medaille.
- (30-8-1892 Nederlanderschap) J.W. Bovens.
- (13-9-1892) Gerritje Eijsinga, Aardappelmarkt 6.
- (Angerlo 12-9-1892) begr. Maria Diemont, echtg. Mr. Johan Arnold Marinus van der Harst Merson.
- (Rotterdam 17-9-1892) begr. J.C. Neerhout.
- (brief op briefpapier: Metaalwarenfabriek Marienbornstraat hoek Veststraat 71-73, 20-9-1892) J. de KOK, Marienbornstraat, door steentje geraakt door jongens van de Lage Scholen in het Stek gegooid.
- 1888 F. Smits, lavastraatkeien.
- (gesticht Hoorn 21-9-1892) C. Lelieveld.
- (22-9-1892) Johannes van Ooijen, vader Johannes in Krankz. Gest.

(envelop 2)
- (weduwenfonds) Vrouwe Steijn geb. Schellinger.
- (Nederlanderschap 27-9-1892) Cornelia van Zanten, te Berlijn.
- (Parket o.m. 23-9-1892)
- stoomketel olieslagerij fa. C. Vliegenthart.
- (Dordrecht 28-9-1892) Met betrekking tot het hierbij teruggaand adres, mij gezonden onder geleide uwer apostille dd 26 dezer No. 2199 K, heb ik de eer UEdA mede te deelen dat de adresssant G. VAN DER MIJL het voornemen heeft om in vereeniging met Johannes PELET, woonachtig aan de Kolfstraat en SCHIMMEL wonende Tolbrugstraat WZ eene voorstelling te geven in het bierhuis 'FLORA' aan het Matena'spad voor het publiek tegen entree van f 0,25 waarin zij respectievelijk zouden optreden als clown, goochelaar en vuureter, terwijl H. HOEDEMAKER aan het Nieuwkerksplein zou fungeeren als bureaulist. De houder van 't bierhuis J.F.W. FREISENBRUCH die bleek niet voldoende pp de hoogte te zijn, hiermede in kennis gesteld en er op gewezen dat het op zijnen weg lag de vergunning aan te vragen, verklaarde hiertoe niet te zullen overgaan en zijn lokaal niet voor eene dergelijke voorstelling af te staan. Derhalve ... etc.
- (20-9-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 21-9-1892 veroordeeld zijn:
1) Cornelis Uitdenbogaard, 67
2) Willem Temperman, 47
3) Johannes Arenout, 65
4) Jan van Strijen, 43
5) Cornelis Zandman, 26
6) Gijsbert den Hartog, 22
7) Dirk van der Boor, 21
8) Eduardus Johannes Gloudemans, 47
9) Mattheus de Mei, 46
10) Cornelis Jacobus van den Broek, 53
11) Josephus Kooke, 50
12) Abraham van der Matten, 47
13) Philippus Lelieveld, 23
14) Willem Louwman, 39
15) Jan Janse, 69
- (11-10-1892) Jacobus Eli Hoogland, sigarenfabrikant, geb. Dordrecht 5-1-1860.
- (13-10-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 5-10-1892 veroordeeld zijn:
1) Karel Hendrik Lugten, 29
2) Antonie Retel, 48
3) Petrus Johannes de Ruijter, 19
4) Adam Frietsch, 45
5) Hendrik van de Graaf, 47
6) Jan Janse, 48
7) Martinus Huijsmans, 22
8) Johannes Adrianus Huijsman, 53
9) Willem Leendert van Riemsdijk, 47
10) Cornelis Uitdenboogaard, 67
11) Arie Johannes Schot, 60
12) Anthonie de Vries, 39
13) Pieter Jansen, 24
14) Johannes de Roo, 40
- (15-10-1892) Johanna Merkx echtg. Petrus Lambertus van der Made in Krankz. Gest.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Juli 1892)
- telegram: G.J.A. Steen, geb. Dordrecht 20-9-1867.
- (17-10-1892) Willem FREEN.
- (Dubbeldam 18-10-1892) begr. R.K. begraafplssta Dordrecht Dorothea Bols.
- (19-10-1892) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 11-10-1892 veroordeeld zijn:
1) Gerrit Jamerman, 39
2) Egbert van der Kolk, 52
- (19-10-1892) gep. sergeant M. van de Flier.
- C. Kammerman, horlogiemaker, A. Cuipsingel 11 naar Bagijnhof 42.
- Johannes Schalken.
- Lijntje van der Enden wed. C. van Leeuwarden, dochter Anna in Krankz. Gest.
- (27-10-1892) roodvonk te Dordrecht.
- Lambertus Davids, winkelier, behuwdzuster CHr. Gesina van de Ven in Krankz. Gest.
- (31-10-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 19-10-1892 veroordeeld zijn:
1) Arnoldus van Batavia, 26
2) Jacob Schotel, 19
3) Willem Kooijman, 20
4) Cornelis van der Stichel, 32
5) Willem Louman, 38
6) Cornelis Uitdenbogaard, 67
7) Hendrik Vermeulen, 35
8) Willem Wulfse, 25
- Charlotta van der Sluijs, geb. Hillegersberg 27-8-1826, tr. 2-6-1870 Friedrich August Hansel.
- Willem Christiaan Leijdekkers.
- (2-11-1892 Brussel) mej. Laurentien Masion, K. de Bruijne.
- (4-11-1892) Maria den Boer huisvr. Emil KRUG.

