Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de 10de penning (1558) (1515 records)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.03 Staten van Holland voor 1572 (www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_3.01.03.ead.pdf)
Inventarisnumemr: 929 (Dordrecht)
(Kohieren van de 10e penning van 1556 (1556-1562). Deze 10e penning werd volgens het akkoord van 17 december 1556 geheven van het inkomen uit onroerende goederen binnen en buiten de schildtalen, renten enz. De heffing geschiedde namens de Staten door de ontvanger generaal. De kohieren, bij de rekening overgelegd, zijn ook hier spoedig als een zelfstandige collectie beschouwd. Een groot gedeelte zowel van de oorspronkelijke kohieren als van die voor het recolement (1561/64) is ook hier verloren gegaan)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de 10de penning (1558)

folio 88v 1558 Mathijs (a) Hubert (b)


Bron: SvH929 Folionr: 88v Aktenr: Jaar: 1558
Voornaam Patroniem Familienaam Beroep/Toenaam: Mathijs (a) Hubert (b) Berck Tack
Huis/Gebouw Straat: huis met wijnkelder Voorstraat Steegoversloot - Nieuwstraat
Andere topografische naam Geografische naam:
Onderwerp: belastingen tiende penning
Bijzonderheden: (a) eigenaar, (b) huurder, huurwaarde huis met wijnkelder 72 Rijnsgulden
Opmerking: Thijs Berck als eygenaer van Huybrecht Tacken huysing van voren tot afteren met eenen wijnkelder die hij an hem selven hout, getaxeert tsamen LXXII Rinsgulden, beloopt den Xden penning VII Rinsgulden IIII stuvers

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).