Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1733 (wijk 1 t/m 13)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 524 (Kohieren of gaarderen van de verpondingen op de gebouwde eigendommen (gaarderboeken), opgemaakt ingevolge resolutie der Staten van Holland van 23 september 1733 en die van gecommitteerde raden van het Zuiderkwartier van 5 oktober 1733. Afschriften.)

Opmerkingen:
- de doorlopende verpondingsnummering 1 t/m 3951 komt ook voor in het Familiegeld/personele quotisatie 1745-1748 (Nationaal Archief, toegang 3.01.28, inv.nr. 28);
- de verpondingsnummers per wijk komen ook voor in de verponding van 1731/1732 (NA 3.01.29, inv.nr. 485);
- in 1797 zal men van 13 wijken overgaan in de 6 wijken A t/m F; deze huisnummering wordt tot juni 1884 gebruikt;
- de bron is lang gebruikt, in de bron komen o.a. de jaartallen voor: 1740, 1764, 1795, 1800 en 1805;
- 'afges.' zal betekenen: afgeschreven, en 'gespl.' is gesplitst; 'bij doleantie' is: door een klacht/bezwaar;
- 'verheelt' betekent zoiets als: verborgen, verzwegen;

(foto's: K. van der Vaart; transcriptie: E. van Dooremalen)Gaarderboek/kohier van de verponding 1733

wijk 12 (296 huizen)


Het 12e: quartier


(folio 230)
beginnende buijten de Sluijspoort aan de Linkerzijde, na de Hellingen
001 No. 3521 Dirck van Aardenbroek, Huijs & 2 Lootsen, 8-18-0 (1740 bij doleantie 7-0-0)
002 No. 3522 Hermen Boons, Huijs, 1-7-0
003 No. 3523 Cornelis Schollaert, [Huijs], 1-8-0
004 No. 3524 de Wed:e Verruijt, [Huijs], 3-10-0
005 No. 3525 Hermen Boons, [Huijs], 3-7-0
006 No. 3526 de Wed:e van den Bergh, [Huijs], 1-3-0
007 No. 3527 de selve, [Huijs], 1-2-0
008 No. 3528 Hermen Boons, [Huijs], 2-7-0 (geamoveert en met 1757 afgeschreeven)

(folio 230vs)
Hellinge Regter & Linkerzijde
009 No. 3529 de Wed:e Cornelis de Bruijn, Huijs, 2-15-0
010 No. 3530 Jan Kuijper, [Huijs], 2-17-0
011 No. 3531 Dirck Janse Kalis, [Huijs], 3-0-0
012 No. 3532 Jan de Knoeder, [Huijs], 2-15-0
013 No. 3533 Gerrit Olivier, Huijs en Loots, 9-18-0 (1740 bij doleantie 7-10-0)
014 No. 3534 Maijke Kramerijn, uts:, 9-3-0 (1740 bij doleantie 7-0-0)
015 No. 3535 deselve, Huijs, 2-7-0
016 No. 3536 Gerrit Olivier, Huijs en loots, 9-3-0 (1740 bij doleantie 7-0-0, met 1795 verhoogd 5-10-0 = 12-10-0)

(folio 231)
de Hellingen Regter & Linkerzijde
017 No. 3537 Gerrit van Buul, Huijs, 2-3-0
018 No. 3538 den selve, [Huijs], 1-7-0
019 No. 3539 den selve, [Huijs], 2-7-0
020 No. 3540 de Wed:e Pieter Cooijmans, [Huijs], 5-13-0 (1740 bij doleantie 4-10-0)
021 No. 3541 deselve, [Huijs], 10-0-0 (1740 uts: 7-10-0)
022 No. 3542 deselve, [Huijs], 2-13-0
023 No. 3543 deselve, [Huijs], 2-13-0
024 No. 3544 Hendrick Geerlingh, [Huijs], 2-10-0

