Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1775-1794) zeeschepen 1781-1784


Lijst zeeschepen 1781-1784


DORDRECHT PERIODE 1775/1794

Dordtse zeeschepen varen door de 3e Engels oorlog 1780/1784 onder een neutrale vlag en worden verhuurd aan de V.O.C.

datum schip reder/schipper
06-02-1781 Een ,,ZOUTWATERSCHIP,, (w.g.)
(70 voet lang/20 voet wijt/7 voet hol)
Verkocht: 1/16e part voor f 765,- uit de nalatenschap van WILLEM CLOENS en CHRISTIAAN KLOENS (beide overleden) Kooplieden /zouthandel te Dordrecht (zoutziederij te Zwijndrecht) Aan,
Reders: WILLEM KOUWENS Willem Claesz (1708 Capelle-1796 Ddr) & AART v/d KAA Janz (1709-1788 Ddr) Kooplieden/ zouthandel(zoutziederij te Zwijndrecht) te Dordrecht en FA. PERSOONS kooplieden te Delfshaven.
22-02-1781 Smakschip ,,DE JONGE BASTIAAN,, (w.g.)
(72 voet lang/19 voet wijt)
Verkocht: voor f 4.000,- door,
Reder: JAN v/d KAA Aartz (1744-1796 Ddr)koopman te Dordrecht / Aan
Schipper: THOMAS v/d BENDEN uit Dordrecht.
1781 Oorlogs/Linieschip ,,DE HERCULES,, v/d Admiraliteit De Maze
(167 voet lang/ 46,5/11e voet wijt/21 voet hol)
68 stuks geschut
Te water te Dordrecht op: 12 april 1782 /getuigd te Hellevoetsluis
Gebouwd in opdracht van de Admiraliteit De Maze i.v.m de 4e Engelse oorlog 1780/1784 op deScheepwerf Wilgenbosch te Dordrecht van JACOB SPAAN JANZ (1716 ca 1790 Ddr) z.v. Jan Spaan en Neeltje Ruts, mr. Scheepstimmerman te Dordrecht.
Volgens bestek van: 's Lands Scheepsbouwmeester PIETER van SWIJNDREGT PAULUSZ (1711/1790 R.dam) z.v Paulus v Swijndregt en Neeltje Leenderts Visser.
In 1744 in dienst van de Admiraliteit De Maze /Rotterdam.
Op 11 oktober 1797 voer ,,DE HERCULES,, onder bevel van de Dordtse Kapitein ter Zee GIJSBERT JOHANNES VAN RIJSOORT (1763 Ddr/1797 Engeland), z.v. Gijsbert van Rijsoort en Anna Sophia Boegh. Bij de slag bij KAMPERDUIN werd het schip buit gemaakt door de Engelsen en mee genomen naar Engeland. In december 1797 opgedoopt door de Britse Admiraliteit met de naam ,,DE DELFT,,. Het schip is onder de naam ,,DE DELFT,,tot 1822 in de vaart gebleven in Engeland.
10-04-1781 Fregatschip ,,STANDVASTIGHEIDVAN OOSTENDE,,
ca 100 last (w.g.)
(ca 100 voet lang)
Het schip vaart in de Baai van Cadix
Verkocht: voor f 12.000,- door,
Reders: ARNOLD KIMIJZER Abrahamz (1730-1781 Ddr) & LAURENS HEYNEN Petrusz (1730-1788 Ddr) Kooplieden/ garenblekerij te Dordrecht / Aan
Reders: ANTHONY HILLEMAN & EYKELENBURG kooplieden te Vlissingen
Schipper: ARY SLOF uit Oudekerk a/d IJssel.
17-5-1781 Galjootschip ,,DE WAAKZAAMHEID,, (w.g.)
(ca 75 tot 120 voet lang)
Verkocht: voor f 7.000,- door,
De kooplieden/reders te Dordrecht:
Reder: JESSE de HEER Gerritz (1720-1787 Ddr) en Reder: GERRIT de HEER Jessz (1744-1793 Ddr) & Reder: ABRAHAM KEEVER Janz (1740 na 1787Ddr) te Dordrecht / Aan,
Reders: HAYAERT & CO kooplieden te Oostende.
Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag. (Belgie was Oostenrijks grondgebied van 1713 t/m 1789) i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784
Schipper: PIETER CLAESE HARSEMA van Amsterdam.
