Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven burgemeester 1892-1893


Bron: stadsarchief Dordrecht
archief 6
Inventarisnummer: 3507, 3508, 3509, 3510

brieven burgemeester 1893 (SAD 6-3509)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3509)

(envelop 1)
- (30-4-1892 Jacht en Visscherij)
Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1892/3 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld
.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 P. Rombout timmerman steekhaam Toulonschelaan 2
2 Th. van Eijsden kleermaker kruisnet Wijngaardstraat 38
3 J. Dubbeldam vischknecht (aal)fuiken Matena'spad 34
4 J. Lugten pakhuisknecht steekhaam Hellingen 142
5 H. Jacobs smid kruisnet Noordendijk 59
6 A.W. Sleeking arbeider steekhaam Hellingen 104
7 A.S. Fok arbeider schakels Hil 2
8 W. van Ammelrooij schilder steekhaam Kasperspad 46m
9 A. Lugten blokmaker steekhaam Augustijnenkamp 44
10 C. Vink pakhuisknecht kruisnet Nieuwkerksplein 13
11 M. Tuk arbeider steekhaam Marienbornstraat 17
12 J. Finmans mandenmaker steekhaam Marienbornstraat 44
13 L.C. Roodenburg kurkensnijder steekhaam Hellingen 55
14 H. de Bruijn schoenmaker aalkorven Aardappelmarkt
15 A. Lugten pakhuisknecht steekhaam Matena'spad 6
16 A. Retel tabakskerver kruisnet Torenstraat 29
17 A.J. Roest wijnkoopersknecht schakels Nieuwkerksplein 11
18 T. in 't Velt sjouwer kruisnet Hellingen 12
19 J.M. Dekker arbeider steekhaam Marienbornstraat 50
20 D. Vink verlakker steekhaam Raamstraat 222
21 J. Voskuil vischkoopersknecht aalskorven Knolhaven 20
22 A. Spoor - steekhaam F. Bolsingel 7
23 C. Duvijn arbeider kruisnet Augustijnenkamp 40
24 G. Dubbeldam blikslager steekhaam Matena'spad 34
25 B. Haksteen arbeider steekhaam Hooge Bakstraat 3
26 W.A. Schols blikslager steekhaam Hellingen 18f
27 D. Boshoven arbeider steekhaam Hellingen 34
28 F. Gooshouwer kurkensnijder steekhaam Spuiweg 75
29 C.J. Groesbeek arbeider steekhaam Hellingen 5
30 A.F.H. de Gidts - steekhaam Pottenkade 3
31 J. van Duivenbode stoker steekhaam Blijenhoek 32
32 B.J. Verkijk arbeider kruisnet Toulonschelaan 40
33 H. Kelfkens timmerman steekhaam V.H. Singel 9
34 H. de Graauw gasfitter kruisnet Wijnstraat 37
35 A. Verwoerdt timmerman steekhaam Bagijnhof 72
36 W. van Loon besteller aalkorven Boomstraat 14
37 G. Stillebroer mattenmaker werpnet Geldeloozepad 14
38 A. Spore arbeider steekhaam Hellingen 120
39 W. Tuijn sjouwer steekhaam Kr. Elleboog 18
40 H. van Eck schoenmaker aalskorven Knolhaven 18
41 G. Koman sjouwer kruisnet Veststraat 90c
42 H. Goulooze vischlooper aalskorven Tolbrugstraat W.Z. 19
43 J. van der Wees bediende werpnet Gravenstraat 1rood
44 P. van Stek ketelmaker werpnet Matena'spad 7p
45 M. Verboor pakhuisknecht fuiken Weeshuisstraat 13
46 S. Meijer arbeider schakels Vest 175
47 P.G. van Heusden sigarenmaker aalskorven Kasperpad 60
48 J.G. Mesman sjouwer werpnet Pelserstraat 17
49 J. Scheepbouwer sjouwer steekhaam Augustijnenkamp 30

Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1892/3 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 H.B. de Roo van Capelle - gr. jacht, gr. visch Spuiweg 94
