Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


036 Dirk van Heeren (Raamstraat D574)


Dirk van Heeren

Raamstraat D574
Kind Neeltje Hendrika overleden Junij 1866.

Verbrand 18 Junij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
4 bossen stroo.

1866
Junij 19 - schoonmaken woning = f 1,25
Junij 22 - fooi karreman = f 0,25
Junij 23 - fooi schuitenvoerder = f 0,10
Julij 3 - 6 zak kaf = f 0,96
Julij 27 - C. Long Epée bedpeluw en kussen zakken en bedlaken 12 el en 4 1/2 el = f 6,90

Laatst gewijzigd: december 2019.