Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - kadastrale leggers 1957-1960


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 581
Inventarisnummer: 97-98-99

Kadaster Dordrecht 25267-25323


kadastrale leggers
DIENSTJAAR 1958
25267= Eduard Perelaer, ingenieur leraar, Krommedijk 149, eigenaar Krommedijk K8083 (rijwielbergplaats)-K8110 A4 appartement;
25268= Johannes Adriaan Karreman, schipper + Annetje Swaneveld wed. Pieter van Wijngaarden + (1/8) Eerde de Swart + Magcheltje Haak + N.V. Woningbouw Veldkamp + Hendrik de Boer + Marius Pieter Troost getr. met Lilian Heijtink + Egbert Berend Niesteren (Groningen) + Lieuwe Koopman getr. met Elisabeth Margaretha Schaafsma + N.V. Aann. Groenendijk, eigenaar Krommedijk K8084 uitpad;
25269= Machiel Albertus Bezemer, Vlotlaan 11, eigenaar Bankastraat C5668-B1553-I1638 en Vlotlaan I1985;
25270= de Stichting Pensioenfonds 1937 der Holland Amerika Lijn, te Rotterdam, eigenaar Krabbeweg M836 (bouwterrein) en J. van Heemskerkstraat M836-M1083 (flatgebouw).
25271= Johannes Antonius Verduijn, kapper, Vrieseweg 99, eigenaar Vrieseweg D4141 en D4693 en D4241 huis, erf; 
25272= Jacob Schalekamp, incasseerder, eigenaar Richard Holstraat K7045;
25273= Frans Leendert Vogel, machinist koopvaardij, S.M. Hugo van Gijnweg 73, eigenaar Dubbeldamseweg N1238;
25274= Jan Hendrik Keizer, hoofdonderwijzer, Utrecht/Dordrecht Oranjepark 14, eigenaar Vlietweg K8030 en Singel D2631 en Oranjepark K1790;
25275= Gerrit Bernouw, oliehandelaar, Hooikade 4, eigenaar Hooikade F2158 pakhuis-2 bovenwoningen (vorige legger: 15520, volgende: 26331-1);
25276= de Naamloze Vennootschap N.V. Maatschappij van Onroerende Goederen het Middenstandshuis, te Amsterdam Heerengracht 580, eigenaar Achterom H2130-H2208 en Johan de Wittstraat H5949...etc;
25277= Adriaan van Zanten, machinist, Frederikstraat 30, eigenaar Jacob Catsstraat K2705 huis/erf;
25278= Johan Cornelis Roelofs, schipper / operator, geb. 8-3-1921, van Slingelandtlaan, eigenaar Hoge Bakstraat D4744 en van Slingelandtlaan C5229;
25279= Willem Peter Joseph Marie Derks, verf en laktesten-adviseur, Twintighoevenweg 25, eigenaar N2035 en Twintighoevenweg N2103;
25280= Adriaan Joseph Marie Derks, echtg. Gerda Charlot Groenberg, directeur NV, Platanenlaan 5, eigenaar N2045, Weeweg ZZ n2102 en van Bosseplantsoen M1481 A2 appartement en N3016;
25281= Lucas van Stigt Jr, vertegenwoordiger, Dordrecht/'s-Gravendeel Prinses Beatrixstraat 14, eigenaar Craijensteijnstraat K4389 huis,tuin;
25282= Leendert Jacob van der Leer, kantoorbediende, Borneostraat 15 + Neeltje van der Leer echtg. Tamis de Graaf, wonende Terneuzen, eigenaar Groenmarkt F1685 huis, erf;
25283= Gerrit van Eeuwijk, commissionnair, eigenaar Hof de Vriendschap K1641;
25284= Jan Geertruidis Nicolaas Verzijl, bouwk. tekenaar, Hof de Vriendschap 7, eigenaar Hof de Vriendschap K1641 huis en erf;
25285= (2/3) Aart Klip. timmerman, Komatistraat 27 + Lammerdine Geerling wed. van Aart Klip + (1/6) Jannigje Klip, Thorbeckeweg 49 + (1/6) Aart Klip, Steegoversloot 62, eigenaar Komatistraat N653-N690;
