Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1775-1794) zeeschepen 1775-1780


Lijst zeeschepen 1775-1780


DORDRECHT PERIODE 1775/1794

Dordtse zeeschepen varen door de 3e Engels oorlog 1780/1784 onder een neutrale vlag en worden verhuurd aan de V.O.C.

datum schip reder/schipper
06-03-1775 Fregatschip ,,DE VROUW CORNELIA,, 100 last Reder: JACOB van DONGEN Jacz (ca 1715 -1790 Ddr), Koopman/olie/trashandel(oliemolen/trasmolen) te Dordrecht
Schipper: PAULUS HOLLAND uit Zierikzee (zeebrief te Dordrecht 6-3-1775)
23-03-1775 Drie Mast Galjootschip ,,DE SNELLE JAGER,, (w.g.)
(120 voet lang/25 voet, 3 duim wijt/14 voet hol)
Het schip ligt in de Kalkhaven te Dordrecht.
Verkocht: voor f 14.500,- door,
Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr-1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN, Koopman/touwslagerij a/d Vest / houthandel te Dordrecht / Aan
Reder: JAN YMES TICHELAAR koopman te Makkum.
Schipper: (J)IDTS PIETERS uit Molkwerum, woont te Dordrecht.
18-04-1775 Tweedeks Pinkschip ,,DE WAAKZAAMHEID,, ca 181 last Reder: CORNELIS STRATENUS Adamz (1733 Ddr), Koopman /olie en zouthandel te Dordrecht
Schipper: HENDRIK JONGKEES uit Rotterdam (zeebrief te Dordrecht 18-4-1775).
06-10-1775 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(ca 66 voet lang / 15 voet wijt)
Verkocht: voor f 1.350,- door, STEPHEN v STRIEMEN Pieterz (1735 Ddr) & ARY BRAAM Dirkz (ca 1740 Ddr), mr.Scheepstimmerlieden te Dordrecht aan,
Schipper: JAN SOETE uit Leiden.
16-02-1776 Tweemast Brikschip ,,HET DOLPHIJN,, 65 last
(65 ½ voet lang / 21 ½ voet wijt / 8 ¾ voet hol)
Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736- Ddr-1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN Koopman/touwslagerij a/d Vest/houthandel te Dordrecht
Schipper: (J)IDTS PIETERS uit Molkwerum, woont te Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 16-2-1776).
07-03-1776 Kofschip ,,DE MARGARETA & NICOLAAS,, (w.g.)
(ca 95 voet lang)
Het schip is gebouwd in 1759
Verkocht: voor f 2.500,- door, Reder: MARTINUS BACKUS Chrsz (1703-1778 Ddr), Koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht / Aan,
Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736-Ddr -1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN Koopman/touwslagerij a/d Vest/ houthandel te Dordrecht.
Schipper: JAN ROMKES van Ameland.
18-03-1776 Fluitschip ,,DE VRIENDSCHAP,,
(140 voet lang /34 voet,2 duim wijt /14,7 voet hol)
Het schip werd in 1766 gebouwd
Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gz (1736/Ddr /1813 Den Haag) voor zijn Fa. GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN Koopman /touwslagerij a/d Vest /houthandel te Dordrecht
Schipper: JAN SLAAK Hendriks (1733 Ddr/1787 Frederikshaven)(zeebrief te Dordrecht 18-3-1776).
30-04-1776 Schip ,,DE VRIJHEID,, Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr/ 1813 Den Haag) voor zijn Fa. GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN Koopman/touwslagerij a/d Vest/houthandel te Dordrecht
Schipper: JAN MEYNDERT /Frsl (zeebrief te Dordrecht 30-4-1776).
07-05-1776 Kofschip ,,DE PIETER,, (w.g.)
(92 voet lang/21 voet wijt/10,5 voet hol)
Het schip is in 1768 nieuw uitgehaald.
Verkocht: voor f 6.000,- door,
Schipper: PIETER MARTENS mede eigenaar v/h schip / Aan
Reder: JACOB GROES koopman te Hoorn.
19-05-1776 Galjootschip ,,DE HOOP,, ca 50 last (w.g.)
(80 voet lang/23 voet, 5 duim wijt/11 voet, 3 duim wijt)
Het schip ligt binnen Dordrecht.
Verkocht: voor f 2.000,- door,
Reder: JOHAN ANDREAS BRAND koopman te Hamburg / Aan
Reder: DIRK VOS Cz (1751-1818 Ddr) Koopman/stokvis/traanhandel te Dordrecht.
