Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


118 Cornelis Valk (Augustijnenkamp C1160)


Cornelis Valk

Augustijnenkamp C1160.
Kind Cornelis overleden [-] Julij 1866.

Verbrand 24 Julij 1866
1 kaffen peluw
2 zeegras kussens
2 bedzakken

1866
Julij 28 - waschloon voor dekens f 1,25
Julij 31 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
August. 8 - E. KEUSS bed en peluwzak en bedlaken 8 el linnen 5 el katoen f 4,10
Septemb. 1 - 4 zakken kaf f 0,64
october 19 - J. ROMIJN Bz 10 dr(?). lb zeegras f 1,-

Laatst gewijzigd: december 2019.