25286= Aaltje van den Herik wed. Roelof Onink, Maurik/Dordrecht Singel 202, eigenaar Singel D983-D4190;
25287= Peter Wilhelm Josephus Assmann, baas techn. afd. Zeehavenbedrijf, Viottakade 60, eigenaar Viottakade K6602;
25288= Johannes Cornelis Pieter Verreide, directeur Dordtsche Handelsschool en Copieerinrichting, Wolwevershaven 39 + Johannes Jacob Valentgoed, directeur Dordtsche Handelsschool en Copieerinrichting, Wolwevershaven 3, eigenaar Wolwevershaven F1967-F2375;
25289= Suzanna Cornelia Maas, huishoudster, Almsvoetstraat 17, eigenaar Almsvoetstraat K4433, huis, tuin;
25290= Dirk Danker Boogaart, gemeente-werkman, Verhulststraat 64, eigenaar Verhulststraat K6624;
25291= Cornelis de Bruijn, schilder, Craijensteijnstraat 17 (K4486);
25292= Zeger Dubbeldam, schilder / koopman, Vleeshouwerstraat 6, eigenaar Vleeshouwerstraat F491, Varkenmarkt F474-F1631, Vleeshouwerstraat F2418-F1516-F2418-F2417;
25293= Adrianus Andries Bongers, sponsenbewerker, Vleeshouwerstraat 42/44, eigenaar Vleeshouwerstraat F1514 huis, erf (vorige legger/artikel: 11758-6);
25294= Teunis Kruijthof, grondwerker, Strijen/Dordrecht Tulpstraat 19, eigenaar Vondelstraat K2407 en Tulpstraat K1854;
25295= Petrus van de Korput, plaatwerker, wonende K7613 en Vossiusstraat K8152;
25296= Popke Heidema, grondwerker, Dordrecht/Leeuwarden, eigenaar: 2e Noordergang C4033huis erf en Nicolaasstraat C2520 huis, erf;
25297= Hendrika Zock echtg. Pieter van Wijngaarden, Singel 137, eigenaar: Singel D1986 en Ferd. Bolsingel D5738;
25298= Aafke Engelsman, administratief ambtenaar, Rhijnvis Feithstraat 13, eigenaar Rhijnvis Feithstraat K5207;
25299= de Vereniging tot Stichting en Instandhouding voor Christelijke Kleuterscholen op Gereformeerde Grondslag in de Krispijnwijk te Dordrecht, Viottakade 110, eigenaar Patersweg K7866, school, erf;
25300= Jan Kooijman, radiohandelaar + Jan Cornelis de Borst, boekhouder, Papendrecht, eigenaar Vleeshouwerstraat F486 huis;
25301= Cornelis Verweij (wed. Carolina van Heusden), ambtenaar G.E.B., Merwedestraat 133 + Gijsbert Verweij, wonende H.I. Ambacht, eigenaar Merwedestraat I1341, huis, erf;
25302= Klara van der Linden, sorteerder, Tulpstraat 17, eigenaar Tulpstraat K1853 huis, erf;
25303= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 28 febr. 2007: de Naamloze Vennootschap Dekkers N.V., eigenaar Nijverheidstraat l2203 bouwterrein;
25304= Pieterdina Maria Douwes wed. Lucas van Duinen, Gorinchem/Dordrecht/Gorinchem Oud Alblas Dr. A. de Haanstraat 13, eigenaar Voorstraat E377 winkel met bovenwoning;
25305= Teunis Nispeling, electro techniscus, Balistraat 44, eigenaar Anth. Camerlingstraat K2854;
25306= Alida Fronica Bie Rijsdijk, eigenaar Erasmuslaan K8196, huis, erf;
25307= Adrianus Kooijman, koopman, Erasmuslaan 19, eigenaar Erasmuslaan K8102;
25308= Johannes Nicolai (wed. Neeltje Cijsouw), hoofdwerktuigkundige K.P.M., Oostvoorne/Dordrecht Erasmuslaan 13, eigenaar Erasmuslaan K8094 huis,schuur,tuin;
