Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1775-1794) zeeschepen 1785-1789


Lijst zeeschepen 1785-1789


DORDRECHT PERIODE 1775/1794

Dordtse zeeschepen varen door de 3e Engels oorlog 1780/1784 onder een neutrale vlag en worden verhuurd aan de V.O.C.

datum schip reder/schipper
29-01-1785 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(met paviljoen) 58 voet lang / 12 voet wijt)
Kosten: f 1.700,- gebouwd voor, Schipper: JAN RUYGERS uit Den Bosch. Bijlbrief van: JAN van STRIEMEN Pz (1743 Ddr) & SAMUEL 't HOOFT Cz (1746-1820 Ddr) Mr. Scheepstimmerlieden kooplieden /houthandel (houtmolen) te Dordrecht.
19-02-1785 Een ,,POONSCHUIT,, (w.g.)
(40 voet lang / 16 ¾ voet wijt)
Restant te betalen: f 1.400,- door, Schipper: PIETER den HOLLANDER uit Goes Bijlbrief van: JAN SCHOUTEN Janz (1759-1808 Ddr), mr. Scheepstimmerman koopman/houthandel te Dordrecht.
30-05-1785 Tweedeks Pinkschip ,,DE MERCURIUS,, 300 last
(140 voet lang)
Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr /1813 Den Haag) voor zijn Fa GERRIT V HOOGSTRATEN & ZN
Schipper: CHRISTIAAN CHRISTIAANS uit Emmelen/Polstein (zeebrief te Dordrecht 30-5-1785).
13-06-1785 V.O.C. Fluitschip ,,DE RHIJNOORD,,
846 ton (V.O.C. site /dillo)
(2e REIS NAAR BATAVIA)(in 1783 ,,Der Prinz Heinrich,,)
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamers van AMSTERDAM en HOORN voor een 2e reis naar Batavia, door
Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr-1813 Den Haag) Heer van RHIJNOORD voor zijn FA. GERRIT VAN HOOGSTRATEN & ZN
Kapitein: HANS LAURENS SMIT van Texel vertrekt met 46 bemanningsleden naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 13-6-1785
Tussenstop te Kaapstad: 4-11-1785 /17-12-1785.
Aankomst te Batavia: 25-6-1785
Vertrek uit Batavia: 14-9-1786
Tussenstop te Kaapstad: 25-12-1786 / 2-2-1787.
Aankomst te Texel: 25-7-1787.
13-6-1785 V.O.C. Fluitschip ,,DE JAN KORNELIS,,
560 ton (V.O.C. site /Dillo)
(1e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM voor een 1e reis naar Batavia met dit schip door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht.
Kapitein: KLAAS DUYF uit Hindelopen/Friesland vertrekt voor zijn 1e reis met dit schip met 30 bemanningsleden en een troepentransport van 298 manschappen naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 13-6-1785
Tussenstop te Kaapstad: 29-10-1785 /25-11-1785.
Aankomst te Batavia: 1-3-1786
Vertrek uit Batavia: 16-5-1786
Tussenstop te Kaapstad: 20-8-1786 / 6-9-1786.
Aankomst te Texel: 4-1-1787.
28-06-1785 V.O.C. Fluitschip ,,DE GEERTRUIDA,,
660 ton (V.O.C. site /Dillo)
(1e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C voor de kamer van AMSTERDAM voor een 1e reis met dit schip naar Batavia door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht & Reder: TAMME BETH IJSBRANDZ koopman te Amsterdam.
Kapitein: DANIEL KUNNEMAN vertrekt voor zijn 1e reis met dit schip naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 28-6-1785
Tussenstop te Kaapstad: 29-10-1785 /19-11-1785.
Aankomst te Batavia: 13-2-1786
Vertrek uit Batavia: 11-5-1786
Tussenstop te Kaapstad: 27-8-1786 / 25-9-1786.
Aankomst te Texel: 11-3-1787.
22-09-1785 Een ,,HENGSTSCHIP,, (w.g.) Restant te betalen: f 400,- door, Schipper: MACHIEL MULDER uit Ooltgensplaat. Bijlbrief van: ARIE v VUGT Mr scheepstimmerman te Dordrecht.
14-10-1785 Een ,,SMAKSCHIP,, (w.g.)
(ca 70 voet lang / 19 voet wijt)
Bijlbrief van: JAN v STRIEMEN Pz (1743 Ddr) Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht.
10-11-1785 Brigantijnschip ,,DE JONGE MARIA,, (w.g.)
(82 ½ voet lang/25 voet wijt/13 voet, 3 duim)
Verkocht: voor f 5.040,- door, OTTO JOHANNES v WAGENINGEN Jcz (1758-1814 Ddr) Koopman te Dordrecht aan,
Reders: FA. ADRIAAN en PIETER DUBBELDEMUTS & CS Kooplieden te Rotterdam.
Schipper: JAN POPPES uit Amsterdam.
16-12-1785 V.O.C. Fluitschip ,,DE VREDE EN VRIJHEID van DORDRECHT,,
760 ton
(3e REIS NAAR BATAVIA)
(V.O.C. site /dillo)
Het schip wordt verhuurd aan V.O.C. de kamer van ZEELAND voor een 3e reis met dit schip naar Batavia door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht
Kapitein: DIRK HUIZINGA vertrekt voor zijn 3e reis met dit schip met 30 bemanningsleden naar Batavia,
Vertrek uit Rammekens/Zeeland: 16-12-1785
Tussenstop te Kaapstad: 1-5-1786 / 7-6-1786.
Aankomst te Batavia: 28-8-1786
Vertrek uit Batavia: 15-11-1786 (na vertrek is het schip met man en muis vergaan).
24-12-1785 Drie Mast Hoekerschip ,,DE JACOB & ANTHONIA,,
ca 154 last (w.g.)
(ex ,,De Archibald en Adriaan,,)
(ca 100 voet lang)
Het schip ligt in de Kalkhaven te Dordrecht.
Verkocht: de helft voor f 4.250 door, Reder: CORNELIS van HOMBROEK Cz (1707/1787 Ddr) Koopman/houthandel (In 1760 Heer van ASTEN) te Dordrecht en
Reder: NICOLAAS KOOL Geleynz (1717-na 1785 Ddr) Koopman/houthandel te Dordrecht Aan
Reder: HENDRIK VRIESENDORP Hz (1715-1788 Ddr) Koopman /houthandel te Dordrecht
Schipper: REYNDERT de RUYT van Ameland.
29-12-1785 Fluitschip ,,DIE NORSKE BONDE,, 122 last (w.g.) (113 voet lang/29 voet, 8 duim wijt)
Verkocht: voor f 5.000,- door, Reder: CORNELIS COEXEN koopman te Dordrecht Aan
Reders: LODEWIJK v LOON Adriaanz (1740 Ddr) & JOHAN REINIER v/d GRONDEN kooplieden te Dordrecht.
Schipper: NIELS KNUDSEN uit Noorwegen (zeebrief te Dordrecht 22-12-1785).
