Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


131 Pieter Kleton (Marienbornstraat C764)


Pieter Kleton

Marienbornstraat C764
Kind Frederik overleden Julij 1866.

Verbrand 30 Julij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw

1866
Julij 30 - Waschloon van de Reus f 0,45
Julij 30 - Schoonmaken woning f 0,45
Augsut. 8 - E. KEUSS beddenzak enz 5 el 6/4 en 3 el 4/4 f 3,10
October 2 - 5 zakken kaf f 0,40
October - H.A. van KAMPEN voor het zuiveren van een duilen kussen en duil geleverd f 0,45

Laatst gewijzigd: december 2019.