29-05-1781 Een ,,TJALKSCHUIT,, (w.g.) Bijlbrief afgegeven op: 28-12-1772 te Veendam
Verkocht: voor f 2.000,- door, Med. Dr. JACOB van WAGENINGEN Janz(1729-1791 Ddr) voor Firma v WAGENINGEN & 't HOOFT kooplieden te Dordrecht / Aan,
JOHANNES van KERKHOVEN.
31-05-1781 Fluitschip ,,HET HUIS TE MERWEDE,,
ca 212 last (w.g.)
(149 ½ voet lang / 34 voet wijt / 14 voet hol)
Het schip is in 1767 uitgehaald uit Archangel/Rusland.
Verkocht: voor f 15.500,- door, Rederes: ELISABETH HARDUS Carelsd (1735-1808 Ddr), boekhoudster/ van het schip te Dordrecht. Weduwe van JOHANNES BOONEN Hendrikz (1731-1780 Ddr), Koopvrouw/houthandel te Dordrecht en
Reder: NICOLAAS NIERHOFF Johz (1733 –na 1782 Ddr) Koopman/houthandel te Dordrecht v/d Fa. BOONEN & NIERHOFF te Dordrecht Aan,
Reder: ARENT v/d WERFF Adriaanz (1742-na 1806 Ddr), Koopman/wijnhandel /boekhouder van ,,DE NIEUWE REDERIJ,, te Dordrecht.
31-5-1781 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,,
ca 202 last (w.g.)
(140 ½ voet lang/31 voet wijt/13 ½ hol)
Het schip is nieuw getimmerd en in 1765 uitgehaald te Archangel/Rusland.
Verkocht: voor f 13.100,- door, Rederes: ELISABETH HARDUS Carelsd (1735-1808 Ddr), boekhoudster van het schip te Dordrecht, Weduwe van JOHANNES BOONEN Hendrikz (1731-1780 Ddr), koopvrouw/houthandel(houtmolen) te Dordrecht en
Reder: NICOLAAS NIERHOFF Johz (1733-na 1781 Ddr), Koopman/houthandel te Dordrecht. Fa BOONEN & NIERHOFF te Dordrecht. Aan
Reder: ARENT v/d WERFF Adriaanz (1742-na 1806 Ddr) Koopman / wijnhandel / boekhouder van ,,DE NIEUWE REDERIJ,, te Dordrecht.
05-07-1781 Buisschip ,,DE GOEDE HOOP,, (w.g.)
(ex ,,DE JONGE ALBERT,,)
(81 voet lang/20 voet, 7 duim wijt/11 voet hol)
Verkocht: voor f 2.150,- door, Rederes: MARIA CATHARINA DORGES (1722 Hildesheim /overl: na 1781 Ddr) weduwe van Reder: JAN MELCHIOR DAM Jz (1722-1781 Ddr) Koopvrouw / tras/suiker en zouthandel & Reder: JAN COENRAAD DAM Janz (1758-voor 1788 Ddr) Koopman/tras/ suiker en zouthandel (Suikerraffinaderij ,,De Toelast,, Wijnstraat/zoutziederij) te Dordrecht /Aan
Reder: DIRK VOS Cz (1751-1818 Ddr) Koopman/stokvis en traanhandel te Dordrecht.
Schipper: MEINDERT FREDERIKS van het Deense eiland Hooge/Hallingen (v/a 1867 Duits)
Nieuwe Schipper: HENDRIK RUMP uit Dordrecht.
30-08-1781 Galjootschip ,,DE HOOP,, ca 54 last (w.g.)
(80 voet, 3 duim lang / 23,5 voet wijt / 11 voet, 3 duim hol)
Verkocht: voor f 5.100,- door, Rederes: MARIA HARDUS Jansd (1732-na 1797 Ddr) eerst weduwe van Reder: WILLEM HARDUS Carelz (1725-1777 Ddr), Koopvrouw/ suiker en zouthandel(suikerraffinaderij/zoutziederij) te Dordrecht, laatst weduwe van JACOB van DOEVEREN te Dordrecht Aan
Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr-1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT V HOOGSTRATEN & ZN, Koopman /touwslagerij a/d vest/houthandel te Dordrecht & Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht.
Schipper: TOBIAS ZIMMERMAN van het Deense eiland Hooge/Hallingen(v/a 1867 Duits)
Akte notaris Anthony Bax te Dordrecht (boedelscheiding op 29-8-1781).
