Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


095 Jan van Helden (Marienbornstraat C740)


Jan van Helden

Marienbornstraat C740.
Kind Willem overleden Julij 1866.

1866
Julij 17 - Schoonmaken woning f 1,25
October 19 - J. Romijn Bz 6 ..(?) lb zeegras f 0,60

Laatst gewijzigd: december 2019.