1786 Fluitschip ,,DE MARIENBOSCH,, Het schip vaart naar Suriname in 1786/1788 en 1791. Het schip is genoemd naar de plantage ,,MARIENBOSCH,, te Suriname eigendom van, Reder: FRANK v/d SCHOOR Lz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht & Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr-1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT VAN HOOGSTRATEN & ZN te Dordrecht. (in 1811 had de plantage 186 slaven en vebouwde koffie, cacao en katoen opbrengst per jaar 30.000 pond koffie/30.000 pond cacao en 1000 pond katoen).
1786 Fluitschip ,,DE VROUW ELISABETH,, Reder: FRANK V/D SCHOOR LZ en Reder: JACOB STAATS V HOOGSTRATEN GZ voor zijn Fa GERRIT V HOOGSTRATEN & ZN
Op 30-10-1788 vetrekt het schip voor een reis naar West Afrika en naar Suriname. Schipper: DANIEL MULLER uit Dordrecht.
1786 Een ,,WIJDTSCHIP,, (Samoereusschip)(w.g.)
(70 voet lang / 19 voet wijt)
Restant: te betalen f 2.500,- door, Schipper: PIETER v DOESBURG varend tussen Nijmegen en Amsterdam. Bijlbrief van: JAN SCHOUTEN Janz (1759-1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht.
12-02-1786 V.O.C. Fluitschip ,,DE JONGE FRANK,,
592 ton (V.O.C. Site/Dillo)
(2e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt verhuurd aan V.O.C. de kamer van ZEELAND voor een 2e reis van het schip naar Batavia door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr)koopman te Dordrecht. Kapitein: JACOB VEER Jacobz (1732 R.dam) uit Rotterdam vertrekt voor zijn 2 reis naar Batavia met 34 bemanningsleden en een troepentransport van 233 manschappen (het regiment Luxemburg), deze komen onderweg in opstand /muiterij aan boord).
Vertrek uit Rammekens /Zeeland: 12-2-1786
Tussenstop te Kaapstad: 23-10-1786 / 2-12-1786.
Aankomst te Batavia: 14-2-1787
Vertrek uit Batavia: 2-5-1787
Tussenstop te Kaapstad: 14-8-1787 / 21-9-1787.
Aankomst te Rammekens/Zeeland: 14-12-1787
Kapitein: JACOB VEER Jacobz (1732 R.dam) schreef over zijn 2e reis in 1786 naar Batavia ,,EEN BEKNOPT VERHAAL VAN EEN OPSTAND ,AAN BOORD VAN HET O.I. COMP SCHIP ,,DE JONGE FRANK OP WEG NAAR OOST INDIE,, Dit reisverslag werd in 1788 uitgegeven door uitgever Pieter v Braam te Dordrecht. (Archief 489/nr 21711 Stadsarchief Dordrecht).
02-10-1786 Een ,,BEURTSCHIP,, (w.g.)(met paviljoen)
(63 voet lang/18 voet wijt/6 voet, 8 duim hol)
Gebouwd: voor f 3.000,- voor, GEERTRUI v BRAKEL weduwe v ARNOLDUS v METEREN te Dordrecht. Het Beurtschip vaart tussen Nijmegen en Rotterdam. Bijlbrief van: JAN SCHOUTEN Janz (1759-1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman koopman /houthandel te Dordrecht.
17-10-1786 V.O.C. Fluitschip ,,DE DORDRECHT,,
898 ton (V.O.C. site /dillo)
(3e REIS NAAR BATAVIA /CEYLON)
(145 voet lang / 34 voet wijt / 16 voet hol)
Het schip werd in 1779/1781 gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759-1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel(houtmolen)te Dordrecht voor Reder: JACOB VRIESENDORP Hz)1748-1808 Ddr) koopman te Dordrecht. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door, Reder: JACOB VRIESENDORP Hz te Dordrecht.
Kapitein: PLEUN v/d GIESE vertrekt met 40 bemanningsleden naar Batavia en Ceylon.
Vertrek uit Texel: 17-10-1786
Tussenstop te Kaapstad: 3-2-1787 /19-3-1787.
Aankomst te Batavia: 7-6-1787
Vertrek uit Ceylon: 17-1-1788
Tussenstop te Kaapstad: 21-3-1788 /10-4-1788.
Aankomst te Texel: 16-7-1788.
17-10-1786 V.O.C. Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,,
884 ton)V.O.C. site /Dillo)
(2e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip is gebouwd 1777/1778. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamers van AMSTERDAM en HOORN
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman te Dordrecht.
Kapitein: PETER JANSEN uit Amsterdam vertrekt met 23 bemanningsleden en een troepen transport van 312 manschappen naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 17-9-1786
Tussenstop te Kaapstad: 24-2-1787/6-3-1787.
Aankomst te Batavia: 16-6-1787
Vertrek uit Batavia: 4-11-1787
Tussenstop te Kaapstad: 22-1-1788 / 10-2-1788.
Aankomst te Texel: 18-6-1788.
24-10-1786 V.O.C. Pinkschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,,
678 ton (V.O.C. site /Dillo)(2e REIS NAAR BATAVIA)
)136 ½ voet lang/30 voet, 7 ½ duim wijt/15 voet hol)
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. de kamer van ZEELAND. voor een 2e reis naar Batavia door Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr)koopman te Dordrecht. Kapitein: SIMON KOOTER uit Huijsduinen/Den Helder vertrekt voor zijn 2e reis met dit schip met 32 bemanningleden en een troepentransport van 171 manschappen naar Batavia. (zeebrief te Dordrecht 7-6-1786)
Vertrek uit Rammekens/Zeeland: 24-10-1786
Tussenstop te Kaapstad: 22-2-1787 / 19-3-1787.
Aankomst te Batavia: 9-6-1787
Vertrek uit Batavia: 31-10-1787
Tussenstop te Kaapstad: 22-1-1788 / 11-2-1788.
Aankomst te Rammekens/Zeeland: 7-6-1788
Na de terugreis werd het schip verkocht aan de V.O.C. de kamer v Zeeland.
01-07-1787 V.O.C. Fluitschip ,,HET FORTUYN,,
728 ton (V.O.C. site /dillo)(1e REIS NAAR CEYLON)
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. de kamers van AMSTERDAM en ZEELAND door, Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr -1813 Den Haag) voor zijn FA GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN te Dordrecht