Schipper: JACOB WAINCKE.
25-07-1776 Gaffelschip ,,DE JONGE CORNELIS,, ca 50 last (w.g.)
(72 voet lang / 19 voet wijt / 9 ½ voet hol)
Verkocht: voor f 2.500,- door,
Reder: PIETER COOYMANS Pz (1707 /na 1784 Ddr), koopman/stokvis, traan en zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht / Aan
Reder: CORNELIS VERSTEEGH koopman te Dordrecht en
Schipper: HEYMEN VERSTEEGH Michielz (1725-1796 Ddr) uit Dordrecht.
03-08-1776 Twee Mast Hoekerschip ,,DE NIEUWE ZEEPOST,, (w.g.)
(71 voet lang / 16 voet wijt / 10 voet, 4 duim hol)
Verkocht: voor f 1.800,- door,
Reders: FA. UYTERLIMMIGEN & VOS kooplieden te Dordrecht/Aan
Reder: DIRK VOS CZ (1751-1818 Ddr), Koopman/stokvis en traanhandel te Dordrecht.
Schipper: LAURENS van NEYN uit Maassluis (zeebrief te Dordrecht 11-9-1776).
19-08-1776 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,, ca 202 last (w.g.)
(140 ½ voet lang / 31 ½ voet wijt / 13 ½ voet hol)
Het schip is in 1765 uitgehaald in Archangel/Rusland.
Verkocht: 1/64e part voor f 750,- door
HUGO REPELAER koopman/wijnhandel te Dordrecht/Aan
MARIA REPELAER te Dordrecht
Boekhouders v/h schip JOHANNES BOONEN Hendrikz (1731-1780 Ddr) & NICOLAAS NIERHOFF Johz (1733-na 1781 Ddr) Kooplieden/houthandel(houtmolen) te Dordrecht
Schipper: JACOB LIEVES/LIEBES/LIEWES uit Amsterdam.
19-08-1776 Fluitschip ,, HET HUIS TE MERWEDE,, ca 212 last Verkocht: 1/64e part voor f 750,- door,
HUGO REPELAER koopman/wijnhandel te Dordrecht / Aan
HENRIETTE v/d SANTHEUVEL te Dordrecht.
Boekhouders v/h schip BOONEN & NIERHOFF Kooplieden/houthandel(houtmolen) te Dordrecht.
01-05-1777 Fluitschip ,,DE ROGGE AKKER,, ca 193 last
(135 voet lang/32 voet, 7 duim wijt/14 voet hol)
Reder: SAMUEL CRENA Dz (1740 Ddr-1807 Alphen a/d Rijn), koopman/hout/zouthandel (houtmolen/zoutziederij) te Dordrecht
Schipper JAN LUYT (zeebrief te Dordrecht 1-5-1777).
09-05-1777 Schip ,,DE JONGE DAVID,, 113 last Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1830-1804 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht.
Schipper: SIMON KOOTER uit Huijsduinen/Den Helder (zeebrief te Dordrecht 9-5-1777).
09-05-1777 Gaffelschip ,,DE DRIE GEBROEDERS,, (w.g.)
(ex De Drie Gezusters) (ca 75 voet lang)
Verkocht: voor f 3.000,- door,
Rederes: CORNELIA de LANGE (ca 1700 Sommelsdijk) weduwe van MICHIEL VERSTEEGH Heymenz (1695-1776 Ddr) te Dordrecht / Aan
Schipper: JAN VERSTEEGH Michielz (1733-na 1802 Ddr) uit Dordrecht.
29-05-1777 Drie Mast Hoekerschip ,, DE JONGE JOHANNA,, (w.g.)
(ex De Cornelia Catharina)
(115 voet, 10 duim lang/26 voet wijt/13 voet hol)
Het schip is in 1780 verongelukt
Verkocht: voor f 6.500,- door,
Reder: MARTINUS BACKUS Chrsz (1703-1778 Ddr) Koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht en
Reder: JOHANNES BOONEN Hendrikz (1731-1780 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht voor zijn vader HENDRIK BOONEN Johz (1705-1779 Ddr) koopman /reder te Dordrecht.
Als executeurs van JAN BOOTSMAN Lz (1709-1777 Ddr) Koopman/ hout en zouthandel (houtmolen/zoutziederij) /
Aan de Reders:
- Reder: PIETER VERNIMMEN Pieterz (1718-1781 Ddr) koopman/garentwijnderij/blauwselfabriek a/d Houttuinen te Dordrecht.
- Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht.
- Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr –1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN Koopman/touwslagerij a/d Vest/houthandel te Dordrecht.
Schipper: JAN MOLEVELT (1731 Delfshaven)(zeebrief te Dordrecht 5-6-1777)
Geveild op 15-4 1777 door notaris Bax te Dordrecht.
29-08-1777 Twee Mast Hoekerschip ,,DE NIEUWE ZEE POST,,
ca 50 last (w.g.)
(71 voet lang / 16 voet wijt / 10 voet,4 duim hol)
Verkocht: voor f 1.900,- door,
Reder: DIRK VOS CZ (1751-1818 Ddr), koopman/stokvis/traanhandel te Dordrecht/Aan,
Reder: GEORGE(Joris) WILTENS Johz (1714-na 1777 Ddr), koopman/stokvis/ traan en zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht
Schipper: LAURENS van NEYN uit Maasluis.
14-10-1777 Gaffelschip ,,DE DRIE GEZUSTERS,, ca 53 last (w.g.)
(72 voet lang)
Verkocht: de helft voor f 1.250,- door
Rederes: ADRIANA JOHANNA v/d SANTHEUVEL Barthd (1726-1793 Ddr) Weduwe van MATTHEUS REES Gillisz (1724-1777 Ddr) Koopvrouw /stokvis/ traan / zout/en houthandel (zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht/Aan
Schipper: WOUTER SCHAAP uit Dordrecht.
01-12-1777 Fluitschip ,,DE JUFFROUW DEBORA,, (w.g.)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip ligt in de Kalkhaven te Dordrecht.
Verkocht: voor f 8.000,- door,
Reder: ABRAHAM VOSTERMAN JACOBZ Koopman/rederij walvisvaart te Amsterdam / Aan
Reder: JACOB POULLET koopman te ?
Schipper: BAREND LUXMULLER.
26-09-1778 Een mast Galjootschip ,,DE NIEUWE HOOP,, (w.g.)
(81 ½ voet lang / 23 voet wijt /11 voet hol)
Verkocht: voor f 4.310,- door Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr- 1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN Koopman /touwslagerij a/d Vest /houthandel te Dordrecht/Aan
Reder: BOUDEWIJN de HAAN koopman te Dordrecht.
Schipper: HERMAN SCHLICHTING.
26-05-1778 Fregatschip ,,DE STANDVASTIGHEID VAN OOSTENDE,,
ca 100 last (w.g.)
(ca 100 voet lang)
Verkocht: de helft voor f 6.000,- door,
Reder: JOAN VETTE koopman te Oostende /Belgie / Aan
Reder: ARNOLD KIMIJZER Abrahamz (1730-1781 Ddr) & Reder: LAURENS HEYNEN Petrusz (1730-na 1788 Ddr)(eigenaar van de andere helft van het schip) kooplieden/garenblekerij te Dordrecht
Schipper: ARY SLOF uit Oudekerk a/d IJssel (zeebrief te Dordrecht 26-5-1778).
24-07-1778 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(ca 66 voet lang/15 voet wijt)
Verkocht: voor f 408,- door,
WILLEM & PIETER VOGEL Mr. Scheepstimmerlieden te Dordrecht aan,
Schipper: KLEYS ESEME uit Westmaas.
1778 Pinkschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,,
(136 voet lang/30 voet, 7 ½ duim wijt /13 voet hol)
Het schip is gebouwd in 1778 op de werf van JAN SCHOUTEN Jz (1729/1784 Ddr) mr. Scheepstimmerman te Dordrecht voor
Reder: PIETER VERNIMMEN Pz (1718/1781 Ddr), koopman/garentwijnderij/blauwselfabrikant te Dordrecht
Schipper: JACOB KOOTER Huysduinen/Den Helder.
18-02-1779 Schip ,,DE JONGE JACOB,, Reder: Arnold van Poelien Jr (1742 Ddr/1803 Alphen a/d Rijn) Koopman/wijnhandel te Dordrecht
Schipper TEUNIS DE JONG uit Katwijk a/d Zee (zeebrief te Dordrecht 18-2-1779).