11-09-1781 Fluitschip ,,DE CATHARINA EN ANTONIA II,, (w.g.)
(ex ,,De Goedvinding,,)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip is in 1767 nieuw uitgehaald.
Verkocht: de helft voor f 5.000,- door, Reder: NICOLAAS KOOL Geleynz (1717-na 1785), Koopman/houthandel te Dordrecht /Aan,
Reder: HENDRIK VRIESENDORP Hendrikz (1715-1788 Ddr), koopman/houthandel te Dordrecht.
Reder: JACOB VRIESENDORP HZ (1748-1808 Ddr), koopman/houthandel te Dordrecht, was eigenaar andere helft v/h schip.
Schipper: MARTIN WOUTERS uit Friesland.
05-11-1781 Buisschip,,DE GOEDE HOOP,,
(81 voet lang/20 voet, 7 duim wijt/11 voet hol)
Verkocht: voor f 1.200,- door, Reder: DIRK VOS Cz (1751-1818 Ddr) Koopman / stokvis en traanhandel wonend te Oostende/Belgie aan,
Schipper: MEINDERT FREDERIKS v/h Deense eiland Hooge/Hallingen (v/a 1867 Duits).
07-11-1781 Twee Deks Hoekerschip ,,DE JONGE ARNOLDUS,, ca 96 last (w.g.)
(102 voet lang / 27 voet wijt / 13 ½ voet hol)
Verkocht: voor f 12.000,- door, Reder: SAMUEL CRENA Davidz (1740-1807 Alphen a/d Rijn) Koopman/zout en houthandel te Dordrecht/Aan,
Reders: ARNOLDUS HOYS & FILS kooplieden te Oostende/Belgie. Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag (Belgie was Oostenrijks grondgebied van 1713/1789) i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784
Schipper: ANDRIES ALLAN uit Rotterdam (zeebrief te Dordrecht 16-7-1781).
22-01-1782 Een Mast Hoekerschip ,,DE JAN EN JOHANNA,,
ca 50 last (w.g.)
(ca 70 voet lang)
Gekocht: voor f 5.000,- door, Reder: PAULUS van BATENBURG Jz (1717-1799 Ddr) Koopman / stokvis / traan en zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht van C.J. POULLET koopman.
Schipper: JOHANNES LIEKELE uit Rotterdam.
05-02-1782 Fluitschip ,,DE ROGGE AKKER,,
ca 193 last (w.g.)
(135 voet lang/32 voet, 7 duim wijt/14 voet hol)
Verkocht: voor f 15.000,- door, Reder: SAMUEL CRENA Davidz (1740-1807 Alphen a/d Rijn)Koopman /zout en houthandel(zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht / Aan,
Reder: J. SEGHEM DE VRIES & CO koopman te Oostende/Belgie. Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag (Belgie was Oostenrijks grondgebied van 1713/1789) i.v.m de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784. Het schip vaart nu onder de naam ,,DE KEIZER JOSEPHUS,, Schipper: JAN LUYT uit Dordrecht.
13-03-1782 Fregat ,,DE JACOB, ABRAHAM EN JAN,,
ca 180 last (w.g.)
(100 voet lang/30 voet wijt / 13 voet hol)
Het schip ligt te Amsterdam
Verkocht: voor f 15.000,- door de reders en eigenaren,
- Reder: JACOB van DONGEN Jacobz (1715-1790 Ddr) Koopman/olie/tras/taan(oliemolen/trasmolen/) te Dordrecht 1/16e part
- Rederes: ANNA NERINGH Hendriksd (ca 1725-na 1782 Ddr), weduwe van Reder: HENDRIK van HOMBROEK Cornelisz (1720-1782 Ddr), Koopvrouw /houthandel te Dordrecht 4/16e part en
- Reder: CHRISTOFFEL HENDRIK CRUL koopman te Amsterdam 1/16e part.
Reder: FRANS VEYDT, koopman te Antwerpen/Belgie.
Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag (Belgie was Oostenrijksgrondgebied van 1713/1789) i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780 /1784
Schipper: JACOB SEM van Bergen/Noorwegen.
15-03-1782 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,,
ca 202 last (w.g.)
