Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - kadastrale leggers 1957-1960


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 581
Inventarisnummer: 97-98-99

Kadaster Dordrecht 25082-25141


kadastrale leggers
DIENSTJAAR 1957
25082= het Beleggingsfonds Onroerende Goederen te Amsterdam Keizersgracht 706 + de Naamloze Vennootschap Amsterdamse Bedrijfs-Trust Maatschappij N.V., eigenaar Vogelplein C5664 en B1557 en Diepenbrockweg K6882 en Admiraalplein M951 en Diepenbrockweg K6882 en Admiraalplein M951 (winkels met bovenwoningen, garages, erf);
25083= Arie Adriaan Ossewaarde (wed. Maartje Adriana Huijzers), fabriekscontroleur, Zwijndrecht/Dordrecht Zuidendijk 305, eigenaar Zuidendijk M361-M362 huis en erf;
25084= de N.V. H. Schless N.V. gevestigd te Dordrecht + de gemeente Dordrecht, eigenaar Boomstraat H2564 huis en erf;
25085= de gemeente Dordrecht + Johannes Franciscus Kamps, eigenaar Torenstraat G2567 en Pompstraat G2569;
25086= Johannes Broekhuizen, stoffeerder, Nieuwstraat 50/M.H. Trompweg 239, eigenaar Nieuwstraat H3199 huis en erf;
25087= Willem de Groot, expeditiechef, Frans Lebretlaan 146, eigenaar K7486 en Frans Lebretlaan K8171 en Boshamerstraat K8175-K8176 en Dupperstraat K7912 en K8165 en K8166 en Boshamerstraat K8173 en Schotelstraat K8183;
25088= Pieter van Schaardenburg, aannemer en fabrikant, Wattstraat 1, eigenaar I1682 en Vijverweg I1829 en K8277 en Wattstraat K8407;
25089= Johannes Cornelis Adrianus Ribbens, tandarts, eigenaar Vlietweg K8037;
25090= Hendrikus van Zijderveld (wed. Trijntje Kroonen), Steegoversloot 62 + Martijntje van Zijderveld echtg. Jacob van Dalen, eigenaar Vlietweg K8026;
25091= Lammert van der Zee, fotograaf / handelaar exotische dieren, geb. 2-12-1920, Vlietweg 20, eigenaar Vlietweg K8027 en Erasmuslaan K8095 en Voorstraat G983 en G984 (huis);
25092= Paulus Jacobus Wetselaar, ambtenaar, Vlietweg 19, eigenaar Vlietweg K8028;
25093= Karel Antoon Polet, machinist-koopvaardij, Rotterdam/Dordrecht M.H. Trompweg 81, eigenaar Vlietweg K8029;
25094= Hendrikus de Rooij, chef-inkoper, Erasmuslaan 1, eigenaar Erasmuslaan K8032;
25095= Izaak Pols(Pels), administrateur, 's-Gravenhage/Dordrecht Erasmuslaan 3, eigenaar Erasmuslaan K8033 bouwterrein;
25096= Willem Karel Joseph Derks, bedrijfs-chemicus, Burg. de Raadtsingel 43, eigenaar Erasmuslaan K8034 en K8035 en K8098 en Burg. de Raadtsingel D5498;
25097= Johannes Cornelis Adrianus Ribbens (wed. Trijntje Kroonen), tandarts + Hendrikus van Zijderveld + Lammert van der Zee (fotograaf) + Jacob Ladestein (winkelier) + Paulus Jacobus Wetselaar + Hendrikus de Rooije (chef inkoper) + Izaak Pels/Pols + Willem Karel Joseph Derks + Karel Anton Polet + Herman Sigtermans (Stigtermans) + Jannigje Klootwijk wed. van Gerard Cornelis Los + arts Gerardus Aloysius Strenger + Rienk Bouwe Theodorus Vogelzang (bedrijfsleider; g/m Gerarda ...) + Anna Moltzer wed. ir Julius George David Birnie + Martijntje van Zijderveld echtg. Jacob van Valen + Hugo Houtgraaf + Hendrika Maria van der Waal echtg. Hendrik Jacob Bak, eigenaar Vlietweg K8031 pad;
