Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


137 wed. Arie Tuil (Marienbornstraat C734)


wed. Arie Tuil

Marienbornstraat C734.
Haar man overleden Augustus 1866.

1866
August. 22 - Waschloon van dekens f 1,-
August. 24 - Schoonmaakloon woning f 1,25
October C.H. RISSIK 1 bedpeluw, 2 kussens en 1 kinderbedje gewasschen op nieuw genaaid en gewast en de veeren gezuiverd f 7,-
5 lb duil en een bedje gevuld f 1,25 = f 8.25

Laatst gewijzigd: december 2019.