2 W.A.J. Schwarz vijlenfabrikant kl. visch (schakels) Toulonschelaan 40hh
3 S. de Roo broodbakker kl. visch (kruisnet) Noordendijk 45
4 J. in 't Veld Hz. landbouwer vergunning tot verdrijven van gevogelte Dubbeldamscheweg 25
5 M. Klop visscher gr. vischakte Lijnbaan 4
6 P.G. de Fuijk onderwijzer kl. vischakte (aalfuiken) Boomstraat 26
7 A. van Ardenne visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 27
8 A.C. van Nievervaart cargadoor gr. vischakte Singel 184
9 M.C. Sleeking blikslager gr. vischakte Kasperspad 50
10 J.H. Bogaert winkelier kl. vischakte (schakels) Gr. Spuistraat 10
11 J. van Ardenne visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 27
12 A. Vogelzang arbeider gr. vischakte Boogjes 31
13 F.M.J. Kerstens wijnhandelaar gr. jachtakte Wolwevershaven 69
14 H. Buikhuizen visscher gr. vischakte Weeskinderendijk 23
15 H.P. de Kat van Hardinxvelt kassier gr. jachtakte Wijnstraat 59
16 A.C. van Nievaart cargadoor gr. jachtakte Singel 184
17 A.S. Kes Jr. winklier kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 158
18 J.H. Retel broodbakker kl. vischakte (schakels) Riedijk 8
19 J. Hijbeek winkelier kl. vischakte (schakels) Gr. Kerksbuurt 12
20 C.G. de Kat van Bleiswijk kassier kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 39
21 J. Versteeg voor C. Versteeg winkelier gr. vischakte Voorstraat 18
22 J. Aarnoutse Jr. vischhandelaar gr. vischakte Knolhaven 44
23 J. Kriens schipper kl. vischakte (kruisnet) Kakstraat(?) 1
24 H. Stolk arbeider kl. vischakte (kruisnet) 's-Gravendeelschedijk 41a
25 J. van de Klunder roeier waterst. gr. vischakte Frankenstraat 5
26 J.M. van Dort - gr. jachtakte Hooge Nieuwstraat 5
27 S.O. Weeland visscher gr. vischakte Riedijkstraat 2
28 W.L. de Kluizenaar tapper en slijter gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 8
29 L. Tarmond - kl. vischakte (aalfuiken) Kerksteiger 8
30 G. Kwast boomkweeker gr. vischakte Spuiweg 90B
31 H.J. Koopman machinefabrikant gr. jachtakte Lijnbaan 20
32 J. Boshamer visscher gr. vischakte Heerheijmansuijsstraat 7
33 S. Weeland visscher gr. vischakte Heerheijmansuijsstraat 52
34 A. van Leest broodbakker kl. vischakte (kruisnet) Wijnstraat 88
35 C.P. Schepers broodbakker kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 84
36 W.J. van Keppel timmerman kl. vischakte (aalfuiken) Hellingen 89
37 J. van Elk assuradeur gr. jachtakte Voorstraat 101
38 J.A.Voss van Hagestein - gr. jachtakte Lombardstraat 19
39 P.J. Kooijman visscher gr. vischakte Voorstraat 345
40 J.A. Göbel schoenmaker kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 147
41 J. Feirabend kassier gr. vischakte Vest 32
42 Mr. J.A.M. van der Hardt Aberson - gr. jachtakte Singel 168
43 Herman A. Nebbens Sterling rentmeester en directeur vereeniging tot Landverbetering gr. jachtakte Wolwevershaven 75
44 A. Benders - gr. jachtakte St. Jorisweg 13
45 G. Mauritz Hz. cargadoor gr. vischakte Wijnstraat 131
46 W.R.A.C. graaf van Rechteren Limpurg - gr. jachtakte Singel 278
47 C. Barto barbier kl. vischakte (schakels) Singel 110
48 J. de Jong schoenmaker gr. vischakte Botgensstraat 17
49 E.L. Waterbeek - gr. jachtakte Bleekersdijk 2
