Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - kadastrale leggers 1957-1960


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 581
Inventarisnummer: 97-98-99

Kadaster Dordrecht 25502-25561


kadastrale leggers
DIENSTJAAR 1958
25502= Harmen Arend Jan Polee, direkteur-van Speijkschool, wonende te Rijswijk, eigenaar Mijlweg L2062 bouwterrein;
25503= de Coöperatieve Vereniging Coöperatieve Kruideniers Vereniging D.K.V.-G.A. Dordrechtse Kruideniers Vereniging, gev. te Dordrecht, Marconiweg 17, eigenaar Nijverheidstraat L2199.
25504= de Naamloze Vennootschap N.V. Maatschappij voor Onroerend Goed De Nieuwe Erven, gevestigd te Eindhoven, Stratumerdijk 24, eigenaar Beinemastraat en Twintighoevenweg...;
25505= Lambertus Prins echtg. Catharina van der Pol, bakker bezorger / operator, Dordrecht Leliestraat 20 / Reeweg Oost 252, eigenaar Leliestraat K1813, Reeweg Oost O226.
25506= Arie Johannes van Son, copieëerder, Singel 453, eigenaar Singel D3854.
25507= de Stichting Stichting tot Exploitatie van Woonhuizen ten behoeve van het Personeel van Phs. van Ommeren NV, gev. te Rotterdam Westerlaan 10, eigenaar Emmastraat K3292.
25508= Frans Jacobus Ponte, kleermaker, Paul Krugerstraat 6 (K1872);
25509= Elizabeth Catherina Vos, echtg. Theodoor Dogterom, geb. 26 mei 1927, Singel 230, eigenaar van Marnixstraat K7249 en Singel D2368 huis,tuin;
25510= Aart de Visser, makelaar-assurantien, Dordrecht Junolaan 19, (echtg. Grietje Ensing)(overl. 8-11-1969) + getr. met A.J. Mensen, eigenaar Wolbrandstraat K6084 en Reeweg Oost C4554.
25511= Sara van der Heu, wed. Cornelis Koenderman, Dordrecht Willemstraat 48/'s-Gravenhage, eigenaar Willemstraat K5044.
25512= Adrianus Rosier echtg. Johanna Geertruida Roep, werktuigkundige, wonende Dordrecht Jac. Catsstraat 64, eigenaar Jac. Catsstraat K2324.
25513= Bartholomeus Ooijen Jr, groentenhandelaar, Singel 1, eigenaar C3065 en C3066 huis,erf;
25514= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 1 april 2008: Karel Lodewikes Christoffel Hermanus Schijvens, sleepbootkapitein, Amerstraat 17, eigenaar IJsselstraat I1298-I1299-I1300.
25515= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 1 april 2008: Pieter de Frijter, kapitein-binnenvaart, Bleijenhoek 25, eigenaar IJsselstraat I1300 huis,erf;
25516= Johannes Lindsen echtg. Elisabeth van Maaren, monteur, Oranjestraat 23 (N599);
25517= Anton Louis Marie Pijleman echtg. Cornelia Adriana Kunst, koopman, Hugo de Grootlaan 65 (K7321);
25518= Cornelia Johannes Felix echtg. Sophia Wilhelmina de Groot, werktuigkundige, Frans Lebretlaan 59 (K8121).
25519= Mattheus Adrianus Ströhmeijer, vertegenwoordiger, Toulonschelaan 86, eigenaar K1715 en Toulonschelaan K8161.
25520= Wijtze de Jong, arts, Dordrecht, eigenaar Achterweg P77 en Krommedijk K8078-K8109.
25521= Jacob Groen echtg. Maria Goudriaan, schilder, wonende te Papendrecht, eigenaar Schotelstraat K5788 huis,erf;
25522= de Vennootschap onder firma Gebroeders H. en P. van Schaardenburg gev. te Dordrecht, Erasmuslaan 31 + de Naamloze Vennootschap N.V. Handel- en Exploitatie Maatschappij Petronella gev. te Dordrecht, eigenaar Vrieseweg C1727-C1902-C2238, Kromhout C2714-C2715-C5714-C5712.
