Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


080 wed. Hendrik Kuipers (Krommenelleboog C1552)


wed. Hendrik Kuipers

Krommenelleboog C1552
De man overleden [-] Julij 1866.

Verbrand 6 Julij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
2 kaffen kussens

1866
Julij 7 - waschloon dekens f 1,25
Julij 12 - Schoonmaken woning f 1,50
Julij 14 - fooi karrenman f 0,25
Julij 20 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
August 1 - 8 zakken kaf f 1,26
August 1 - 4 bossen stroo f 0,44
October - M. VERTREGT 2 duilen kussen, 1 dito zeegras gewasschen nieuw koord genaaird gezuiverd en opgemaakt f 1,50
allen nieuw zeegras f 0,50 = f 2,00

Laatst gewijzigd: december 2019.