Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


063 de Erven van Dirk de Lie (Hermanhuisstraat C628)


de Erven van Dirk de Lie

Hermanhuisstraat C628.
Hij overleden junij 1866.

Verbrand 29 Junij 1866.
1 kaffen bed
2 kaffen peluws
2 kaffen kussens
2 bossen stroo
1 dek
1 bedlaken

1866
Junij 30 - Schoonmaken woning f 1,25
Julij 6 - fooi Schuitenmaker f 0,10
Julij 6 - fooi karrenman f 0,25
Julij 9 - E. Keus(s) 1 deken f 1,80
Julij 27 - C. Long Epee bedpeluw en kussen zakken 16 el linnen f 6,80
August. 1 - 3 bossen stroo, f 0,33
August. 1 - 9 zakken kaf f 1,44

Laatst gewijzigd: december 2019.