Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


128 Cornelis Abraham Bonten (Kolfstraat C1407)


Cornelis Abraham Bonten

Kolfstraat C1407.
Zijn kind overleden julij 1866.

Verbrand 31 Julij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
3 bossen stroo

1866
August. 8 - E. KEUSS 1 beddenzak 6 el 4/4 f 1,95
Septemb. 1 - idem kussen en peluwzakken 9 el 6/4 linnen f 3,82 1/2
Septemb. 17 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
October 2 - 5 zakken kaf f 0,40
October - H.A. van Kampen Een veeren kussen gezuiverd en gebruikte bladen geleverd, f 0,45

Laatst gewijzigd: december 2019.