(folio 231vs)
de Hellingen Regter & Linkerzijde
025 No. 3545 Johannes Timmers, Huijs, 3-7-0
026 No. 3546 Stoffel van der Sluijs, [Huijs], 3-7-0
027 No. 3547 Jan van Drongelen, Huijs en Loots, 10-6-0 (1740 bij doleantie 7-12-0)
3547.B Braam en van Helmond, woonhuis en loots, met 1795, 10-8-0
3547.C de Wed. P. Maaskamp, 2 woonhuisjes, met 1795, 6-0-0
3547.D de Wed. Klootwijk, een huisje, met 1795, 3-0-0

028 No. 3548 Arij van der Werff, Huijs en Loots, 10-0-0 (1740 bij doleantie 8-0-0)
029 No. 3549 Arij van Drongelen, Huijs en Loots, 10-0-0 (1740 bij doleantie 7-10-0)
030 No. 3550 Johannes Geefraet, Huijs, 3-0-0
031 No. 3551 Arij van Kappel, [Huijs], 2-17-0
032 No. 3552 den selve, [Huijs], 2-17-0

(folio 232)
d'Hellingen Regter & Linkerzijde
033 No. 3553 Gerrit Huijbertse Berck, Huijs, 2-10-0
034 No. 3554 Klaas van der Wijde, [Huijs], 2-17-0
035 No. 3555 Pieter Hopman, [Huijs], 1-3-0
036 No. 3556 den selve, [Huijs], 1-3-0
3556.B Arij Braam, een huisje, met 1795, 3-0-0
037 No. 3557 Joghem van de Rij, [Huijs], 1-3-0
038 No. 3558 den selve, [Huijs], 1-3-0
039 No. 3559 Abram van Drongelen, [Huijs], 7-10-0 (1740 bij doleantie 5-10-0)
040 No. 3560 Johannes Troost en van den Bergh, een Loots, 2-5-0

(folio 232vs)
d'Hellingen Regter & Linkerzijde
041 No. 3561 Jan van Vugt, Huijs en Loots, 8-10-0 (1740 bij doleantie 6-10-0)
042 No. 3562 de Wed:e Pieter Kuijper, Huijs en Loots, 4-3-0 (1740 uts 3-10-0)
043 No. 3563 Gillis Olivier, een Loots, 3-7-0
044 No. 3564 Arij van der Kruijs, Huijs, 3-0-0
045 No. 3565 de Wed:e van Westenrijck, [Huijs], 3-0-0
046 No. 3566 Arij Kock en Cornelis van Dalen, Huijs & Loots, 8-7-0 (1740 bij doleantie 6-10-0)
047 No. 3567 Jacobus Taart, Huijs, 2-10-0
048 No. 3568 Hendrick Kuijper, [Huijs], 4-13-0

(folio 233)
de Hellingen Regter & Linkerzijde
049 No. 3569 Een Ledigh staande Erff, vervallen aan de Stad, 1-13-0
050 No. 3570 Jan Hakker, een woningh en Loots, 8-7-0 (1740 bij doleantie 8-0-0)
051 No. 3571 Gerrit Huijbertse Berck, Huijs, 2-7-0
052 No. 3572 den selve, [Huijs], 2-3-0
053 No. 3573 den selve, [Huijs], 3-3-0
054 No. 3574 den selve, [Huijs], 5-17-0
055 No. 3575 Arij Jacobse, [Huijs], 1-17-0
056 No. 3576 Paulus de Bruijn, Huijs en Loots, 3-7-0

(folio 233vs)
d'Hellingen Regter & Linkerzijde
057 No. 3577 Gillis Olivier, Huijs en loots, 5-17-0
058 No. 3578 Arij Jacobse, Huijs, 5-8-0
059 No. 3579 Hermen Maas, 2 klijne Lootsjes, 2-10-0
060 No. 3580 Jan Bunnen, Huijs, 2-10-0
061A No. 3581 den selve [Huijs], 4-3-0
061B No. 3582 drie Lootsjes van de Stad, dienden tot de Sleephellingh, memorie
Buijten de Spuijpoort, aan de Regterzijde, tot 't Azijnpaatje
- No. 3583 Een Stadshuijsje, bewoont door Cornelis van Distelhuijsen, 1-0-0 (afges. 1737)
062 No. 3584 Hendrick Olivier, Huijs, 3-0-0

