Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier betreffende de inkomsten aan hoofdgeld 1622 (wijk 3; 256 huizen)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 3 (stadsarchieven, de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden)
Inventarisnummer: 3974 (kohier van het hoofdgeld, 1622 (stond op microfiche; staat online))


Kohier van het hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 03)

03.289 Nieuwe Haven Thomas Trucquet


Wijk 03 Nummer 289
Nieuwe Haven
Hoofdbewoner: Thomas Trucquet tafelhouder(bankier)
1 man 0 vrouw 0 kind(eren)
Personeel: 5 man 5 vrouw
Aanslag voor hoofdgeld: £ 45
Opmerkingen: Mogelijk is Trucquet de opvolger in de woning van de Heer van Craeyesteyn en is deze woning gebruikt voor eerst vijf dienstboden en later vijf knechts van Trucquet.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).