Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


022 Cornelis Johannes Zoeteman (Vest D524)


Cornelis Johannes Zoeteman

Vest D524.
De vrouw overleden [-] Junij 1866.

1866
October - M. Vertregt 1 veeren bed 1 peluw
4 kussens gewasschen nieuw koord genaaid gewast veren gezuiverd en opgemaakt f 8
overtrekken gewasschen f 0,50
1 nieuw kussentijk f 0,75
= 9,25

Laatst gewijzigd: december 2019.