50 N.M. Bouvy glasslijper enz. gr. vischakte Wolwevershaven 35
51 F.H. van Gijn koopman kl. vischakte Nieuwe Haven 29
52 H. Bremekamp - gr. jachtakte Nieuwstraat 9
53 H.A. Bremekamp koopman gr. jachtakte Nieuwstraat 9
54 C.H.C. Sunderman zonder gr. vischakte Boogjes 13rood
55 H.J. Koopman voor zijn zoon Adrianus - gr. jachtakte Lijnbaan 35
56 J. Prins arbeider kl. vischakte (vloeinetten) Marienbornstraat 108
57 N.A. de Joncheere - gr. jachtakte Stationsweg 2
58 S.A.F. Bzn. Creutz - gr. jachtakte Groenmarkt 11
59 M. van der Kloet - gr. jachtakte Slikveld 18
60 C. Corpeleijn biljardmaker kl. vischakte Gravenstraat 15
61 A. Bos Dzn. aannemer gr. vischakte Wolwevershaven 9
62 A. van Velzen mazelaar kl. vischakte (gebbe) Varkenmarkt 5
63 H.A. Bremekamp koopman jagen op spoorsneeuw Nieuwstraat 9
64 W.R.A.C. graaf van Rechteren Limpurg - schadelijk gedierte te doen schieten Singel
65 S. Meijer - gr. jachtakte Vest 175
66 J. van Elk assuradeur schadelijk gedierte te doen schieten Voorstraat
- W. de Jongh Jr. [pas aangemeld in mei 1893 voor den dienst 1893/4]] kantoorbediende kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 72

- stukken betreffende de oprichting van een standbeeld voor Jan Pieterszoon Coen (te Hoorn). [brief: A.S. Verbeek van der Sande, C.J.G. van Schaardenburg, Gerard Mauritz]
- (31-12-1892) K. Valkhoff, onbezoldigd rijksveldwachter.
- verslag landbouw in 1892 in Dordrecht.
- (31-12-1892) Hendrik Willem Leendert Pelgrim, stoker, zijn minderj. dochter Catharina Hendrika Pelgrim in Gesticht van Idioten 's Heerenloo te Ermelo.
- tabellarische opgave van het politie personeel.
- (nationaliteitsbewijs 3-1-1893) Johanna Maria Magdalena van Kempen wed. Theodorus Wilhelmus Jansen.
- (5-1-1893) Lambrecht Stegeman, Belgie, 18 jaar, in dienst.
- (2-1-1893) korporaal 2e reg. huzaren Jacob Dekker, ontslag.
- (2-1-1893) Hendrikus Hamels, Raamstraat 58 (gesticht Krankz.)
- (5-1-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 28-12-1892 veroordeeld zijn:
* Johan Herman Duijster, 17
* Frederik Leopoldus Voogt, 23
* Simon Doorn, 20
* Johannes Marinus Potters, 46
* Gijsbertus den Hartog, 22
De ambtenaar van het openb. ministerie b/d kantonger. in arrond. Dordrecht.
- (5-1-1893) Jacob van Schaardenberg, Rijksopvoedingsgesticht Alkmaar.
- (6-1-1893) David Johannes Kwak, zijn echtgenoote Johanna Marie Advocaat in Krankz. Gest. te Dordrecht.
- (brief 29-12-1892 Amsterdam) P. Koningh, Kerkstraat 291, Amsterdam, geb. Dordrecht 22-8-1844.
- (6-1-1893) Cornelis Havelaar, concierge ijzergieterij Penn en Bauduin.
- (nationaliteitsbewijs 12-1-1893) J.M.M. van Kempen wed. Th.W. Jansen te Crefeld.
- (2-1-1893 Dordrecht) opbrengst waterschout ambt f 59,21
- (2-1-1893) aangebrachte honden
- lijst afgestane gelden schepelingen (Okt. 1892 en Jan 1893)
- (nationaliteitsbewijs 18-1-1893) Hendrik Krul, thans te Gerresheim.
- (18-1-1893 jacht en visscherij) J. van Elk (schieten van konijnen en andere schadelijke gedierte).
- Petrus Lambertus van der Made.

(envelop 2)
- (20-1-1893) Jenneke van Riemsdijk, echtg. Barend Kamerman in Krankz. Gesticht te Dordrecht.
