Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


109 Gerbrand Emanuel Beekman (Tolbrugstraatje A317)


Gerbrand Emanuel Beekman

Tolbrugstraatje A317.
Zoon overleden [-] Julij 1766.

Verbrand 30 Julij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
3 bossen stroo

1866
Julij 23 - wasloon voor dekens f 1,-
August 4 - Schoonmaken woning f 1,25
Septemb. 1 - 5 zakken kaf f 0,80
October - M. VERTREGT 1 duilen bed 1 peluw 4 kussens en 1 veeren kussen gewasschen nieuw koord genaaid gezuiverd en opgemaakt f 5,-
1 hoofdpeluw met zeegras f 0,50
2 kussens nieuw duil f 2,00 = f 4,50

Laatst gewijzigd: december 2019.