(folio 234)
Buijten de Spuijpoort, aan de Regterzijde, tot 't Azijnpaatje
063 No. 3585 Herman van Ochten, Huijs, 2-7-0
064 No. 3586 Leendert van Geenen, [Huijs], 3-7-0
065 No. 3587 Gillis Holaart, [Huijs], 6-17-0 (1740 verhoogd 12-10-0)
066 No. 3588 den selve, [Huijs], 5-0-0
067 No. 3589 Jan Schouten, een Loots, 2-10-0
068 No. 3590 Frans van Santen, Huijs, 6-13-0
069 No. 3591 Cornelis Hijmens Maas, [Huijs], 5-10-0
070 No. 3592 Dirck Kroes, [Huijs], 2-10-0 (met 1795 verhgd. 0-10-0 = 3-0-0)

(folio 234vs)
Buijten de Spuijpoort, aan de Regterzijde, tot 't Azijnpaatje
071 No. 3593 Jan van Wageningen, 2 Huijsjes, 3-7-0
072 No. 3594 de wed:e Beeckhuijsen, Huijs en packhuijs, 2-0-0
073 No. 3595 Cornelis Verhelt, Huijs, 3-10-0 (1740 verhoogd 6-0-0)
074 No. 3596 Helena Schulders, [Huijs], 7-10-0
075 No. 3597 Reijntje en Maijke Kuijpers, [Huijs], 3-7-0
076 No. 3598 Antonij Overbeek, [Huijs], 2-10-0
077 No. 3599 Adriaen van der Wier, [Huijs], 0-15-0
078 No. 3600 Antonij de Vos, een Azijnmakerije, 5-17-0

(folio 235)
Buijten de Spuijpoort in 't Azijnpaatje
079 No. 3601 Pieter Abramse, Huijs, 5-0-0
Buijten de Spuijpoort overzijde
beginnende bij de Schieters, na de poort, tot 's Lands Werff

080 No. 3602 Aalbert Cambeij, Huijs en Lindeblijck, 25-0-0 (1740 bij doleantie 20-0-0)
081 No. 3603 den selve, Huijs, 2-10-0
082 No. 3604 Jan Kuijpers, [Huijs], 4-3-0
083 No. 3605 Aart Roos, [Huijs], 6-5-0
084 No. 3606 Jan van Wageningen, [Huijs], 4-13-0
085 No. 3607 den selve, [Huijs], 3-15-0
086 No. 3608 Jan Kuijper, 3 Lootsen, 5-0-0

(folio 235vs)
Buijten de Spuijpoort
beginnende van de Schieters, na de poort, tot 's Lands Werff

087 No. 3609 Jan Kuijper, Huijs, 3-7-0
088 No. 3610 de Mennonite Gemeente, [Huijs], 2-12-0
089 No. 3611 Jan Kuijper, [Huijs], 9-13-0
Van 's Lands Werff aff, Langs de Blijkerswegh
090 No. 3612 Marcelis de Hard, [Huijs], 2-3-0
091 No. 3613 Johannes Timmers, [Huijs], 3-10-0
092 No. 3614 Aernout Tienekint, [Huijs], 3-0-0
093 No. 3615 Abram van der Stappen, [Huijs], 2-10-0
094 No. 3616 den selve, een Loots, 1-5-0