25523= Govert Vigelius, chauffeur, 1e Kunstminhof 13 C2658.
25524= Dirk Verschoor, drukker, Komatistraat 6, N1031.
25525= Aart Johannes de Vos, directeur-Dordr. Landb. Onderneming, wonende te Strijen Mariapolder 11, eigenaar Binnen Walevest F1813-F2391 en Singel D5055.
25526= Johannes Schoon, handelaar slachtproducten, Dordrecht Korte Scheidingsweg 13a (overl. 20-5-1969), eigenaar Korte Scheidingsweg K6092, volgende legger/artikel 31987-1.
25527= de Naamloze Vennootschap N.V. voorheen A.B. Wolst gev. te Dordrecht, 's Gravendeelschedijk 157, eigenaar 's Gravendeelschedijk L2103-L2123-L2260.
25528= Jan Adriaan Wilhelminus van Leeuwen, administrateur, Volkerakweg 26, eigenaar Vondelstraat K4959, R1843 en Volkerakweg R1878 huis, garage, tuin;
25529= Bastiaan van de Graaf echtg. Theodora Adriana Kamps, garagehouder, Joh. Wagenaarstraat 2, eigenaar Kromme Elleboog H3710, Boomstraat G2336, Kuipershaven F2200 (fabriek, kantoor, bovenwoning, 2 tanks, erf), Voorstraat G152, Marienbornstraat G393 huis, erf, Lombokstraat N583 en Johan Wagenaarstraat K8218, huis, erf;
25530= Jurdanus Demianus Jacobus Maria Dokman, echtg. Willemijntje van Keppel, rijwiel en bromfietshersteller, Transvaalstraat 1, eigenaar Transvaalstraat K5455-K5626, Krommedijk K5725;
25531= Engelina Maria Coolen wed. Adrianus Hermanus Schleicher + Hermanus Gerardus Sleicher/Schleicher, directeur NV, wonende Mauritsweg 2, eigenaar Transvaalsraat K5461 huis, erf;
25532= Geertruida Engelina Schleicher echtg. Leendert Wedemeijer, onderwijzer, Boeroestraat 76 (B1053-B1054-B1055 huis, erf);
25533= Leendert Hannewijk, techn. ambtenaar, Javalaan 29 + Johannes Hannewijk, waterbouwk. opzichter, eigenaar Brederodestraat K5034 huis, erf;
25534= Jacoba van Schaardenburg echtg. Hendrikus Johannes Cornelis Joost Knieriem, coupeur, Viottakade 89, eigenaar K6820 huis, schuur, erf;
25535= Elisabeth Johanna Bier, Viottakade 91, eigenaar K6821 huis, erf;
25536= Stephanus Wilhelmus van Gulik, kantoorbediende, Voorstraat 149, eigenaar Voorstraat G2145 (winkel) en G2486 erf;
25537= Anna Konings echtg. Matthijs Hoogendoorn, Weeskinderendijk 111, eigenaar Steegoversloot H1375 huis, erf.
25538= Hendrik Gerard Breuers, koopman, wonende Dortmund (Dl) + de gemeente Dordrecht p/a Waltman en Co, eigenaar Vest K2547 en Nieuwe Hilstraat K3548.
25539= de gemeente Dordrecht + (de Polder de Vier Polders, gemeente Dordrecht en Dubbeldam) de Polder De Dordtse Waard gemeente Dordrecht en Dubbeldam, eigenaar Noordendijk B1591, Oranjelaan B1612, Noordendijk B1638, Zuidendijk M1003m, Crabbehof M1036, M1056-M1057-M1068, Domela Nieuwenhuijsweg M1206, Platanenlaan N2433, Oudendijk N2437.
