Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


88 A. Muijen (04-05-1866)


88 A. Muijen (04-05-1866)


Ondergeteekende verklaart dat
het noodig is dat A. Muijer [= Abram Muijen, echtg. Lena Kortman, zn. van Lambertus Muijen en Catharina Croeze], overleden
den 4 Mei 1866 ten gevolge der cholera aziatica
zoo spoedig mogelijk ter aarde worde besteld.
W.D. van Oldenborgh, Med. dr.
Dordt 4 Mei 1866.

Laatst gewijzigd: januari 2020.