- (19-1-1893) mej. E. van Brakel, secr. Veren. tot Heil der Armen.
- Wijbrand Sjouke IJlstra, sollicitant agent van politie.
- (Rijkstoezicht op het stoomwezen in 2e district, Rotterdam 23-1-1893) tapijtklopperij van P. PANNEVIS, stoomketel opgeruimd (naar Oudshoorn, nu smederij).
- Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 7.
- (Jacht en Visscherij 27-1-1893) J. Scheepbouwer.
- (Amsterdam 26-1-1893) begr. Dordrecht Johannes Petrus Martinus Eijgenraam.
- (31-1-1893) Jacobus van Deurzen, straatmaker, echtg. Ida van Hout in Krankz. gest.
- te huur veerhuis te Papendrecht; L.J.C. Wolst, kapt. st. 'Karel Hertog van Gelder', ROtterdam.
- (Utrecht 2-2-1893) Daniel Marie Benulfus van Zwol, bewijs nat. militie.
- (1-2-1893) gratificatie Koningin Regentes, J. Smitd, bij H. van der Zand, Dielstraat 1, f 10.
- (4-2-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 25-1-1893 veroordeeld zijn:
* Pieter Ponsen
* Cornelis Lelieveld
- Jan de Knoop, geb. Oudshoorn 18-11-1863.
- (Kruisberg Doetinchem 7-2-1893) Johannes Vos, Hendrik van Es, Nicolaas van Dijl (+ 22-8-1893).
- Johannes van der Bosch, krankz. gest. Dordrecht.
- (parket ambtenaar o.m. 16-2-1893) 13-1-1893 tent Oranjepark, sterke drank.
- (17-2-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 8-2-1893 veroordeeld zijn:
1) Bastiaan van der Rest, 42
2) Antonie Fredrik v.d. Wal, 26
3) Nicolaas Blom, 38
4) Pieter Nagtegaal
5) Jean Joseph Louis Antoine Dodemont
6) Dirk Willem Lipjes, 26
7) Jan Casper Deering
8) Hendrik Schouten
9) Adrianus Terhorst
10) Dirk Los
11) Cornelis Jacobus v.d. Broek
12) Pieter Petiet
13) Abraham de Bruijne
14) Willem Wulfse
- (28-2-1893) Hendrica Wilhelmina Maria van Berkel echtg. Jan van Hemert in Krankz. Gest. te Dordrecht.
- Hendrik Hoving, 21 jr, gepasporteerd korporaal.
- (10-3-1893 Dordrecht) Aan Burgemeester van Dordrecht,
Onder terugzending van den brief van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken mij geworde ionder geleide Uwer apostille d.d. 8 dezer No. 459 R en ter voldoening aan het daarbij gedaan verzoek, houdende opgaaf van personen, die in deze gemeente verdacht worden van bedelarij of vermomde bedelarij en van personen, die gedurende meer dan dertig dagen zich in slaapsteden hebben opgehouden en verklaard hebben in deze gemeente te wonen, waarbij wordt opgemerkt, dat de woonplaats 'Riedijk 38' op die staten vermeld is 'het te Huis voor dakloozen van het Leger des Heils'.
De Commissaris van Politie.

Politie Dordrecht. Staat van personen die verdacht worden van bedelarij of vermomde bedelarij.

Namen Voornamen Ouderdom Woonplaats Al of niet ingeschreven in het bevolkingsregister
Lelivelt Cornelis 71 Dordrecht, Riedijk 38 ja
Roodnat Arie 55 als voren, Glasblazersvest id
Schot Arie Johannes 61 idem id
Uitdenbogaard Cornelis 67 Dordrecht, Riedijk 38 id
de Ridder Christoffel 47 alsvoren, Raamstraat 48 id
Kloos Simon Johannes 65 alsvoren, Kasperspad 52 id
van der Kooij Leendert 51 alsvoren, Papeterspad 9 id
van Kooten Adrianus 58 alsvoren, Wijngaardstraat 36 id
Kennes Johannes 57 alsvoren, Dwarsgang 6 id
Jonkers Anthonie Adrianus 44 alsvoren, Kr. Elleboog 64 id
Stolk Frederik 35 alsvoren, Hil 1 id
Wapperom Jasper 58 alsvoren, Wijnstraat 26 id
van der Boor Arie 45 alsvoren, Kr. Elleboog 23 id
van Herwaarden Theodorus Johannes 66 alsvoren, Bleijenhoek 37 id
Politie Dordrecht. Staat van personen die gedurende méér dan dertig dagen zich in slaapsteden alhier hebben opgehouden en verklaard hebben hier te wonen.
