Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


017 Huibert Schotel


Huibert Schotel

De vrouw overleden [-] Junij 1866.

Verbrand 14 Junij 1866.
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
1 kaffen kussen

1866
Junij 14 - Schoonmaken woning f 1,50
Junij 14 - fooi karreman f 0,25
Junij 19 - E. Keus(s) 1 deken f 1,80
Junij 23 - fooi schuitenvoerder f 0,10
Julij 3 - 6 zak kaf f 0,96
Julij 3 - 3 bossen strook f 0,33
Julij 27 - C. Long Epée bedpeluw en kussen zakken 14 el linnen f 5,95

Laatst gewijzigd: december 2019.