(folio 236)
Buijten de Spuijpoort, van 's Lands Werff aff, Langs de Blijkerswegh
095 No. 3617 Abram van der Stappen, Huijs, 1-17-0
096 No. 3618 den selve, een Loots, 2-2-0
097 No. 3619 den selve, Huijs, 4-3-0 (met 1795 verhgd. 0-17-0 = 5-0-0)
098 No. 3620 's Lands Timmerwerff, memorie
099 No. 3621 Aelbert Cambeij, [Huijs], 1-10-0
100 No. 3622 Gillis van Duffelen, een Lindeblijck met de woningh, 20-17-0 (1740 bij doleantie 16-0-0)
101A No. 3623 Jan de Jongh, een Lindeblijck met de woning, 24-3-0 ([3623+3624] 1740 uts. 18-0-0)
101B No. 3624 den selve, Huijs, 0-17-0 ([3623+3624] 1740 uts. 18-0-0)

(folio 236vs)
Buijten de Spuijpoort, van 's Lands Werff aff, Langs de Blijkerswegh
102 No. 3625 Hendrick Hooijman, een Lindeblijck, met een woningh, 25-0-0 (1740 bij doleantie 20-0-0; geamoveert en met 1757 afgeschreven)
103 No. 3626 Gerrit Gerdinck, een Garenblijck met de woning, 33-0-0 (1740 vermindert bij Doleantie tot op 26-0-0)
104 No. 3627 Huijbert Schuijten, uts:, 33-7-0 (1740 uts: 26-0-0; geamoveert en met 1757 afgeschreeven)
105 No. 3628 de Wed:e Antonij van Semeringh, uts:, 37-10-0 (1740 uts: 28-0-0; af 1770)
3628B Jan Rens, woonhuis en tuinmans-woning, met 1795 20-16-0
106 No. 3629 Frans Carlenburgh, Huijs en Loots, 7-10-0
107 No. 3630 Jacob Mouthaan, uts:, 5-0-0 ([3630+3631] = 6-0-0, met 1795 verhgd. 2-0-0 = 8-0-0)
108 No. 3631 den selve, een Lootsje, 1-5-0 (1740 bij doleantie 1-0-0; [3630+3631] = 6-0-0, met 1795 verhgd. 2-0-0 = 8-0-0)
109 No. 3632 Nijs Verhoeven, een Lootsje, 1-5-0 (met 1795 verhgd. 2-18-0 = 4-3-0)

(folio 237)
Buijten de Spuijpoort, van 's Lands Werff, Langs de Blijkerswegh
110 No. 3633 Paulus van de Grient, Huijs, Loots en afhanghdack, 10-0-0 (1740 bij Doleantie 9-0-0)
111 No. 3634 de Wed:e Westenrijck, Huijs, 2 Lootsen en afhanghdack, 13-7-0 (1740 bij doleantie)
Blijkersdijckje
112 No. 3635 Casper van der Meer, een garenblijck met de woningh, Stallingh en Loots, 45-17-0 (1740 uts 33-0-0)
113 No. 3636 de Wed:e Westenrijck, Uts:, 37-10-0 (1740 uts: 26-0-0)
114 No. 3637 Michiel Goosen, een Lindeblijck met de woningh, 22-18-0 (1740 uts: 16-0-0)
115 No. 3638 den selve, een Lootsje, 0-17-0 (1740 uts: 0-12-0)
Buijten de Vriesepoort, beginnende aan de moutmolen d'Hoogmoet
116 No. 3639 Cornelis Bax, moutmolen de Hoogmoet, met zijn woningh, 40-0-0 (1740 bij doleantie 24-0-0; verhoogd 1763 30-0-0)
117 No. 3640 Dirck Luijten, Huijsje en Stal, 1-7-0

(folio 237vs)
Aan de moutmolen d'Hoogmoet na de Vrisepoort
118 No. 3641 Dirck Luijter, Huijs, 1-3-0
119 No. 3642 den selve, [Huijs], 1-0-0
120 No. 3643 den selve, [Huijs], 1-10-0
121 No. 3644 den selve, [Huijs], 3-13-0
122 No. 3645 den selve, een Stal, Schuur, Stal, wagenhuijs & woningh, 12-10-0 (1740 bij doleantie 10-0-0; met 1795 verhgd. 6-13-0 = 16-13-0)
123 No. 3646 Tobijas van Bijenhoven, een Garenblijck, met de woningh, Stal en Loots, 37-10-0
124 No. 3647 den selve, een Loots, 1-5-0
Vrisepoortswegh tot de Kruijswegh, regterzijde
125 No. 3648 Adriaen Spat, Huijs en Stal, 5-17-0

