Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


102 wed. Martinus Mackaaij (Rond de Nieuwkerk C424)


wed. Martinus Mackaaij

Rond de Nieuwkerk C424.
Kind overleden [-] Julij 1866.

1866.
October - M. VERTREGT 1 veeren bed, 1 peluw, 2 kussens gewasschen, nieuw koord genaaid gewast, veeren gezuiverd en opgemaakt f 7,-
Overtrekken gewasschen f 0,50
= f 7,50

Laatst gewijzigd: december 2019.