Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


003 de wed. Frederik Kalfsvleesch (Vriesestraat)


de wed. Frederik Kalfsvleesch

Vriesestraat
De man overleden junij 1866

- 1866
Julij 27 - C. Long Epée 1 ben peluw en kussen zakken 20 el linnen f 8,50
October - H.A. van Kampen 60 lb duil pa(?) f 12 naailoon van het bed f 50, = f 12,50
= f 21,-

Laatst gewijzigd: december 2019.