(folio 238)
Vrisepoortswegh tot de Kruijswegh, regterzijde
126 No. 3649 Jacobus Bokhouts, Huijs, 2-0-0
127 No. 3650 den selve, 2-0-0
van de Vrisepoorts kruijswegh, Regterzijde, na Romen
128 No. 3651 Jan Debets, Huijs, 6-3-0
129 No. 3652 Lambert Combeij, Loots, 1-2-0
130 No. 3653 de Wed:e Jacobus Groenenbergh, Huijs, 2-10-0
131 No. 3654 Lijdia Thoen, wed:e Jacob van Zon, Huijs, 6-13-0
132 No. 3655 Cornelis van der Klok, [Huijs], 3-0-0
133 No. 3656 Aart Saphart, [Huijs], 2-7-0

(folio 238vs)
Vrisepoorts Kruijswegh, Regterzijde, na Romen
134 No. 3657 Marcelis de Hart, Huijs, 1-10-0 (met 1795 verhoogd 6-10-0 = 8-0-0)
135 No. 3658 de Wed:e van Tervijn Peters, [Huijs], 1-12-0
136 No. 3659 Pieter Fraquin, [Huijs], 2-2-0
137 No. 3660 de Wed:e van Jan Gijsbertse de Heer, Huijs & 2 Schuuren, 6-13-0
Agter Romen, bij 't Blijkersdijckje
138 No. 3661 Huijbert Herks, Huijs, 3-7-0
139 No. 3662 Daniel de Heer, [Huijs], 1-10-0
140 No. 3663 Arij Borgers, [Huijs], 2-3-0
141 No. 3664 Arij Boogaert, [Huijs], 3-0-0

(folio 239)
Agter Romen, bij 't Blijkersdijckje
142 No. 3665 Hendrick Stevens, Huijs, 2-10-0
143 No. 3666 Tobijas van Bijenhoven, [Huijs], 2-10-0
Op den hoek van Ierland den Sandwegh
Langs tot de kruijswegh van de Spuijpoort

144 No. 3667 Aart Verschoor, [Huijs], 9-10-0 (1740 bij doleantie 4-0-0, met 1795 verhgd. 8-10-0 = 12-10-0)
145 No. 3668 Cornelis de Haan en Nicolaas Boers, [Huijs], 6-8-0
146 No. 3669 Arij Geervliet, Huijs en Schuur, 4-10-0
147 No. 3670 Hendrick Scholtingh, Huijs en Loots, 4-0-0
148 No. 3671 Arij Willemse, Huijs, 3-0-0 (met 1795 verhoogd 0-10-0 = 3-10-0)
den Sandwegh
149 No. 3672 Lambert Combeij, Garenblijck met de woningh, 37-10-0 (1740 bij doleantie 26-0-0)

(folio 239vs)
den Sandwegh
150 No. 3673 Adriaen Hoffman, een Garenblijck, met de woningh, & 2 lootsen, 45-17-0 (1740 bij doleantie 33-0-0)
151 No. 3674 Adriaen van der Ent, een Garenblijck met de woningh, 41-13-0 (1740 uts 30-0-0, met 1795 verhgd. 3-7-0 = 33-7-0)
152 No. 3675 Jan van Valkenburgh, Huijs, 1-13-0 (verhoogd met 1795 10-17-0 = 12-10-0)
153 No. 3676 Floris van den Hespel, [Huijs], 1-13-0 (met 1795 verhgd. 3-7-0 = 5-0-0)
3676.B F. van der Schoor, een huisje, met 1795 f 2-0-0
154 verheelt
Op de Spuijwegh, Linkerzijde van de Kruijswegh
155 No. 3677 Martinus van der Pijpen, een Saagmolen met sijn woningh, 16-13-0 (1740 bij doleantie 14-0-0, met 1795 verhoogd 2-13-0 = 16-13-0)
156 No. 3678 de Wed:e Johannes van den Kieboom, Huijs, 10-17-0
157 No. 3679 Gerrit van Waart, [Huijs], 2-15-0
158 No. 3680 Jan Arijense Kop, en Jan van der Wulp, de koormolen de Grote Wip, met sijn woninge, 40-0-0 (1740 bij doleantie 26-0-0)