Kapitein: JAN van DALEN vertrekt voor zijn 1e reis met dit schip naar Ceylon.
Vertrek: 1-7-1787 uit Rammekens/Zeeland.
Tussenstop te Kaapstad: 20-12-1787/10-2-1788.
Aankomst: te Ceylon onbekend.
Vertrek: 18-10-1788: uit Ceylon.
Tussenstop te Kaapstad: 26-12-1788/11-4-1789.
Aankomst: 25-8-1789 te Texel.
18-07-1787 Fregatschip ,,DE ANTONIA,, (ex De Jonge Joseph,,)
(100 voet lang /28 voet, 1 duim wijt /13 voet 5 ½ duim hol)
Het schip is in 1781 gebouwd
Gekocht: te Amsterdam door Reder: JACOB VRIESNDORP Hz (1748-1808 Ddr) te Dordrecht Van,
Reders: MOSES en JAN JERONIMUS LOPES SUASO kooplieden te Amsterdam.
Schipper: MICHIEL VERSTEEGH Michielz (1744/na 1803 Ddr) uit Dordrecht (Archief 294 nrs. 13/14 /82 Firma Vriesendorp te Dordrecht SAD)(Archief 150/nr 637 gegevens Fregatschip ,,De Antonia,, SAD).
03-08-1787 Twee Mast Brik/Galjootschip ,,DE JONGE ELISABETH,, (w.g.)
(ex ,,DE JUFFROUW CATHARINA,,)(w.g.)
(94 voet lang/25 voet ½ wijt / 14 voet, 1 duim hol)
Verkocht: voor f 4.050,- door, Reder: JUSTUS HENDRIK v LOON Adriaanz (1754 Ddr) koopman te Dordrecht voor Fa.GEBR v LOON
LODEWIJK van LOON Adrz (1740 Ddr)/ANDRIES v LOONAdrz (1741Ddr)
IZAAK van LOON Adrz (1752 Ddr) Aan
ABRAHAM KEEVER Janz (1740 Ddr)koopman te Dordrecht en
Schipper: JAN PALM te Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 6-10-1787).
08-08-1787 V.O.C. Fluitschip ,,DE GEERTRUIDA,,
660 ton (V.O.C. site/Dillo)
(2e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt gehuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht.

