Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


152 Matthijs Mensen (Marienbornstraat C868)


Matthijs Mensen

Marienbornstraat C868
Zijn kind overleden September 1866

1866
September 14 - Waschloon van dekens f 1,-
October - H.A. van Kampen voor het zuiveren van 1 zeegras bedje en 2 veeren kussens en geleverd zeegras, f 2,-

Laatst gewijzigd: december 2019.