25098= de Gemeente Dordrecht + Adrianus Bogers + erfpachter tot 16 april 2007: Dirk Bogers (wed. Pieternella Leenheer), classificeerder, Noordendijk 421, eigenaar Vorensaterstraat N1666;
25099= Johanna Maria Elizabeth van Varik, kantoorbediende, Cronjéstraat 2, eigenaar Cronjéstraat K5337;
25100= Cornelis Boogaard (echtg. Petronella van Meer), geb. 12-1-1918, autohandelaar, Coornhertstraat 1, eigenaar Erasmuslaan K7338 en Coornhertstraat K7338 en K8255 en K8256 en K8276 A2 (appartement) en K8276 A3 (appartement);
25101= Hendrik Arie van Heeren, aannemer, wonende te Dubbeldam, eigenaar Heerheijmansuijsstraat G849 pakhuis en bovenhuis;
25102= de Naamloze Vennootschap Aannememingsbedrijf voorheen H. Berghout en Zoon NV, te Rotterdam, eigenaar van: Frans lebretlaan K7507-K8053 t/m K8066;
25103= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 31 juli 2006: Sarah Boer (echtg. Dirk Johannes van Leen), koopman, Wassenaar Groot Haesebroekseweg 49, eigenaar Nessestraat n1507-N1508-N1511 t/m N1517 en N1520;
25104= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 30 juni 2009: Antoon de Groot, koopman, Scheldestraat 18, eigenaar Scheldestraat I1507;
25105= Hendrikus Pieter van der Wiel, kantoorbediende, Craijensteijnstraat 31, eigenaar Craijensteijnstraat K4399;
25106= ir. Harm Höltke, ingenieur, Reeweg Oost 24, eigenaar Reeweg Oost C4388;
25107= Abraham de Groot, landbouwer, Nieuwerkerk a.d Ijssel + Cornelis Batenburg, inspecteur Verzekeringsmij, Rotterdam, eigenaar Saxen Weimarstraat P18 huis en erf;
25108= Erna Petronella Elisabeth Cromberge (echtg. Arie Stolk), boekhouder, van Manderstraat 21, eigenaar van Manderstraat K7966;
25109= Pieter den Dekker, bloemkweker, Papendrecht/Dordrecht Slingelandtlaan 22, eigenaar van Slingelandtlaan C5096-C5314;
25110= Wilhelmina Josina van Leuven (echtg. Willem Vermeulen), koopman, Dordrecht Toulonselaan 3 /a Populierenlaan 10, eigenaar Vorensaterstraat N1732 en Oranjepark K7417;
25111= Leendert van der Giessen, administrateur, Houweningenstraat 42, eigenaar Krommedijk N977 huis en erf;
25112= Hendrik Brand, koopman, Diepenbrockweg 188, eigenaar Kilwijkhof D3476 en Diepenbrockweg K8025 A6 appartement;
25113= Arie van den Ban, garagehouder, Dubbeldam Burg. Jaslaan 8, eigenaar Soembastraat B1339 huis en erf;
25114= Theodorus de Wit, directeur vennootschap, Dubbeldam Haaswijkweg West 88, eigenaar Steltenstraat C3283;
25115= Jan Willem Visser Jr, stoker-machinist / monteur, geb. 18-8-1913, Nieuwehaven 5, eigenaar Boeroestraat B920 en Helmersstraat K7409 en Brouwersdijk K7449 en Rijnstraat I1347 en Binnen Walevest F1832 (huis,erf), Nieuwe Haven F134 en Binnen Walevest F2065 en Vossiusstraat K5662 en Joh. Bosboomstraat K6042 (huis,erf);
25116= Willem de Bruijn (echtg. Aagje in 't Veld), melkslijter, Stevensweg 52 te Dubbeldam, eigenaar Alexanderstraat k2918 en Reinkenstraat K7993 en Geldelozepad D4299 en Jacob Catsstraat K2996 en Lingestraat I1473-I1476 en Sophiastraat..., Koldeweisjtraat.., Tesselschadestraat..., Oranjestraat N614, Alexanderstraat N1367 en K2919;
25117= Maria Johanna van Halen wed. Andries Simon Sebes, Wijnstraat 85, eigenaar Warmoezierspad C4805 huis en erf;