Kapitein: DANIEL KUNNEMAN vertrekt voor zijn 2e reis met dit schip met een troepen transport van 247 manschappen naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 8-8-1787
Tussenstop te Kaapstad: 13-1-1788 / 17-2-1788.
Aankomst te Batavia: 28-6-1788
Vertrek uit Batavia: 12-11-1788
Tussenstop te Kaapstad: 14-1-1789 / 19-2-1789.
Aankomst te Texel: 29-5-1789.
30-08-1787 Twee Deks/Drie Mast Hoekerschip ,,DE VRIENDSCHAP,, (w.g.)
(101 voet, 3 duim lang/25 ½ voet wijt/11 ½ voet hol)
Verkocht: voor f 6.268,- het hele schip door de eigenaren, Reder JESSE DE HEER GZ (1720/1787 Ddr) koopman te Dordrecht & Reder: GERRIT DE HEER JESSEZ (1744 /1793 Ddr) koopman te Dordrecht Aan,
- Reder: CHRISTIAEN MATHIAS SCHRODER & CO Koopman te Hamburg/Duitsland 1/3e part.
- Reder: JOHAN GOTHART MARTENS Koopman te Hamburg/Duitsland 1/3e part.
Schipper: SIEGMUND DIEDERICK DE HAAS te Hamburg/Duitsland 1/3e part.
07-09-1787 Een ,,POONSCHIP,, (W.G.)
(40 ½ voet lang /16 ½ voet wijt)
Gebouwd: voor, Schipper: ABRAHAM GRIEP uit Kruiningen, in het land v Goes. Bijlbrief van: JAN SCHOUTEN Janz (1759-1808 Ddr) mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht.
29-10-1787 V.O.C. Fluitschip ,,DE RHIJNOORD,,
846 ton (V.O.C. site/Dillo)
(3e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt verhuurd aan V.O.C. voor de kamers van Amsterdam en Zeeland door, Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr-1813 Den Haag) Heer v RHIJNOORD voor zijn FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & zn te Dordrecht.

