Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


105 Sander de Boeff (Krommenelleboog C1571)


Sander de Boeff

Krommenelleboog C1571.
Hij is aangetast geweest.

1866.
Julij 21 - Waschloon dekens f 0,60
October - C.H. RISSIK 1 bedpeluw en kussentijk gewaschen versteld nieuw genaaid en gewast f 2,75
1 nieuw kussen tijk f 0,90
voor het zuiveren der veeren f 2,50
= f 6,15

Laatst gewijzigd: december 2019.