Namen Voornamen Ouderdom Woonplaats Al of niet ingeschreven in het bevolkingsregister
Brand Willem 48 Dordrecht, Riedijk 6 ja
Trijber Jan Pieter 24 id id
van Wessel Cornelis 48 id id
van Leeuwen Antoon 56 id id
Jansen Johannes 70 id id
van de Weg Court 50 Dordrecht, Wijnstraat 26 id
van Moll Johan Baptist Rudolph de 58 Dordrecht, Riedijk 64 id
Nispeling Johannes 58 Dordrecht, Riedijk 32 id
den Hartog Gijsbert 23 Dordrecht, Riedijk 10 id
Becker Johannes Bernardus 42 Dordrecht, Riedijk 13 id
Meijer Willem 44 Dordrecht, Riedijk 38 id
Claus Hendrik Pieter 19 id id
Bonjer Hendrik Wember 23 id id
Zwang Johannes 50 id id
Cramer Willem Antonie 72 id id
Hout Johannes 32 id id
Niënkemper Jan 46 id id
Dotman Antonius 50 id id
Zwang Lourens 52 id id
Versluijs Willem 35 id id
- (Nederlanderschap, Den Helder 10-3-1893) Frederik Johannes van Hoogstraten, geb. Dordrecht 3-4-1865.
- scholen / bedeling kinderen
- (Gevangenissen te Breda, 15-5-1893) F. Bonten, C. Stolk.
- (15-3-1893) Cornelis van der Werf, politie 3e kl, ontslag.
- (18-3-1893) Willemina Beekman, echtg. Pieter Ridderhof in Krankz. Gest.
- (19-3-1893) Johannes van Ameijden, koster Westerkerk (ontslag politie).
- Pieter van Heijst, Heerheijmansuijsstraat 28, nationale militie.
- Joh. GERM, bloemist te Dordrecht.
- (17-3-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 8-3-1893 veroordeeld zijn:
1) Willem Temperman, 48
2) Johannes van Rosmalen
3) Pieternella Maria van der Boor huisvr. C. Bakker
4) Dirk Duister
5) Simon Doorn
- (21-3-1893) Zoals uit het nachtrapport van den 20e op den 21 dezer blijkt, is er door Anna de Bie wed van A. Traarbach, dat haar 9-jarig zoontje in de linkerhand was gebeten door den kleine zwarten hond van den stukadoor Johann Heinrich Döbken, alhier woonachtig aan de Groote Kerksbuurt no. 21.
Dientengevolge heb ik den Heer Ellerman, gemeenteveearts, verzocht het dier in oogenschouw te nemen, die mij rapporteert, dat het gewenscht is, dat de hond voorloopig gedurende 3 manden, van een muilkorf worde voorzien. Mij hiermede vereenigde, heb ik de eer UEdA voor te stellen, hiertoe een bevel te willen uitvaardigen ... etc. De Commissaris van Politie.
- (Strijen) H.J. Fortuin a costi Vest 135 (huwelijk).
- gegageerde militair P. Kastelein.
- (De Kat van Hardinxveld 27-2-1893 [Wijnstraat 59]) Damiatebrug glad, paard ten onderste boven....etc.
- A.W. van Aardenne.
- (31-3-1893) Johannes van Houwelingen, 23, blikslager.
- Gebrs. MOOI, vergunning den arbeid in inrichting tot 9 s avonds.
- (IJsselmonde 4-4-1894) begr. Henrica Johanna Waterbeek, 15, alg. begraafplaats te Dordrecht.