(140 ½ voet lang/31 ½ voet wijt/13 ½ voet hol)
Het schip is in 1765 uitgehaald te Archangel/Rusland
Verkocht: voor f 7.000,- door, Reder: ARENT v/d WERFF Adriaanz (1741-na 1806 Ddr), Koopman/wijnhandel en boekouder van ,,DE NIEUWE REDERIJ,, te Dordrecht aan,
Reder: J. SEGHEM DE VRIES & CO koopman te Oostende/Belgie. Het schip vaart nu onder de neutral Oostenrijkse vlag. (Belgie was Oostenrijks grondgebied van 1713/1789) i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784. Het schip vaart onder de naam ,,HET WEENER HOF,,
Schipper: SYBRANT HOMMES BRUIJNSMA uit Warns /Frsl.
06-05-1782 Fluitschip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,,
(nu ,,DE BERLIN,,) ca 898 ton (w.g.)
1e REIS NAAR BATAVIA)/V.O.C. site /Dillo)
(145 voet lang/34 voet wijt/16 voet hol)
(in 1782 ,, DE BERLIN,,genoemd/in 1784 ,,DE DORDRECHT,,/in 1804 ,,DE ASIA,,)
(Archief 294 /nr 95 (scheepsregister 1779/1804) Firma VRIESENDORP/SAD)
Het schip werd in 1779/1781 gebouwd op werf van JAN SCHOUTEN Jz (1729-1784 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht voor Reder: JACOB VRIESENDORP Hz & cs koopman/houthandel te Dordrecht.
Verkocht: voor f 80.000,- door,
Reder: JACOB VRIESENDORP Hz (1748-1808 Ddr) & CS te Dordrecht Aan,
Reder: PIETER ONNE BROUWER voor de Fa. VAN OLST & BROUWER & COMP kooplieden/reders te Emden/Duitsland. (Archief 294/nrs 77/78/80 akten van overdracht Firma Vriesendorp SAD)
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruissische vlag en onder de naam ,,DE BERLIN,, i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. de kamer van AMSTERDAM voor een reis naar Batavia door JACOB VRIESENDORP HZ
Kapitein: ARIE v/d GIESE vertrekt voor zijn eerste reis met 38 bemanningsleden naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 7-9-1782.
Tussenstop te Kaapstad: 13-1-1783/12-4-1783.
Aankomst te Batavia: juli 1783.
Vertrek uit Batavia: 22-8-1783.
Tussenstop te Kaapstad: 11-11-1783/ 23-1-1784.
Aankomst te Texel: 11-4-1784.
06-05-1782 V.O.C. Pinkschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,,
ca 678 ton
(1e REIS NAAR BATAVIA) /V.O.C.site/ Dillo)
(136 ½ voet lang (40.95 mtr) / 30 voet, 7 ½ duim wijt/15 voet hol)
Het schip is gebouwd in 1778 op de werf van JAN SCHOUTEN JZ (1729/1784 Ddr) Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht voor Reder: PIETER VERNIMMEN PZ (1718/1781 Ddr)
Verkocht: voor f 40.000,- door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman te Dordrecht en Rederes: JOHANNA BACKUS MATTHIJS dr (1722 R.dam/1788 Ddr)wed v PIETER VERNIMMEN PZ (1718/1782 Ddr) Koopvrouw te Dordrecht Aan
Reders: PIETER ONNE BROUWER voor Fa OLST & BROUWER & COMP Kooplieden/reders te Emden/Duitsland.
06-05-1782 Twee Deks Pinkschip ,,DE WAAKZAAMHEID,, ca 181 last (w.g.)
(ca 130 voet lang)
Verkocht voor f 35.000,- door, Reder: CORNELIS STRATENUS Adamz (1733 Ddr) Koopman/graan/olie en zouthandel te Dordrecht Aan,
Reders:PIETER ONNE BROUWER voor Fa. van OLST & BROUWER & COMP, kooplieden/reders te Emden/Duitsland. Het schip vaart nu onder de neutrale Pruissische vlag i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784.
Schipper: HENDRIK JONGKEES uit Den Helder.
22-08-1782 Berkentijnschip ,,DE AMERICAAN,, (w.g..)
(64 ½ voet lang/19 voet wijt)
Verkocht: voor f 7.000,- door, Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr -1813 Den Haag), koopman/touwslagerij a/d Vest /houthandel te Dordrecht Voor Reder: FREDERIK ROMBERG koopman te Brussel/Belgie aan,
Reder: HAYAERT& CO koopman te Oostende/Belgie. Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag (Belgie was Oostenrijks grondgebied van 1713/1789) i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784.
Schipper: JORGE ZOND MULLER.