Kapitein: CORNELIS REINDERT TROMP uit Warga /Friesland vertrekt naar Batavia
Vertrek uit Texel: 29-10-1787
Tussenstop te Kaapstad: 7-7-1788 / 1-10-1788.
Aankomst te Batavia: onbekend.
Vertrek uit Batavia: 31-5-1789
Tussenstop te Kaapstad: onbekend.
Aankomst te Rammekens/Zeeland: 30-4-1790.
14-11-1787 V.O.C. Fluitschip ,,DE JAN KORNELIS,, 560 ton (V.O.C. site /Dillo)
(2e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt verhuur aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht.

Kapitein: KLAAS DUYF uit Hindelopen/Friesland vertrekt voor zijn 2e reis met dit schip met 31 bemanningsleden naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 14-11-1787
Tussenstop te Kaapstad: 13-5-1788 / 11-6-1788.
Aankomst te Batavia: 8-10-1788
Vertrek uit Batavia: 2-4-1789
Tussenstop te Kaapstad: 20-7-1789/14-8-1789.
Aankomst te Texel: 7-12-1789 .
15-11-1787 V.O.C. Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA EN PETRONELLA,, 1090 ton
(V.O.C. site/dillo)
)1e REIS NAAR BATAVIA) (V.O.C. site /Dillo)
(146 voet lang)
Het schip is in 1785 gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759-1808 Ddr) Mr. Scheeptimmerman/koopman/houthandel (houtmolen) te Dordrecht voor Reder: FRANK V/D SCHOOR LZ. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van ZEELAND door Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman/houthandel te Dordrecht.

Kapitein: JAN GERRITS SCHOLTEN uit Rotterdam vertrekt met 38 bemanningsleden en een troepen transport van 326 manschappen naar Batavia. (zeebrief te Dordrecht 14-9-1787)
Vertrek uit Rammekens/Zeeland: 15-11-1787
Tussenstop te Kaapstad: 29-3-1788/Aankomst te Batavia: 19-7-1788
Vertrek uit Batavia: 19-3-1789
Tussenstop te Kaapstad: 8-6-1789 / 7-7-1789.
Aankomst te Rammekens/Zeeland: 29-10-1789.
21-11-1787 Een ,,SPIEGELJACHT,, (w.g.)
(53 voet lang)
Met staande en lopend want en bij behorende goederen en inventaris
Verkocht: voor f 4.800,- door, Reder: JACOB v DONGEN Jacobz (1715-1790 Ddr) thesaurier/koopman /olie tras/taan(Oliemolen/trasmolen.leerlooierij) te Dordrecht aan,
MR. HENDRIK ONDERWATER lid raad der Vroedschap te Dordrecht.
Het Spiegeljacht heeft het recht om op alle wateren, stromen en rivieren te varen.
1788 Fluitschip ,,DE HOOP,, 220 last
(113 ½ voet lang /28 voet 8 ½ duim wijt 8 ½ voet hol)
Het schip is in 1788 gebouwd en wordt gebruikt voor de walvisvaart. Reder: FRANK V/D SCHOOR Lz (1730/1804 Ddr) koopman/houthandel te Dordrecht.
29-03-1788 Fluitschip ,,DE DRIE GEBROEDERS,,
(127 voet lang / 29 voet wijt /13 voet,5 duim hol)
Reder: HENDRIK VRIESENDORP & zn kooplieden te Dordrecht
Schipper: MAARTEN WOUTERS uit Rotterdam (zeebrief te Dordrecht 29-3-1788).
04-04-1788 Fluitschip ,,DE ANNA EN PIETER,, 212 last Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr-1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN koopman /touwslagerij a/d Vest/houthandel te Dordrecht.
Schipper: SYBRAND HOMMES BRUIJNSMA uit Warns /Friesland (zeebrief te Dordrecht 4-4-1788).
??-08-1788 V.O.C. Pinkschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,,
678 ton (V.O.C site /Dillo)
(1e REIS NAAR CEYLON)
(136 ½ voet lang / 30 voet, 7 1/2 duim wijt / 15 voet hol)
Het schip is gebouwd in 1778. Op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN JZ (1759/1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman /koopman /houthandel te dordrecht voor Reder: PIETER VERNIMMEN PZ (1718/1781 Ddr). Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van ZEELAND door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman/houthandel te Dordrecht.

