Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


077 de wed. Jacob Pruissen (Pompstraatje C364)


de wed. Jacob Pruisse

Pompstraatje C364.
De man overleden [-] Junij 1866.

Verbrand 5 Julij 1866
2 kaffen peluws
2 kaffen kussens
3 mud kaf
3 bossen stroo

1866
Julij 11 - fooi karrenman f 0,25
Julij 17 - fooi schuitenvoerder f 0,25
August 1 - 9 zakken kaf f 1,44
August 1 - 4 bossen stroo f 0.44
October - H.A. van Kampen veeren kussens gezuiverd tijken gewasschen en 2 halfsleet kussensbladen geleverd f 2,50
20 lb duil a 20 ct f 4,- = f 6,50

Laatst gewijzigd: december 2019.