Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Turf: ijkbrief schip


FOLIO 43

(Ord: P.a 30 No. 3) Formulier van IJkbrief.

Ik ondergeschreven gezwooren ijker verklaare op den Eed bij den aanvang van Mijne bediening gedaan, het Schip toebehoorende aan, off als Schipper bevaren Werdende door [...] op den [...] naauwkeurig ge-eijkt en gemeten te hebben en het selve lang te hebben gevonden over Steven [...] Voeten, en breed [...] Voeten, en voords in het ruijm off hol, beneden de luijken lang [...] Voeten, en hoog [...] Voeten, en dat het selve Schip over Sulks groot is [...] Lasten, en midsdien beneden de luijken laden kan [...] tonnen graauwe turf in [...] tonnen Zwarte turf, de ton gerekend na de Leidse maat off Beugel, en dat wanneer het Selve Schip werd geladen met een oplaag boven de luijken, ijder laag turf die boven de luijken gestapeld werd in Sig bevat [...] tonnen graauwe turf, en [...] tonnen Swarte turf.
Ten oirkomde dezen getrouwelijk en na waarht. gegeven om te dienen daar het behoord te [...] &a in dato den [...]

Laatst gewijzigd: juni 2014.