Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


130 wed. Gerbrand Emanuel Beekman (Tolbrugstraatje A317)


wed. Gerbrand Emanuel Beekman

Tolbrugstraatje A317
Haar men overleden den [-] Julij 1866

1866
Augsut. 13 - Wschloon voor dekens f 1,-
Septemb. 5 - E. KEUSS 1 beddenzak 6 el 6/4 linnen f 2,55
october - H.A. VAN KAMPEN voor het zuiveren van 1 duilen peluw 1 do. kussen en 2 veeren kussens en duil geleverd, f 3,-

Laatst gewijzigd: december 2019.