DIENSTJAAR 1959
25540= Josephina Delphina van Deursen echtg. Leonardus Antonius Verduijn, motorschipper, Lijnbaan 139, eigenaar Lijnbaan C5251.
25541= de Stichting tot oprichting en Instandhouding van Protestants-Christelijke Scholen te Dordrecht, eigenaar Willem de Zwijgerlaan P179-P181-P263 en Waldeck Pyrmontweg P371.
25542= Dionysius van Gent, Hendrikstraat 44, eigenaar Hendrikstraat k2945 huis, erf;
25543= Hendrik de Groot, reder / sleepbootkapitein, Boeroestraat 22, eigenaar Merwekade G2058 en Boeroestraat B1027.
25544= Jan Gerrit Stuij, machinist, Kromhout 33, eigenaar Kromhout C3576 en Kromhout C5743.
25545= Marinus Adrianus van Dee echtg. Elizabeth Catharina Hulst, machinist G.E.B. / gemeente ambtenaar, geb. 30-8-1929, Soembastraat 3, eigenaar Matena'spad C4404 en Nicolaasstraat C4099 en Soembastraat B1396.
25546= Hendrik Arie van Heeren echtg. Maria Sturres, aannemer, Haaswijkweg Oost 72, eigenaar Reeweg Oost, Dubbeldamschweg, 2e Reedwarsstraar, Sophiastraat, Oranjestraat....;
25547= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 15 juli 2007: Wiena Christina Volker, Patersweg 47, eigenaar Vorensaterstraat N1885 kas, erf.
25548= Cornelia van Schaardenburg echtg. Corstiaan Vrijenhoek, Viottakade 126, eigenaar Kromhout C3704 en Viottakase K6916.
25549= de Handelsvennootschap Fa. van den Hout Dordt, Korte Geldersekade 6 (vennoten: Jan Simon van den Hout, grossier en Jacob Machiel Adrianus van den Hout, grossier), eigenaar Voorstraat G2277 huis, rokerij, erf;
25550= Geuchien Koops, stoker, Vriesestraat 55, Kolfstraat H2866 huis, erf;
25551= Franciscus Beekhuijsen, directeur N.V., Dr. Schaepmanstraat 37, eigenaar Oranjelaan I1670 bouwterrein;
25552= Charles Brok, timmerman, Komatistraat 20, eigenaar Komatistraat N680;
25553= de Stichting Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg gevestigd te Heerlen, Akerstraat 92, eigenaar Torenstraat, Oranjelaan B1614, Torenstraat G2582, Oranjelaan B1613, Viottakade K8229-K8230, Oranjelaan B1613.
25554= Frans Hollander, opticien, Dubbeldamscheweg 217, eigenaar Oudenhovenstraat D2840 en Dubbeldamscheweg [-]80 huis, erf;
25555= Josephus Buijks, schipper, Rotterdam/Dordrecht Frans Lebretlaan 53, eigenaar Frans Lebretlaan K8118 huis, erf;
25556= Antonie van Gulik, meubelstoffeerder, Rotterdam (Schiebroek) Abeelweg 120, eigenaar Frans Lebretlaan K8122-K8123;
25557= Gideon Martinus Brugman, tekenleraar, Spuiweg 40 D3446;
25558= Paulus de Keizer, scheepstimmerman + Woutera Margaretha Sonnenberg echtg. Maarten de Keizer, accountant, Breda, eigenaar Oranejstraat N634 huis, erf;
25559= Wouter de Koning, onderwijzer, Papendrecht/Dordrecht Bosboom Toussaintstraat 61, eigenaar Brederodestraat K5035 en Bosboom Toussaintstraat K5279;
25560= ir. Leo Sippel, leraar, eigenaar Frederikstraat K8145;
25561= Pieter Johan Broekhuijsen, accountant, Korte Scheidingsweg 36, eigenaar Frederikstraat K8144-K3908-K8360 en Korte Scheidingsweg M1312;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_098_05.pdf]

Laatst gewijzigd: november 2011 / januari en februari 2012.