- (4-4-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 22-3-1893 veroordeeld zijn:
1) Willem Ponte, 50
2) Hermanus Peters, 57
3) Barend Lindoorn
4) Hendrikus Kramers
5) Bernardus Vos
6) Adolph van den Beemt
7) Anthonij Adrianus de Waal
8) Ernst Hendrik Kasting
9) Johan Herman Duister
10) Adriaan van der Sluis
11) Johannes de Roo
12) Arie Johannes Schot
13) Cornelis Lauwende
- (Nederlanderschap) Dirk van Wageningen te Hamburg.
- (1-3-1893) G. Mauritz, bark 'JPA' 1/1 bij Havana gestrand.
- tooneelver. Hooger zij ons Streven + Steeds vooruit.
- (Strafgevangenis Rotterdam) gedetineerde Izak de Roos.
- (10-4-1893) B. Ritmeester, brugknecht aan 't Merwedekanaal.
- Jan van Munster, schipper, behuwdbroeder Simon Pieter van der Veer in krankz. gest.
- (13-4-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 5-4-1893 veroordeeld zijn:
* Henriette Louise Diezel, 31
* Arie Verhoeven
* Pieter Jansen
* Johannes de Roo
* Cornelis Uitenbogaard
- (18-4-1893) J. Scheepbouwer / Hendrik Eijskoot, politie 2e kl. (KLAUS, in aanbouw zijnde pand Doelstraat)

(envelop 3)
- (Veenhuizenn 7-4-1893) Hendricus Cornelis van Gastel, f 35
- stoomketel houtzagerij A. de Groot en Zonen.
- (Rotterdam 21-4-1893) begr. Dordrecht K.L. Dahmen
- stalhouder S. Boet, Kromhout (garnosoen commandant 21-4-1893)
- (Rotterdam 21-4-1893) Herman Hilbert de Boer, koffiehuishouder
- (2-6-41893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 19-4-1893 veroordeeld zijn:
* Hermanus Treffers
* Bastiaan Verheul
* Jacobus Johannes Koster
* Johannes Lauwrentius Noldus
* Willem Louman
* Pieter de Waard
* Willem Wulfse, 26 jaren
- (Veenhuizen 21-4-1893) Jacobus Hendricus van Asten.
- (1-5-1893) N.L. Grobben, handelaar in goud- en zilveren werken.
- (Rijksopvoedingsgest. de Kruisberg) Johannes Teunis Borel, 17 jr., schoenmaker, zoon van Johannes Teunis en C.S. Vermaas.
- (hoofdelijke omslag) Johan Rijnhard NAEFF, kapt der artillerie.
- dr. D. Gentis, dir. officier van gezondheid 1e klas / J. Kwast, opz. gem. plantsoenen / jongen in boom Beverwijckstraat-Singel, duivennest / timmermansknecht P. de Bruijn.
- (nationaliteisbewijs) Jacobs Staas BOONEN, geb. Dordrecht 10-9-1861.
- (10-5-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 3-5-1893 veroordeeld zijn:
1) Martinus Arnoldus Simons, 37
2) Pieter Cornelis de Wit, 39
3) Dirk van der Boor, 27 jaren
4) Jan Potters, 55
5) Cornelis Kelders, 28
6) Willem Temperman, 48
7) Machiel van der Boor
- Jan Hendrik van Ammelrooij, politie 3e klasse.
- (17-5-1893 Claassen & Beuns, Haarlem) mej. Bernardina Maria wed. Francois Alexander Westmaas.
- telegram minister Lely.
- wed. J. Roggeveen, Domplein 15, Utrecht.
- Christian KNOOP, commissionair, echtg. Hermina Bert. Lamaitre in krankz. gest.
- (25-5-1893) Teunis Bax, dochter Geertruida Bax in krankz. gest.
- Mr. Henricus Willem de Bas.
- overbrenging lijk Marie Josephine Tewe in leven echtg. J.H. Khafflaire.
- H.P. van Alphen, 79 jr.
- (30-5-1893 Mederlanderschap) Janna Mijnders, geb. Dordrecht 8-6-1874, te Dusseldorf.
