Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven van kunstschilder Roland Lary (1855-1932) aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 77 (3 brieven en 1 briefkaart)

(transcriptie: E. van Dooremalen)


februari 1931


BRIEF d.d. februari 1931

(envelop voor) ontv. 24 Febr. 1931
strook postwissel S.M. Hugo van Gijn f 10 14 maart 1931

Den Wel Ed. Heer R.W. Kennedy
Kunstschilder
"Vrederust"
te Bergen op Zoom


(strook postwissel dd. 13-3-1931)

(envelop achter) R. Larij, St. Jorisweg 3, Dordrecht

Dordrecht Februari 1931

Amice Kennedie(!),

Uw brief van 10 Febr. ontvangen waar U het bezoek van C. v. Son
en de hr. Med. Reus van Marinus Reus vermeldt - Zoodra ik gelegenheid vindt om uw brief
aan den heer R. te laten zien.
(Nu moet u niet vergeten dat ik 's winters bijna nooit uit ga, en dus ook
niemand ontmoet buiten degenen die mij in mijn huis bezoeken)
zal ik aan Uw verlangen voldoen.
Wat mijn 75 verjaardag betreft kan ik niet anders dan dankbaar zijn naar de
moeite die eenige vrienden zich gegeven hebben om geld bijeen te brengen om enkele stukken
van mij in een of ander Museum geplaatst te krijgen.

Niet dat het mij zo enorm veel geld heeft opgebracht - dat niet
maar het is natuurlijk meer de eer van in een Museum te zijn vertegenwoordigd te zijn.
Op mijn leeftijd nog zooveel te meer.
En nu de adressen due U mij vraagt.

A.J. Croin - 14 Oranjepark
J. van Dalen - 54 Toulonselaan
J. van Wageningen - Singel 71
E. Boonen - Den Haag v. Lennepstr. N. 12
H. Reus - Steegoversloot 64
B. van Bilderbeek - Buiten Walevest 2
C. van Son - N. 19 Aardappelmarkt

Het adres van Luitwieler heeft U mij nimmer gevraagd - U schrijft dat Jhr. Six U het heeft geschreven.
De zusters en Broeder van Bezemer heb ik in kennis gesteld met uw brief.
Het blijkt dat hij nooit antwoordt op brieven aan hem

gericht en de questie van bijvoeding heb ik ook mede gedeeld.
Met den vader onderhoudt ik geen enkele aanraking.
Ik heb Uw brief laten lezen aan Zusters & broeder Arnoldus B.
Mij dunkt dat als het noodig geoordeeld wordt de heer Dr. dat dan wel aan vader Bezemer zou schrijven n.m.l. geld voor bijvoeding op te zenden.
En nu Waarde heer Kennedie endig ik met onze hartelijke groeten ook van Mej. Bezemer,

Roland Lary


afgez. 23 Febr. 1931
ontvangen 24 Febr. 1931

Laatst gewijzigd: december 2019.