Kapitein: MICHIEL POEST uit Amsterdam vertrekt zijn 1e reis met dit schip naar Ceylon
Vertrek Rammekens /Zeeland: ?-?-1788
Aankomst te Ceylon: onbekend.
Vertrek uit Ceylon: 18-10-1788 uit Ceylon.
Tussenstop te Kaapstad: 26-12-1788/3-3-1789.
Aankomst te Rammekens /Zeeland: 7-6-1789.
17-09-1788 Hoekerschip ,,DE CAREL EN MAGDALENA,, (w.g.)
(ca 70 tot 100 voet lang)
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht. Boekhouder en voor de helft eigenaar van het schip.
Schipper: SYMEN RIEBELS.
02-12-1788 Schip ,,DE VROUW ELIZABETH ,, Het schip vertrekt uit Zeeland voor een reis naar de kust v Guinee /West Afrika en daarna naar Suriname. Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) Koopman /houthandel /boekhouder v/h schip samen met JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr/1813 Den Haag) voor zijn Fa. GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN
Schipper: DANIEL MULLER uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 2-12-1788).
08-11-1788 V.O.C. Fluitschip ,,DE JONGE FRANK,, 592 ton)V.O.C. site /dillo)
(3e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt verhuurd aan V.O.C. voor de kamer van ZEELAND door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman/houthandel te Dordrecht.

Kapitein: JACOB VEER Jacobz (1732 R.dam) uit Rotterdam vertrekt voor zijn 3e reis met dit schip naar Batavia.
Vertrek uit Rammekens /Zeeland: 8-11-1788
Tussenstop te Kaapstad: 24-3-1789/4-10-1789 (een grote reparatie aan het schip)
Aankomst te Batavia: 24-12-1789.
Het schip is na aankomst, gezonken op de rede van Batavia.
24-11-1788 Fluitschip ,,DE HARMONIE,,
(131 voet lang/31, 4/8 voet wijt/14 ½ voet hol)
Reder: SAMUEL CRENA Dz (1740 Ddr /1807 Alphen a/d Rijn) Koopman zout en houthandel te Dordrecht
Schipper: JACOB WESSELS van Ameland (zeebrief te Dordrecht 24-11-1788).
30-11-1788 V.O.C. Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,,
884 ton (V.O.C. site /Dillo)
(3e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip is in 1777/1778 gebouwd. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman/houthandel te Dordrecht.