(folio 240)
de Spuijwegh, Linkerzijde van de Kruijswegh
159 No. 3681 Jan Maartense, Huijs, 4-3-0
160 No. 3682 Hijmen Janse, [Huijs], 2-10-0
van de klijne Wip, buijten de Spuijpoort
161 No. 3683 Pieter Dolphijn en Michiel Lugten, de koormolen de klijne Wip, met sijn woningh, 4-0-0 (1740 bij doleantie 24-0-0, 1763 gespl: huijs a f 6 (af 1769), molen 18-0-0 (deze molen afgebr. en met 1763 afgesz.))
162 No. 3684 de Gemeene Molenaers, een Huijs, verhuurt in 3 parthijen, 5-12-0
163 No. 3685 Jan van Helmont, Huijs, 2-10-0
van de Kruijswegh na de Hoogh
164 No. 3686 Cornelis Hardingaij, huijs, 4-13-0 (verhoogt 1765 f 6-13-0)
165 No. 3687 de Wed:e Leendert Pieke, en Dirck Ganseman, de koornmolen de Stier, met sijn woningen, 40-0-0 (1740 bij doleantie 28-0-0; NB. Gesplitst:
No: 3687A f 10-0-0, No: 3684B f 10-0-0 (met 1795 verhoogd 4-0-0) = f 14-0-0; 1763 gespl: 1e molen f 20-0-0 (afgeb. 1764), huijs f 8-0-0
)
166 No. 3688 Bart de Bie, huijs, 0-17-0

(folio 240vs)
van de Kruijswegh na de Hoogh
167 No. 3689 Jonas Swarttou, Huijs, 2-10-0 (1740 verhoogd 3-10-0, 1757 verhoogd 1-10-0 = 5-0-0)
Paulus Groaarts, zomerhuijs, 1754 f 3,10, 1757 f 5-0-0, 1761 f 8-0-0
168 No. 3690 Jan Saijers, [Huijs], 5-0-0
169 No. 3691 Jan Brand, [Huijs], 4-3-0
170 No. 3692 Michiel Kaene, de Herbergh 't Prince Hoff, 10-0-0
171 No. 3693 den selve, een Stal, 1-0-0
172 No. 3694 Annigje Brouwers, Huijs, 1-12-0
173 No. 3695 Pieter de Visser, [Huijs], 5-17-0
174 No. 3696 Matthijs de Montes, [Huijs], 5-7-0

(folio 241)
van de Kruijswegh na de Hoogh
175 No. 3697 de Wed:e Gijsbert van Driel, Huijs, 1-3-0
176 No. 3698 de Wed:e Teunis Swarttou, [Huijs], 1-0-0
177 No. 3699 de Wed: Krijn Bouman, [Huijs], 2-10-0
de Backstraat Linkerzijde
178 No. 3700 Laurens Fritsert, [Huijs], 1-0-0
179 No. 3701 Marcelis de Hart, [Huijs], 2-7-0
180 No. 3702 Matthijs de Monter, [Huijs], 5-18-0
181 No. 3703 Arij de Vogel, [Huijs], 1-13-0
182 No. 3704 Lauwrens Fritsert, [Huijs], 1-7-0