05-04-1783 V.O.C. Fluitschip ,,DE RHIJNOORT,, 846 ton
(V.O.C. site /Dillo)
Het schip wordt verkocht door JACOB STAATS v HOOSTRATEN Gz (1736 Ddr /1813 Den Haag)Heer van RHIJNOORD / voor zijn Fa GERRIT V HOOGSTRATEN & ZN, koopman/touwslagerij a/d Vest /houthandel te Dordrecht Aan
Reder PIETER ONNE BROUWER voor de Fa v OLST & BROUWER & Comp kooplieden/reders te Emden/Duitsland
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruissische vlag.onder de naam ,,DER PRINZ HEINRICH,, i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784 en Wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM voor een 1e reis naar Batavia door, Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz
Kapitein: HANS LAURENS SMIT uit Texel vertrekt voor zijn eerste reis met 36 bemanningsleden naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 5-4-1783 .
Tussenstop te Kaapstad: 31-7-1783 / 6-9-1783.
Aankomst te Batavia: 7-11-1783
Vertrek uit Batavia: 7-3-1784
Tussenstop te Kaapstad: 9-6-1784 /1-8-1784.
Aankomst te Texel: 27-11-1784.
11-04-1783 Fluitschip ,,DE ZON,,
(129 voet lang/28 voet 8 ½ duim wijt/13 voet, 2 ½ duim hol)
Reder: SAMUEL CRENA Dz (1740 Ddr /1807 Alphen a/d Rijn) Koopman zout /houthandel (zoutziederij) te Dordrecht
Schipper: PIETER JACOBS SCHOTS van Ameland (zeebrief te Dordrecht 11-4-1783).
1783 Fluitschip ,,PRO PATRIA,, 104 last (de Gruyl)
(110 voet lang/26 voet, 3 ½ duim wijt/10 voet, 1/2 duim hol)
Het schip wordt verkocht door FRANK v/d SCHOOR Lz (1730/1804 Ddr) Koopman/houthandel te Dordrecht Aan
Reder: PIETER ONNE BROUWER voor de Fa. v OLST & BROUWER & Comp kooplieden/reders te Emden /Duitsland
Het schip vaart nu als koopvaardijschip onder de neutrale Pruissische vlag onder de naam ,,DER FRIEDRICH,, i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784
Schipper: SIMON HOOGERZIJL Michielz (1743 Krimpen a/d Lek /1814 Ddr)
(Archief 156/nrs 2 t/m 13 Journalen reizen 1779 t/m 1794 Fluitschip ,,DE PRO PATRIA,, walvisvaart/ reder Frank v/d Schoor Lz koopman te Dordrecht SAD)
(Archief 156 /nrs 14 t/m 16 gegevens van Schipper SIMON HOOGERZEIJL SAD)
(Archief 156/nr. 20 Kasboek van ,,De Pro Patria,, SAD).
1783 Fluitschip ,,DE UNIE,, 117 last (de Gruyl)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip wordt verkocht door FRANK v/d SCHOOR Lz Aan
Reder: PIETER ONNE BROUWER voor de Fa v OLST & BROUWER & Comp, kooplieden/reders te Emden/Duitsland. Het schip vaart nu als koopvaardijschip onder de Pruissische vlag onder de naam ,,DER WILHELM,, i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784
Schipper: JOHANNES HOOGERZIJL Michielz (1752 Krimpen a/d Lek /1821 Ddr).
05-05-1783 Schip ,,DE GOEDE VERWACHTING,, Reder: DIRK VOS cz (1751/1818 Ddr) Koopman /stokvis en traanhandel te Dordrecht
Schipper ANDREAS OORMANS uit Stockholm/Zweden (zeebrief te Dordrecht 5-5-1783).
03-07-1783 Schip ,,DE MAAN,, 69 last Reder: SAMUEL CRENA Davidz (1740 -1807 Alphen a/d Rijn) Koopman/zout / houthandel (zoutziederij) te Dordrecht.
Schipper: JACOB JACOBS SCHOTS van Ameland. (zeebrief te Dordrecht 3-7-1783).
23-10-1783 Hoekerschip ,,DE VROUW CATHARINA,, 90 last
(112 voet lang)
Het schip werd gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759/1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht voor,
Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr – 1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN Koopman/touwslagerij a/d Vest /houthandel te Dordrecht.
Schipper: IDTS PIETERS uit Molkwerum woont te Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 23-10-1783).
20-11-1783 Driemast Hoekerschip ,,JUFFROUW CORNELIA,, (w.g.)
