Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


097 Gerrit van Gelder (Wijngaardstraat C468)


Gerrit van Gelder

Wijngaardstraat C468.
Zoon Abraham overleden den [-] Julij 1866.

Verbrand 17 Julij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
3 kaffen kussens
3 bossen stroo

1866
Julij 26 - E. KEUSS 1 bed 1 peluw en 2 kussenzakken 9 el 6/4 en 8 el 4/4 linnen f 6,42 1/2
Julij 31 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
Julij 31 - fooi karrenman f 0,25
August 1 - 10 zakken kaf f 1,60
Octob. 2 - 3 bossen stroo f 0,33
Octob. - H.A. van KAMPEN voor het zuiveren van 1 duilen bed 2 dito kusens en 1 veeren peluw geleverd twee oude kussenbladen f 2,-
20 lb duil a f 20 ct f 4 = f 6,00

= f 16,70 1/2

Laatst gewijzigd: december 2019.