Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


126 Hendrik Dubbel (Marienbornstraat C761)


Hendrik Dubbel

Marienbornstraat C761.
Zijne vrouw overleden Julij 1866.

1866
August. 1 - Waschloon voor dekens f 0,45
August. 1 - Schoonmaken woning f 1,0
October - M. VERTREGT 1 kapokken bed 2 kussens 1 kaffen hoofdpeluw, gewasschen nieuw koord genaaid gezuiverd en opgemaakt f 4,50

Laatst gewijzigd: december 2019.