(ca 110 voet lang)
Verkocht: via Reders: Fa FRANCO en LAURENS DUBBELDEMUTS mede eigenaren v/h schip Kooplieden te Rotterdam voor
Reder: W. SCHELVISVANGER uit Maassluis Aan
Rederes: CORNELIA DE HEER Jessedr (1753/1825 Ddr) weduwe van STEPHEN v DORSSER Janz (overl: 1782) Koopvrouw /houthandel te Dordrecht en mede aandeelhouders:
- SAMUEL '' t HOOFT Cornelisz)1746/1820 Ddr)
- ADRIAAN LA COSTE koopman te Dordrecht
Schipper: WILLEM van VELZEN uit Maassluis voor 1/8e part eigenaar van het schip.
In mei 1784 vertrekt het schip voor een reis naar de Hollandse Kolonies ESSEQUIBO en DEMARARY gelegen west van Suriname. (Archief 150/nr 79 vrachtcontract Fa. Franco & Laurens Dubbeldemuts kooplieden te Rotterdam SAD) (Archief 115/nr 11 Grootboek 1781/1785 v/d rederij v het Driemast hoekerschip ,,De Juffrouw Cornelia,, SAD).
20-11-1783 Fluitschip ,,HET HUIS VAN OOSTENRIJK,, Reders /kooplieden te Dordrecht
Rederes CORNELIA DE HEER Jessedr (1753/1825 Ddr) wed van STEFAN van DORSSEN Koopvrouw /houthandel
Reder: SAMUEL 'T HOOFT Cz (1746/1820 Ddr) koopman te Dordrecht en ADRIAAN LA COSTE koopman te Dordrecht
Schipper: WILLEM V VELZEN uit Maassluis (Archief 115/11 Rederij Fluitschip ,, Het Huis v Oostenrijk,, grootboek 1781/1785 SAD).
22-11-1783 Galjootschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,, 116 last
(ca 75 tot 100 voet lang)
Reders: JESSE de HEER Gz (1720 -1787 Ddr) en GERRIT de HEER Jz (1744-1793 Ddr) kooplieden te Dordrecht
Schipper: PIETER CLAESE HARSEMA uit Amsterdam (zeebrief te Dordrecht 22-11-1783).
04-12-1783 Drie Mast Galjootschip ,, DE PRINS WILLEM DE VIJFDE,,(w.g.)
(97 voet lang (21.10 mtr)/23 ½ voet wijt/12 ½ voet hol)
Verkocht: voor f 9.100,- door, MARIA ELISABETH JOSSELET Hendriksd (1712 Ddr) Bejaard en ongehuwd te Dordrecht executeur voor haar twee broers JAN JOSSELET Hendriksz (1715 Ddr) burgemeester te Nijmegen en HENDRIK JOSSELET Hendrikz (1720 Ddr) te Dordrecht Erfgenamen van hun broer
Reder: COENRAAD JOSSELET Hendrikz (1710-1783 Ddr) Koopman/oliehandel te Dordrecht Aan,
Reder: JACOB STAATS v HOOGSRATEN Gz (1736 Ddr-1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN, Koopman/touwslagerij a/d Vest / houthandel te Dordrecht.
Schipper: JACOB DAANE uit Rotterdam.
23-12-1783 V.O.C. Fluitschip ,,DE JONGE FRANK, ,592 ton
(V.O.C.site /Dillo)(1e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt verkocht door FRANK v/d SCHOOR Lz Aan
Reder: PIETER ONNE BROUWER voor de Fa v OLST & BROUWER & Comp, kooplieden/reders te Emden/Duitsland.
Het schip vaart nu onder de neutrale vlag van Pruisen i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. de kamer van AMSTERDAM voor een 1e reis naar Batavia door,
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman te Dordrecht Kapitein: JACOB VEER JACOBSZ(1732 R.dam) uit Rotterdam vertrekt voor zijn 1e reis met dit schip met een troepentransport van 252 manschappen naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 23-12-1783
Tussenstop te Kaapstad: 29-4-1784/16-5-1784.
Aankomst te Batavia: 1-8-1784
Vertrek uit Batavia: 13-11-1784
Tussenstop te Kaapstad: 11-1-1785/ 14-2-1785.
Aankomst te Texel: 21-5-1785.