(folio 241vs)
Backstraat Linkerzijde
183 No. 3705 Maarten Vliegenthart, een woningh in den tuijn, 2-10-0
184 No. 3706 Burgermr: Antonij Repelaar, buijten woningh, 6-13-0 (met 1795 verhoogd 22-10-0 = 29-3-0)
185 No. 3707 Jan van Hoorn, Huijs, 1-3-0
186 No. 3708 Lauwrens Fritsert, Huijs en Stal, 5-0-0
187 No. 3709 Een Huijsje vervallen aan de Stad, 0-17-0 (afges: 1764)
188 No. 3710 Sander van Drongelen, Huijs, 2-10-0
189 No. 3711 Klaes Jacobs Bornwater, [Huijs], 1-13-0
190 No. 3712 Anna Vogels, [Huijs], 2-10-0

(folio 242)
de Backstraat van agteren, Linkerzijde
191 No. 3713 Cornelis Knok, Huijs, 2-0-0
192 No. 3714 Lauwrens Fritsert, [Huijs], 2-0-0
193 No. 3715 Jenneke Vogels, [Huijs], 2-3-0
194 No. 3716 Jacobus van Overbeek, [Huijs], 2-3-0
195 No. 3717 Lauwrens Frisser, [Huijs], 1-3-0 (1740 verhoogd 3-0-0)
196 No. 3718 Jonas de Zeeuw, [Huijs], 1-8-0 (met 1795 verhoogd 1-3-0 = 2-10-0)
197 No. 3719 Roeland Pauwelse, [Huijs], 1-3-0
198 No. 3720 Hendrick de Zeeuw, [Huijs], 1-2-0

(folio 242vs)
de Backstraat van agteren, Linkerzijde
199 No. 3721 Gerrit Berck, Huijs, 1-0-0
200 No. 3722 Jan van Wageningen, [Huijs], 2-7-0
In d'Agterstraat Linkerzijde van vooren
201 No. 3723 Gerrit Berck, [Huijs], 1-7-0
202 No. 3724 de Wed:e Cornelis de Vogel, [Huijs], 1-5-0
203 No. 3725 Roeland Pauwelse, [Huijs], 1-2-0
204 No. 3726 Claes Jacobse Bornwater, [Huijs], 1-13-0
205 No. 3727 Lauwrens Fritser, een wagenkeetje, 1-5-0 (met 1795 verhgd. 0-15-0 = 2-0-0)
In d'Agterstraat Linkerzijde van agteren
206 verheelt
207 verheelt
208 No. 3728 Jonas de Zeuw, Huijs, 1-13-0

(folio 243)
d'Agterstraat Linkerzijde van agteren
209 No. 3729 Jan Cornelisz Zoeteman, Huijs, 2-12-0
de twintigh huijsjes, beginnende op d'Hoek van d'agterstraat
210 No. 3730 Arij van Drongelen, [Huijs], 3-13-0
211 No. 3731 Hermen Boon, [Huijs], 2-7-0 (met 1795 verhgd. 0-13-0 = 3-0-0)
212 No. 3732 Johannes Olivier, [Huijs], 2-7-0 (met 1795 verhgd. 1-16-0 = 4-3-0)
213 No. 3733 de Wed:e Pieter Baaten, [Huijs], 2-7-0
214 No. 3734 Hermen Potaard, [Huijs], 2-7-0 (met 1795 verhgd. 0-18-0 = 3-0-0)
215 No. 3735 Michiel van Bavelaar, [Huijs], 2-7-0
216 No. 3736 Fredrick van den Bergh, [Huijs], 2-13-0

(folio 243vs)
de Twintigh Huijsjes
217 No. 3737 de Wed:e Hendrick Swarttou, Huijs, 2-13-0 (met 1795 verhgd. 0-7-0 = 3-0-0)
218 No. 3738 de Wed:e Jan Bouman, [Huijs], 2-13-0
219 No. 3739 Joost van Stigt, [Huijs], 2-13-0 (met 1795 verhgd. 1-10-0 = 4-3-0)
220 No. 3740 de Wed:e Roeland van Drongelen, [Huijs], 2-7-0
221 No. 3741 de Wed:e Teunis Swarttou, [Huijs], 2-7-0
222 No. 3742 de Wed:e Frans Rens, [Huijs], 2-13-0
223 No. 3743 de Wed:e Anthonij Pieterse, [Huijs], 2-13-0
224 No. 3744 Jan Vogels, [Huijs], 2-10-0 (met 1795 verhgd. 0-10-0 = 3-0-0)

