Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


007 Pieter Staak (Papeterspad E385)


Pieter Staak

Papeterspad E no. 385.
Zijne vrouw Dirkje de Visser aangetast. Hij is tuindersarbeider 3 Junij 1866.
Heeft 4 kinderen waarvan het jongste 8 maanden en het oudste 11 jaar oud is.

Verbrand 8 Junij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
2 kaffen kussens
3 bossen stroo

1866
Junij 8 - schoonmaken woning f 1,50
Junij 8 - zeep en kalk f 0,40
Junij 13 - Naailoon beddenzak f 0,60
Junij 13 - fooi karrenman
Junij 14 - fooi schuienvoerder f 0,15
Julij 3 - 7 zak kaf f 1,12
Julij 3 - 3 bossen stroo f 0,44
Julij 27 - C. Long Epée 1 bed 1 peluw 2 kussens, zakken 12 el linnen, f 5,10
= f 9,86

Laatst gewijzigd: december 2019.