(envelop 3)
- (Rijksopvoedingsgesticht Medemblik) Anthonie de Vries, 37, sjouwer.
- (8-11-1892) Govert Vetten, behuwdzuster Sara Cornelis Wilhelmina den Hollander, in Krankz. Gest.
- (11-11-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 2-11-1892 veroordeeld zijn:
1) Simon de Wit, 17
2) Arie Johannes Schot, 60
3) Pieter Cornelis Grootenboer
- telegram: Conducteur van der Stek van trein gevallen
- (12-11-1892) Herman Jean Diepenhorst, geb. Ameide 26-1-1870.
- M.A. Leegenhoek / Wilhelmus Hendrikus Degen (vrouw Kolfstraat 33).
- (Gorinchem 22-11-1892) Johannes Josinus Bouman, begr. Dordrecht.
- (24-11-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 16-11-1892 veroordeeld zijn:
1) Jan Zwang
2) Pieter Keldermans
3) Johannes de Roo
4) Derk Moore
5) Martinus van der Stiggel
6) Cornelis Kooij
- (Nunspeet 24-11-1892) Sara Cornelis Wilhelmina den Hollander huisvr. A. van der Linden, begr. Dordrecht.
- (Alblasserdam 25-11-1892) begr. Antonius Buijs, 68jaar, R.C. begraafplaats te Dordrecht.
- (KNMI 25-11-1892) gep. 1e stuurman H.J. Hoogervorst, geb. Rotterdam 11-5-1827.
- (2-12-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 30-11-1892 veroordeeld zijn:
* Arie van Son
* Gerardus v.d. Nieuwenhuizen [doorgestreept]
* Hendrik de Heer
* Anthonius Jansen, 57
* Gerrit Bartholomeus de Reus
* Jacobus Buijtenhek
* Jan Hendrik Nienkemper
* Cornelis Lelieveld
* Kornelis Versluis
- (2-12-1892) K.F. van Merkestijn, gegag. mil. Oost-Indië.
- (onderstand 30-11-1892) A.J. Visser geb. de Visser, Korte Kromhout 4.
- Willem Drijver, gemeente verlaten (botsingen met familie).
- (8-12-1892) jagen op spoorsneeuw / de Kat van Hardinxveld.
- J. Monasch, Steegoversloot 1rood, koopman in goud- en zilver werken.
- (paspoort 20-12-1892) B.J. Paardekooper.
- Hector Joseph Dewerpe, geb. Lodelinsard 22-8-1852.
- (22-12-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 14-12-1892 veroordeeld zijn:
* Sara van der Boor h.v. van G. Revier
* Bastiaan Hendrik van Pelt
* Bernardus Marinus Giffard
* Marinus van Nimwegen
* Dammes Tims
* Hermanus Christiaan Kaho
* Pieter de Waard
- (jacht en visscherij 28-12-1892) J.C. Mesman.
- correspondentie burgemeester CHOLERA.

(Laatst gewijzigd: aug. 2005.