Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


055 de Erven de Wed: Hermanus den Broeder (Hellingen E90)


de Erven de Wed: Hermanus den Broeder

Hellingen E no. 90.
Zij overleden den [-] junij 1866.

Verband 26 Junij 1866.
1 stroo kussen
1 zeegras dito

1866
Junij 30 - fooi karrenman f 0,25
Julij 3 - 2 zak kaf f 0,32
Julij 6 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
October - C.H. Rissik 2 kussentijken gewasschen opnieuw genaaid en gewast f 0,80
1 peluwtijk gewaschen f 0,25
15 lb duil in peluw en 1 kussen gevuld f 3,75
1 linnenzak naar het bed f 4,-
voor het zuiveren der veeren voorbed en kusens f 1,50
= f 10,20

Laatst gewijzigd: december 2019.