09-03-1779 Driemast Hoekerschip ,,DE GERARD EN HENDRIK,,
(131 voet lang/30 voet wijt /14 voet hol)
Het schip is in 1774 gebouwd te Zaandam en gekocht door de reders
Reder: HENDRIK VRIESENDORP Hendrikz)1715/1788 Ddr) en
Reder: NICOLAAS KOOL Geleynz (1717 /na 1785 Ddr), Kooplieden/houthandel (houtmolen) te Dordrecht
Schipper: HILLEBRAND KERSJES ROOS van Ameland (zeebrief te Dordrecht 9-3-1779)
Archief 150/nr 675 Vrachtcontract Fa. CONRAD HASSELGREEN koopman te Amsterdam SAD) In sept 1789 raakt het schip door zware storm schipbreuk op de kust bij Goteburg/Zweden/
Schipper: HILLEBRAND KERSJES ROOS
(Archief 294/nr 94 (scheepsregister 1778/1790) Firma Vriesendorp te Dordrecht S.A.D.).
10-03-1779 Schip ,,DE VROUW PETRONELLA,, 116 last Reder: FRANK v/d SCHOOR Lz (1730-1804 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht
Schipper: SIMON REYNDERS Claasz uit Warder (bij Edam) (zeebrief te Dordrecht 10-3-1779).
24-03-1779 Fluitschip ,,DE UNIE,, (de Gruyl)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd gebruikt als walvisvaarder
Reder: PIETER VERNIMMEN Pz (1718-1781 Ddr), Boekhouder v/d rederij walvisvaart te Dordrecht, Koopman / garentwijnderij / blauwselfabrikant a/d Houttuinen te Dordrecht
Schipper: JOHANNES HOOGERZEIJL Michielz (1752 Krimpen a/d Lek-1821 Ddr)(Hij keert terug in 1779 van de walvisvangst met 85 vaten spek van 2 walvissen)).
26-03-1779 Galjootschip ,,DE MINERVA,, ca 47 last (w.g.)
(ca 75 voet lang)
Het schip ligt te Dordrecht.
Verkocht: voor f 5.000,- door,
Reder: ARNOLD van POELIEN jr (1742 Ddr/ 1803 te Alphen/a/d Rijn) koopman/wijnhandel te Dordrecht / Aan
Reder: WILLIAM PEANETT koopman te Esquin/New Castle/Sunderland.
Schipper PIETER COGIE uit Oudekerk a/d IJssel.
24-03-1779 Fluitschip ,,DE GREENHOUGH,, ca 100 last (w.g.)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip ligt in de haven te Dordrecht.
Verkocht: voor f 4.000,- door,
Reder: ARNOLDUS van POELIEN jr (1743 Ddr/1803 te Alphen a/d Rijn) Koopman/wijnhandel te Dordrecht/aan
Reder: JOHN THORNHILL koopman te Esguin/New Castle/Sunderland.
Schipper: CHRISTIAAN SNIJTGEN uit Vlissingen (zeebrief te Dordrecht 5-1-1779).
27-03-1779 Schip ,,DE HOOP,, Reder ARNOLD van POELIEN Jr (1742 Ddr /1803 Alphen a/d Rijn) Koopman /wijnhandel te Dordrecht
Schipper: CORNELIS MARCUS (zeebrief te Dordrecht 27-3-1779).
24-06-1779 Fregatschip ,,DE VROUW ADRIANA,,
(ca 100 voet lang)
Reder: JACOB van DONGEN Jcz (1715 /1790 Ddr), Koopman/ olie/trashandel (olie en trasmolen) te Dordrecht
Schipper: JAN van DALEN uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 24-6-1779).
04-09-1779 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(66 voet lang/15 voet wijt)
Gebouwd: voor f 2.600,- Op de scheepswerf van CORNELIS v LIMMEN Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht/voor,
Schipper: JACOBUS de VOS uit Dordrecht.
11-10-1779 Pinkschip ,,DE DONGENBURG,,
(120 voet lang)
Het schip is in 1778 gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1729/1784 Ddr) Mr Scheepstimmerman te Dordrecht / voor
Reder: JACOB van DONGEN Jcz (1715 /1790 Ddr) Koopman /olie /trashandel (olie en trasmolen) te Dordrecht
Schipper: PIETER COOGIE uit Oudekerk a/d IJssel te Dordrecht 11-10-1779).
29-10-1779 Galjootschip ,,DE HOOP,,
(80 voet lang/23 voet, 5 duim wijt/11 voet, 3 duim hol)
Reder: JAN MELCHIOR DAM Jz (1722/1781 Ddr) & Reder: WILLEM HARDUS Carelz (17ca 1715/1777 Ddr) Kooplieden suiker /zout en trashandel te Dordrecht
Schipper: TOBIAS ZIMMERMAN v/h Deense eiland Hooge/Hallingen (in 1867 Duits)(zeebrief te Dordrecht 29-10-1779).