Kapitein: SIMON KOOTER uit Huijsduinen/Den Helder vertrekt naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 30-11-1788
Tussenstop te Kaapstad: 30-6-1789 / 25-8-1789.
Aankomst te Batavia: 31-10-1789
Vertrek uit Batavia: 10-12-1790
Tussenstop te Kaapstad: 15-3-1791 / 16-4-1791.
Aankomst te Texel: 30-7-1789.
26-03-1789 Waterschip ,,DE MAAGD VAN DORDT,, (w.g.)
(70 voet lang /24 voet wijt 7 voet hol)
Verkocht: ieder 1/4e part voor f 150,- door, Mr.NICOLAAS BACKUS Martinusz (1741-1812 Ddr) Koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht en Reders: JAN COENRAAD DAM Jan Melchiorz (1758-1789 Ddr) & DIRK HARDUS Carelz (1730 Ddr), kooplieden/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht Aan,
Reders: PAULUS v BATENBURG Jz (1717-1799 Ddr)
JAN OLIVIER BATENBURG Paulusz (1758 Dalem -1835 Dongen) & PIETER COOYMANS Pz (ca 1707 Ddr) kooplieden/stockvis, traan en zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht voor de Rederes:ANNA THERESIA PERQUIN Jacobsdr (1712 Breda) wed van HENDRIK COOYMANS Pz (1706-1767 Ddr) voor de Fa WED KOOYMANS & BATENBURG te Dordrecht.
11-04-1789 TweeMast Brik/Galjootschip ,,DE JONGE CATHARINA,, (w.g.)
(94 voet lang / 25 ½ voet wijt / 14 voet, 1 duim hol)
Verkocht: voor f 6.000,- door, Reder: ABRAHAM KEEVER Janz (1740 Ddr) koopman te Dordrecht en Schipper: JAN PALM uit Sas v Gent Aan,
Reder: HUGO GEVERS Paulusz (1764-1852 R'dam) Koopman te Dordrecht.
17-04-1789 Een Mast Galjootschip ,,DE VROUW CORNELIA,, (w.g.)
(ex ,,De Eleonora Sophia)
(80 voet lang / 24 voet wijt/10 ½ voet hol)
Verkocht: voor f 4.000,- door, Schipper: ERNST GOTLIEB FIMME uit Straalsund/Noord Duitsland voor (Zeebrief te Dordrecht 29-4-1789) Rederes: A. DINNIES weduwe van BRANDENBURG te Dordrecht Aan,
Reder: HUGO GEVERS Paulusz (1764-1852 R'dam), koopman te Dordrecht.
23-04-1789 Snauwschip ,, DE VIER VRIENDEN ,,ca 130 last (w.g.)
(ex ,,De Gustaaf Erickson,,)
Het schip ligt te Bristol/Engeland.
Verkocht: voor f 8.000,- door, Schipper: MATHIAS PETTERSON uit Uleaborg /Zweeds Finland woont te Dordrecht. (Zeebrief te Dordrecht 29-4-1789) Aan,
Reder: HUGO GEVERS Paulusz (1764-1852 R'dam) koopman te Dordrecht.
29-04-1789 Brikschip ,,DE VROUW ELISABETH,, Reder: HUGO GEVERS Pz (1764 R.dam/1852 R'dam) koopman te Dordrecht
Schipper HERMANUS REYDING uit Rotterdam (zeebrief te Dordrecht 29-4-1789).
29-04-1789 Schip ,,DE VROUW MARGARETHE,, Reder HUGO GEVERS Paulusz (1764 /1852 R'dam) koopman te Dordrecht
Schipper: BASTIAAN KRIJGSMAN uit Katwijk (zeebrief te Dordrecht 29-4-1789).
03-07-1789 V.O.C. Fluitschip ,,DORDRECHT,,
898 TON (V.O.C. site /Dillo)
(4e REIS NAAR BATAVIA)
(145 voet lang / 34 voet wijt/16 voet hol)
Het schip is in 1779/1781 gebouwd als ,,DE VREDE EN VRIJHEID,, op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759 -1808 Ddr) mr. scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht voor, Reder: JACOB VRIESENDORP Hz (1748-1808 Ddr) te Dordrecht.
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door, Reder: JACOB VRIESENDORP Hz (1748-1808 Ddr) koopman te Dordrecht.

Kapitein: PLEUN v/d GIESE overl: voor 16-11-1791 te Batavia vertrekt voor zijn 2e reis op dit schip met 36 bemanningsleden en een troepentransport naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 3-7-1789
Tussenstop te Kaapstad: 27-11-1789 / 17-12-1789.
Aankomst te Batavia: 23-2-1790
Kapitein: CORNELIS WILLEMS vaart het schip voor de terugreis uit Batavia naar Nederland
Vertrek uit Batavia: 16-11-1791
Tussenstop te Kaapstad: 3-2-1792 / 29-2-1792.
Aankomst te Texel: 8-6-1792.
14-08-1789 Drie Mast Hoekerschip ,,DE GERARD EN HENDRIK,, (w.g.)
(131 voet lang/30 voet wijt/14 voet hol)
Het schip is in 1774 gebouwd te Zaandam.
Verkocht: voor f 13.000,- door, Reder: JACOB VRIESENDORP Hz (1748-1808 Ddr) koopman /houthandel te Dordrecht Aan,
Zichzelf, het schip is nu geheel zijn eigendom.
Schipper: HILBRAND KERSJES ROOS van Ameland. Archief 294 /nr 94 (scheepsregister /1778/1790) Firma Vriesendorp te Dordrecht SAD).

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.