Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


140 wed. Wilhelm Frederik Heinrici (Krommen Elleboog C1500/C1501)


wed. Wilhelm Frederik Heinrici

Krommen elleboog C1500/1.
De man overleden den [-] Augustus 1866.

1866
August. 24 - Waschloon van dekens f 1,50
October - H.A. van Kampen voor het zuiveren van 1 veeren bed, dito peluw en 2 dito kussens en 2 duilen kussens, f 6,-

Laatst gewijzigd: december 2019.