Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


38 Clasina Maria van den Elshout (scheepsboord) (20-06-1866)


38 Clasina Maria van den Elshout (scheepsboord) (20-06-1866)


De ondergeteekende verklaart dat het
in het belang der publieke gezondheid
wenschelijk is, dat het lijk van Clasina
Maria van den Elshout
, alhier
binnen scheepsboord den 19 Junij
1866 aan cholera Asiatica
overleden binnen 36 uren
worde ter aarde besteld.
Dordrecht 20 Junij 1866
J.A. Delhez


Laatst gewijzigd: januari 2020.