Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


144 de Erven de wed. Jacobus Ponten (Vriesestraat C1660)


de Erven de wed. Jacobus Ponten

Vriesestraat C1660.
Zij is overleden [-] Augustus 1866.

1866
October - M. VERTEGT 1 bed peluw 2 kussens gewasschen nieuw koord en veeren gezuiverd f 7,-
Overtrekken gewasschen f 0,50 - f 7.50

Laatst gewijzigd: december 2019.