23-12-1783 V.O.C. Fluitschip ,,DE VREDER EN VRIJHEID VAN DORDRECHT,, 760 ton
(1e reis naar Batavia)(V.O.C. site/Dillo)
Het schip wordt verkocht door FRANK v/d SCHOOR Lz Aan
Reder: PIETER ONNE BROUWER voor de Fa. van OLST & BROUWER & Comp, kooplieden/reders te Emden/Duitsland.
Het schip vaart nu onder de Pruisische vlag onder de naam ,,DE KROONPRINS VAN PRUISEN,, i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. de kamer van AMSTERDAM voor een 1e reis naar Batavia door
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman te Dordrecht.
Kapitein: DIRK HUIZINGA vertrekt voor zijn 1e reis met dit schip naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 23-12-1783
Tussenstop te Kaapstad: 25-4-1784 /18-8-1784.
Aankomst te Batavia: 7-10-1784
Vertrek uir Batavia: 24-11-1784
Tussenstop te Kaapstad: 29-1-1785 / 12-2-1785.
Aankomst te Texel: 3-6-1785.
19-4-1784 Drie mast Galjootschip ,,PRINS WILLEM DE VIJFDE ,, (w.g.)
(97 voet lang/23 voet ½ wijt / 12 ½ hol)
Het schip wordt verkocht door
Reder: JACOB STAATS VAN HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr/1813 Den Haag) voor zijn Fa GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN, koopman Touwslagerij a/d Vest /houthandel te Dordrecht / Aan
Reder: J. SEGHEM de VRIES & CO koopman te Oostende/Belgie.
Het schip vaart nu onder de neutrale Oostenrijkse vlag (Belgie was Oostenrijks grondgebied van 1713-1789) i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784
Schipper: JACOB DAANE uit Rotterdam (zeebrief te Dordrecht 8-4-1784).
29-4-1784 Schip ,,DE ONDERSOEKER,, 200 last Reder: SAMUEL CRENA Davidz (1740 Ddr -1807 Alphen a/d Rijn) Koopman/zout/houthandel (zoutziederij) te Dordrecht.
Schipper: JACOB WESSELS van Ameland (zeebrief te Dordrecht 29-4-1784).
24-5-1784 V.O.C. Fluitschip ,,DE VRIJHEID,, 790 ton (V.O.C. site /Dillo)
(1e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. de kamer van ROTTERDAM voor een 1e reis van het schip naar Batavia door,
Reder: SAMUEL CRENA Davidz (1740 Ddr -1807 Alphen a/d Rijn) koopman te Dordrecht.
Kapitein: ANDRIES ALLAN uit Rotterdam (overl 1785 Batavia) vertrekt voor zijn 1e reis met dit schip met 40 bemanningleden naar Batavia (zeebrief te Dordrecht 1-5-1784)
Vertrek uit Goeree: 24-5-1784
Tussenstop te Kaapstad: 10-9-1784 / 22-9-1784.
Aankomst te Batavia: 15-12-1784
Kapitein: JAN HENDRIKS SLAAK (1733 Ddr/1787 Frederikshaven)
vaart na het overlijden van kapitein Andries Allan in Batavia het schip terug uit Batavia naar Nederland.
Vertrek uit Batavia: 17-5-1785
Tussenstop te Kaapstad: 18-8-1785 / 10-9-1785.
Aankomst te Goeree: 25-3-1786
(Het Fluitschip ,,DE VRIJHEID,, met schipper JAN DAANE verongelukte in januari 1788 in de Golf van Cadix. De lading zout ging verloren. Reder SAMUEL CRENA uit Dordrecht).
08-06-1784 Gaffelschip ,, DE JONGE CORNELIS,, (w.g.)
(72 voet lang/19 voet wijt/9 ½ voet hol)
Verkocht: voor f 970,- door, Reder: PIETER COOYMANS Pz (1707 Ddr) Koopman/ stokvis traan en zouthandel te Dordrecht / Aan
Reder: CORNELIS v/d KAA koopman te Rotterdam.
Schipper: HEYMEN VERSTEEGH uit Dordrecht.
12-06-1784 Een Schuldbrief van een ,,SAMUREUSSCHIP,, (w.g.)