25118= Arie Joost Groenewegen, hoofdcommies G.E.B., Weeskinderendijk 75, eigenaar Weeskinderendijk K6468 huis en erf;
25119= Pieter van Valen, metselaar, Tulpstraat 29, eigenaar Tulpstraat K2340;
25120= Dr. Arie Corstiaan Drogendijk, directeur-geneesheer Diaconessenhuis, Singel 462, eigenaar Singel D3789;
25121= Adolf Hendrik Evenhuis, techn. ingenieur, Boshamerstraat 2, eigenaar Boshamerstraat K7486 en Frans Lebretlaan K8172;
25122= Dirkje Cornelia Rijkers echtg. Johannes Lambertus Maria van Osch, eigenaar Kromme Elleboog H933 pakhuis, bovenwoning en erf;
25123= Jacobus Dolderman, fabrikant, Dordrecht, eigenaar Binnen Kalkhaven E899-E900-E978 A3 en Buiten Kalkhaven E739 (pakhuis) en Binnen Kalkhaven E978 A1 (appartement) en E739;
25124= Pieter van der Munnik (wed. Neeltje Cornelia Tuk), fabrikant, Mazelaarstraat 10, eigenaar Mazelaarstraat F2236 huis;
25125= Tiede Boersma, directeur / kweekschool onderwijzeres, Stooplaan 25, eigenaar Stooplaan C5407;
25126= Willem Vreeken, zaadhandelaar, Krispijnseweg 249, eigenaar Voorstraat E817 en Dolhuisstraat E964 (pakhuis);
25127= Petrus Rutte, afdelingschef, Magnoliastraat 12, eigenaar Nicolaasstraat C2493;
25128= Marinus Dirk Hoogerland, procuratiehouder, Corn. van Beverenstraat 35, eigenaar Corn. van Beverenstraat D4064 husi en erf;
25129= Hendrik van Holten, technicus, Rotterdam/Dordrecht Schotelstraat 2, eigenaar K7485 en Frans Lebretlaan K8182;
25130= Marius Rudolf Wagenaar, arts, Toulonselaan 17, eigenaar Toulonselaan K2463;
25131= Cornelis Pieterman, expediteur, Craijensteijnstraat 1, eigenaar Craijensteijnstraat K4494;
25132= Evert van Ballegooie, bedrijfsleider, Sweelinckstraat 26, eigenaar Sweelinckstraat K6646;
25133= Ir. Pieter Nicolaas Vogelaar, werktuigkundige ingenieur, Amstelveen/Dordrecht Boshamerstraat 1, eigenaar K7485 en Boshamerstraat K8177;
25134= de Vennootschap onder firma Houtgraaf en Kastelein, Stek 15 (vennoten: Arie Jacob van Zanten en Gijsbert Gerritse, metaaldraaier), eigenaar Stek G2079 pakhuis en bovenwoning;
25135= Willem Lagerweij, smid machinebankwerker, Buiten Walevest 24, eigenaar Hoge Nieuwstraat F1351-F1352 en Binnen Walevest F1353 (werkplaats, erf) en Hoge Nieuwstraat F156 (pakhuis);
25136= Pleun Tom Naaktgeboren, kolenhandelaar, Saksen Weimarstraat 16, eigenaar Saksen Weimarstraat P18;
25137= Nelis van Schagen, koopman, Rotterdam/Dordrecht Grevelingenweg 2, p/a Pleinweg 168a Rotterdam, eigenaar: Binnen Kalkhaven E975 en Oost Merwede Polder R1693 (bouwterrein) en Grevelingenweg R1799 huis, erf;
25138= Jan Koopman, schipper, Bloemstraat 18 p/a mr. G.A. Koopman Nelisse, Bloemstraat, eigenaar van: Bloemstraat K2255 huis en erf;
25139= Leonardus Franciscus Stobbelaar (echtg. Maria Antonia Durinck), kraanmachinist, Timorstraat 3, eigenaar Nessestraat K1466 en Timorstraat B1488 (huis,erf);
25140= Reinier Gerardus Martinus vand er Kolk, architect, Zwijndrecht Prinses Beatrixstraat 3, eigenaar Vest H3167-H3727;
25141= Leonard Frederik Schultz, tuin employe, eigenaar Koldeweystraat K5870 huis en erf;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_097_04.pdf]

Laatst gewijzigd: november 2011 / januari en februari 2012.