25309= Johanna Antoinetta Dormolen (echtg. Adrianus Johannes Zijlmans, schipper), Rotterdam/Dordrecht Erasmuslaan 11, eigenaar Erasmuslaan K8093 huis, erf;
25310= Jan van Heck, vertegenwoordiger, Erasmuslaan 9, eigenaar Erasmuslaan K8092 huis, erf; Erasmuslaan K8099 ged garage, erf;
25311= Wilhelm Gerard Passmann, rijnschipper, Millingen a/d Rijn/Dordrecht Erasmuslaan 7, eigenaar Erasmuslaan K8091 huis, erf;
25312= Hendrik van Schaardenburg, aannemer, Erasmuslaan 31, eigenaar Erasmuslaan K8108;
25313= Johannes Nicolas, hoofdwerktuigkundige K.P.M., wonende: Oostvoorne/Dordrecht Erasmuslaan 13 + Johanna Antoinetta Dornolen echtg. Adrianus Johannes Zijlmans (schipper) + Jan van Heck + Wilhelm Gerard Passmann (rijnschipper), eigenaar Erasmuslaan K8090 gang;
25314= de Vennootschap onder firma Gebroeders H. en P. van Schaardenburg + Alida Fronica Bie Rijsdijk + Adrianus Kooijman + Hendrik van Schaardenburg + Felix Daniel Villaneuva + Hendrik Willem Bosman (accountant) + de Naamloze Vennootschap Bonza's Veevoederbureau NV te Leiden + Mr Frederik Willem Hofsteenge (wed M. Bins), notaris, Sliedrecht + Cornelis Pennings, hoofd ener school + de Hervormde Gemeente + Hendrik Arnoldus Bosman (levenslang recht ven gebruik Anna Cornelia Kwikkers wed. H.W. Bosman te Dordrecht), eigenaar Erasmuslaan K8100 gang;
25315= Hendrik van Riezen, echtg. Harmina van der Boom, hoofd ener school, van Slingelandtlaan 30, eigenaar van Slingelandtlaan C5224.
25316= Jan Willem Polman, kantoorbediende echtg. Everdientje Johanna Cornelia Guilliamse, Soembastraat 34, eigenaar Soembastraat B1398 huis,erf;
25317= de handelsvennootschap onder firma de Vries en Bruins, Voorstraat 63 (vennoten: Gerrit de vries, fabrikant en Lodewijk Bruins, fabrikant te Rotterdam), eigenaar Kerksteiger G1069 en G1070;
25318= de Naamloze Vennootschap Filmverhuurkantoor Centrafilm NV te Wassenaar/'s Gravenhage, Badhuisweg 91, eigenaar Voorstraat E302-E860 (showroom-winkel);
25319= Janna Mol echtg. Augustinus Johannes Reider, Gen. v.d. Heijdenstraat 23, eigenaar Gen. v.d. Heijdenstraat D3725 huis,erf;
25320= Jacob de Heer, accountant, Bosb. Toussaintstraat 63, eigenaar Komatistraat N700-K7439 en Bosb. Toussaintstraat K5279 en K5278;
25321= Gerritje Goverdina de Fijter, huishoudster, 's-Gravendeel Groene Kruisstraat 4, eigenaar 1e Dijkstraat C3274 en Huijgensstraat K3068;
25322= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 15 sept 2008: Dirkje Cornelia Rijkers echtg. Johannes Lambertus maria van osch, Vorostraat 269, eigenaar Amerstraat I1344 huis,erf;
25323= de Vennootschap onder firma Bouw- en Handelsfirma van der Zalm en Meijer, te s Gravenhage (vennoten: Johannes Jacobus Antinius van der Zalm en Adrianus Wouter Hubertus Meijer, te 's-Gravenhage), eigenaar Mauritsweg P217-P240-P241 bouwterrein / 11 huizen en erf / erf;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_098_01.pdf]

Laatst gewijzigd: november 2011 / januari en februari 2012.