14-12-1779 Een Mast Hoekerschip ,,DE OECONOMIE,, (w.g.)
(ca 70 voet lang)
Verkocht: een part voor f 470,- door,
Reder: GERRIT de HEER Jessez (1744-1793 Ddr) koopman te Dordrecht / Aan
Schipper: JAN PALM uit Dordrecht.
1780 Kofschip ,,DE NOOIT GEDACHT,, (w.g.)
(ca 95 voet lang)
Reder: CORNELIS STRATENUS Adamz (1733 Ddr) Koopman / graan /olie en zouthandel te Dordrecht.
15-03-1780 Schip ,,DE STANDVASTIGHEID,, Reder: JESSE de HEER Gz (1720 /1787 Ddr) & Reder: GERRIT de HEER Jz (1744 /1893 Ddr) kooplieden te Dordrecht
Schipper: PIETER van COLMSBERG uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 15-3-1780).
20-04-1780 ,,Een SAMUREUSSCHIP,, (w.g.)
(105 voet lang / 17 voet wijt)
Verkocht: door de eigenaren SAMUEL TERWEN eigenaar van houtvlotterijen te Dordrecht en JACOMINA ANTHONIA TERWEN (ca 1731 R.dam) d.v. Anthony Terwen uit Middelburg/getrouwd met JACOB HERMANS VINGERHOED koopman te Rotterdam en MARIA JOHANNA TERWEN (ca 1727 R.dam) d.v. Anthony Terwen uit Middelburg weduwe van Mr. JAN WILLEM van HOOGSTRATEN Hermanz (ca 1720 Utrecht) aan,
SAMUEL van HOOGSTRATEN Jan Willemz (1756 Utrecht-1830 R.dam), schepen te Schieland /koopman te Rotterdam.
27-07-1780 Drie Mast Galjootschip ,,DE JUFFROUWEN JOHANNA EN MARIA,,
(w.g.)
(102 voet lang / 26 ½ voet wijt / 13 ½ voet hol)
Het schip is in 1744 nieuw uitgehaald en thans in zee
Verkocht: voor f 4.000,- door,
Reder: JOHAN STEPHANUS RUEB Casperz (ca 1710- na 1780 Ddr) Koopman te Dordrecht / Directie en mede eigenaar van de rederij van het schip 1/16e part
Andere eigenaren van het schip:
- Reder: PIETER DE BRUIJN Wissez (ca 1724 A.dam) & Kooplieden te Dordrecht voor 1/16e part
- Reder: PHILIP JACOB FALCK Georgz (1740 Altdorf / Dtsl) Koopman te Dordrecht 1/16e part
Schipper: CHRISTIAAN CHRISTIAANS uit Emmelen/Polstein/Dtsl 1/16e part / Aan
Reder: WILLEM CLOENS koopman /zouthandel (zoutziederij)te Dordrecht.
25-09-1780 Kofschip ,,DEN EIKENBOOM,, (w.g.)
(92 voet lang/21 ½ voet wijt/10 ½ voet hol)
Het schip is in 1762 nieuw uitgehaald
Verkocht: voor f 4.725,- door
Reder: JACOB van DONGEN Jacobz (ca 1715-1790 Ddr) Koopman /olie/tras handel (oliemolen/trasmolen) te Dordrecht / Aan
JAN en PIETER KERSJES kooplieden te Amsterdam.
Schipper: JAN TJEBBES van Terschelling.
25-09-1780 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(66 voet lang / 15 voet wijt)
Verkocht: voor f 3.00,- door Reder: JACOB van DONGEN Jacobz (ca 1715-1790 Ddr) Koopman/olie/tras handel (oliemolen/trasmolen) te Dordrecht / Aan
JAN van PROOYEN koopman/houthandel te Dordrecht.
01-12-1780 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(66 voet lang / 15 voet wijt)
Nog te betalen f 1.900,- door,
Schipper: ISACK MOLENBERG te Breda.
Bijlbrief van STEPHANUS van STRIEMEN Pieterz (1735 Ddr) & ARY BRAAM Dirkz (ca 1740 Ddr) mr.Scheepstimmerlieden te Dordrecht.
19-12-1780 Fregatschip ,,DE JACOB, ABRAHAM EN JAN,,
(100 voet lang/30 voet wijt/13 voet hol)
Reder: JACOB van DONGEN Jcz (1715 /1790 Ddr) Koopman olie/trashandel (olie en trasmolen) te Dordrecht
Schipper: DIRK SEM uit Bergen/Noorwegen (zeebrief te Dordrecht 19-12-1780).

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.