- huwelijk sergeant H.J.D. v.d. Enden - Cornelia Harremanse.
- Gerrit Hompik, geb. 9-4-1853, thans te Veenhuizen.
- (Dordrecht 5-6-1893) Zooals blijkt uit het Dagrapport van gisteren, is het 10-jarig zoontje Hendrik van den opperman C. BETTINGER wonende aan de Torenstraat in de linkerhand gebeten door den keeshond van den tapper W. van Vugt, woonachtig aan de Tolbrug No. 9. Naar aanleiding daarvan heb ik den heer H.L. Ellerman, veearts, verzocht het dier te onderzoeken en rapporteert deze heden, dat het gewenscht is, dat de hond, gedurende 3 maanden van een muilkorf worde voorzien. Mij hiermede ..etc.
Commissaris van Politie.
- weduwenfonds der Vrouwe Steijn Schellinger.
- (Gorinchem 22-4-1893) de distr. schoolopziener Blokhuis.
- (Zwijndrecht 3-6-1893) begr. Dordrecht Cornelis de Jong, oud 2 jr., R.K.
- (7-6-1893) onderzoek drinkwater.
- (27-5-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 17-5-1893 veroordeeld zijn:
1) Thomas Hagenberg, 50 jaren
2) Johannes Teuling, 38
3) Jan van Rijswijk, 41
4) Gerrit van Ek
5) Pieter Kruisifikse
6) Bernardus Vos
7) Cornelis van der Broek
8) Frans Kruisifikx
9) Jenneke Anthonia van Eggers (Eijgens)
- (3-6-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 31-5-1893 veroordeeld zijn:
1) Barend Hendrik Johannes van Helden, 34
2) Pieter Zwang, 42
3) Hendrik Riske
4) Karel Hendrik Lugten
5) Johannes de Roo
6) Willem Wulfse
7) Jan Zwang
- (8-6-1893) J. Visser, koopman in kapstokken, eene plaats voor een woonwagen op zijn terrein, naast zijn woning; zoon van Visser, milicien Infanterie, met wagen vertrokken.
- (Zwijndrecht 13-6-1893) begr. Salomon de Hartog, Ned. Isr. begraafplaats te Dordrecht.
- (13-6-1893) mej. C. Davidson-Schippers, vroedvrouw.
- George Meeder, pakhuisknecht (ontslag politie)
- (W.J. van Gruting, notaris, Bergen op Zoom, 14-6-1893) Henri Willem Johann GELINT.
- (Dordrecht 17-6-1893) De gemente veearts Ellerman dien ik had verzocht in oogenschouw te nemen den zwart bonten hond van de weduwe A. van der Steen bierhuishoudster aan de Binnenkalkhaven No. 43 en den wit en zwart gevlekte langharige hond van A. van der Matten aan de Nieuwkerkstraat No. 41, waar omtrent klachten over het bijten waren ingekomen, vermeld in het Inspecteursrapport van 15 en 16/17 dezer rapporteert mij, dat hij die dieren kwaadaardig heeft bevonden en het gewenscht is, ze voorloopig gedurende 3 maanden te muilkorven. Mij hiermede .. etc. De Commissaris van Politie.
- (Ridderkerk 19-6-1893) Eva van HECHTEN, oud 81 jaar en 9 mnd., Isr. begr. te Dordrecht.
- D. Rosierse f 100 (mil. Oost-Indië)
- (20-6-1893) Arie van der Klooster te Nieuwe-Tonge, zoon Marinus, Kromme Elleboog 70 / schade scheepje, steen op bodem gracht Scheveningen
- (22-6-1893) Pieter Groenenberg, broer Hendrik Krankz. gest.
- Abraham Kos Koolhaalder, bouwen school.
- (26-6-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 14-6-1893 veroordeeld zijn:
1) Govert Versluijs
2) Adrianus Cornelis Verkoolen de Swart
3) Johannes Nobel
4) Hendrik Lariviere
5) Willem Temperman
6) Cornelis Versluijs
7) Johan Herman Duister
- (27-6-1893) schipper A. van der Klooster, herstelling schip.

(Laatst gewijzigd: aug. 2005.