Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


37 Johannes Kools (20-06-1866)


37 Johannes Kools (20-06-1866)


De ondergeteekende verklaart dat
het nodig is om het lijk van Johannes
Kools met spoed te begraven.
P. de Vries Ned. Dr.
20 Junij 1866.


Laatst gewijzigd: januari 2020.