(ca 105 voet lang)
van Schipper: HENDRIK KOCK. Hendrik Kock schipper van het samureusschip moet schadevergoeding betalen voor de schade die het schip en goederen hebben opgelopen in de winter van 1784 te Keulen door dat het schip vanwege het ijs in de Rijn te Keulen aan de grond is gestoten en het schip moest worden gerepareerd. Te betalen: f 3.000,- in termijn van f 400,- per jaar aan, De volgende schuldeisers, kooplieden te Dordrecht:
- JAN 'T HOOFT DZ (zeepziederij)
- ANTHONY KISSELIUS (suikerhandel)
- ADRIAAN DU BOIS (stokvis/traanhandel)
- VAN MEETEREN & COMP (suikerhandel)
- GEBR DURA (hout)
- V HOOGSTRATEN & ZN (hout/touw)
- BACKER & V/D ELST (suikerhandel)
- DUFFER & RUEB (suikerhandel)
- WED. J.M. DAM & DUFFER (suikerhandel)
- DIRK VOS CZ (stokvis/traanhandel)
- RENS & V/D WALL (suikerhandel)
- WILLEMS & VEEGER
- BALTHUS & COMP (suikerhandel)
- MEYER & LOCKEMEYER (suikerhandel)
- AART V/D KAA (zouthandel)
- LIDT DE JEUDE & VIJGH (stokvis/traan/zouthandel)
- GEBR VAN KESSEL
- PIETER & JAN HORDIJK
- JACOB VAN WAGENINGEN
- BATENBURG & COMP (stokvis,traan en zouthandel)
- JOHAN V/D ELST (suikerhandel)
- W. DE BRUIJN DE NEVE (suikerhandel)
- JOHAN STEPHAN RUEB & ZN
- NICOLAAS KOUWENS (olie/zouthandel)
- WILLEM HORDIJK & COMP (suikerhandel)
- ADAM STRATENUS (graan/olie/zouthandel
- PIETER MORJE (houthandel).
29-07-1784 V.O.C. Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,, 884 ton (V.O.C. site /dillo)
(1e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip werd gebouwd in 1777/1778 te ?
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. de kamers van AMSTERDAM en HOORN voor een 1e reis van het schip naar Batavia door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman te Dordrecht. Kapitein: PIETER JANSEN uit Amsterdam vertrekt voor een 1e reis met dit schip met 37 bemannings leden en een troepen transport van 347 manschappen naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 29-7-1784
Tussenstop te Kaapstad: 29-11-1784 / 22-1-1785.
Aankomst te Batavia: 18-3-1785
Vertrek uit Batavia: 7-8-1785
Tussenstop te Kaapstad: 17-10- 1785 / 27-11-1785.
Aankomst te Texel: 4-5-1786.
23-08-1784 Schip ,,DE EMDENS WELVAREN,, 104 last Reders: GEBR. van LOON kooplieden te Dordrecht
Schipper: JACOBUS ERNST VISSER uit Termuntenzijl (zeebrief te Dordrecht 23-8-1784).
09-09-1784 V.O.C. Fluitschip ,,DE DORDRECHT,, 898 ton (V.O.C. /site/dillo)
(2e REIS NAAR BATAVIA) (in 1781 ..De Vrede en Vrijheid/ 1782 ,,De Berlin,,)
(145 voet lang / 34 voet wijt / 16 voet hol)
Het schip is gebouwd in 1779/1781 op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1758-1808 Ddr) te Dordrecht voor JACOB VRIESENDORP HZ. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamers AMSTERDAM en HOORN, voor een 2e reis van dit schip naar Batavia door.
Reder: JACOB VRIESENDORP Hz (1748-1808 Ddr) koopman te Dordrecht (Archief 294 /nr 95 (scheepsregister 1779/1804) Firma Vriesendorp SAD).
Kapitein: ARIE v/d GIESE vertrekt met 38 bemanningleden en een troepen transport van 377 manschappen naar Batavia
Vertrek uit Texel: 9-9-1784
Tussenstop te Kaapstad: 18-12-1784 / 5-1-1785.
Aankomst te Batavia: 15-4-1785
Vertrek uit Batavia: 17-8-1785
Tussenstop te Kaapstad: 10-10-1785 / 27-12-1785.
Aankomst te Texel: 14-4-1786.
16-11-1784 Schip ,,DE JONGE JAN,, (w.g.) Het schip ligt te Rotterdam.
Verkocht: voor f 19.800 door, ARNOLDUS NOTEMAN Pz (1744 Ddr) koopman te Dordrecht voor de Reder: TOBIAS PRUYTELING koopman te Archangel/Rusland / aan Reder: RICHARD BOWLE koopman te Londen.
Schipper: PIETER ONNE ROMME van Ameland.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.