Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


041 Erven de wed. Engel Berrevoets (Raamstraat D573)


Erven de wed. Engel Berrevoets

Raamstraat D573.
Zij overleden junij 1866.

Verbrand 19 Junij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
2 kaffen kussens
1 dek
3 bossen stroo

1866
Junij 20 - schoonmaken woning f 1,25
Junij 27 - fooi karreman f 0,25
Julij 3 - 7 zak kaf f 1,12
Julij 3 - E. Keuss 1 dek f 1,80
Julij 6 - fooi schuitenvoerder f 0,10
Julij 27 - C. Long Epée bedpeluw en kussenszakken 14 el linnen f 5,95

Laatst gewijzigd: december 2019.