(folio 244)
de Twintigh Huijsjes
225 No. 3745 Anna Vogels, Huijs, 2-7-0 (met 1795 verhgd. 1-16-0 = 4-3-0)
226 No. 3746 Fredrick van den Bergh, [Huijs], 2-10-0
227 No. 3747 Jan van Hoorn, [Huijs], 3-7-0
228 No. 3748 Anna Vogels, [Huijs], 2-18-0 (met 1795 verhgd. 0-2-0 = 3-0-0)
229 No. 3749 Jan Sijmonse Schouten, [Huijs], 2-17-0
230 No. 3750 den selve, een Loots, 2-8-0
231 No. 3751 Aart van den Nadorst, Huijs, 4-3-0
232 No. 3752 Jan van de Lint, [Huijs], 4-3-0

(folio 244vs)
de Twintigh Huijsjes
233 No. 3753 Sijm Vogels, Huijs, 4-17-0
234 No. 3754 den selve, [Huijs], 2-13-0
235 No. 3755 Jan van Vliet, [Huijs], 6-10-0
236 No. 3756 Fredrick van den Bergh, [Huijs], 5-0-0
237 No. 3757 Sijmon Vogels, [Huijs], 5-17-0
den Hoek om, na 't Willigenbosch
238 No. 3758 de Wed:e Simon Janse Schouten, [Huijs], 7-10-0 (verhoogd 1757 9-0-0)
239 No. 3759 Francois Braats, een olijmolen, met sijn woningh, 33-7-0
240 No. 3760 de Wed:e Verruijt, Huijs, 5-13-0

(folio 245)
't Willigen Bos
241 No. 3761 de Wed:e Philip de Haan, Huijs, 3-0-0
242 No. 3762 Lambert Joosten, [Huijs], 3-0-0 ([3762+3763] = 5-2-0, verhgd. met 1795 5-6-0 = 10-8-0)
243 No. 3763 den selve, [Huijs], 2-2-0 ([3762+3763] = 5-2-0, verhgd. met 1795 5-6-0 = 10-8-0)
244 No. 3764 Dirck en Anna Boije, [Huijs], 3-10-0
245 No. 3765 deselve, [Huijs], 3-0-0
246 No. 3766 de Wed:e Herbert Krijne, [Huijs], 3-0-0
van 't Witte Leeuwtje na de Sluijspoort
247 No. 3767 de Wed:e van Simon Janse Schouten, een Loots, 2-10-0
248 No. 3768 de selve, een Huijs, 4-7-0

(folio 245vs)
Sluijspoort
249 No. 3769 Steven Verkerck, een Trasmolen met sijn woningh, 26-13-0
250 No. 3770 de Wed:e Simon Janse Schouten, Huijs, 3-7-0
251 No. 3771 Jan Simonse Schouten, een werckloots, 3-7-0 (1767 op 5-0-0)
252 No. 3772 den selve, uts: 3-7-0
253 No. 3773 de Wed:e Cooijmans, een Loots, 3-7-0
254 No. 3774 Adriaen van Druijnen, 2 Lootsen, 6-13-0
255 No. 3775 Jacobus van Dongen, Huijs en packhuijs, 8-10-0
256 No. 3776 Mattheus Rees, Huijs, 2-7-0 (1740 verhoogd 6-10-0)

(folio 246)
Sluijspoort
257 No. 3777 Mattheus Rees, een packhuijs, ende vloer 4 Hoogh, 12-15-0
258 No. 3778 Cornelis Terwe, een packhuijs 4 Hoogh, en de vloer, 12-5-0
259 No. 3779 Arnoldus 't Hooft, packhuijs 2 Solders en vloer, 7-12-0
260 No. 3780 Pieter Bakkus, Huijs, verschijde packhuijsen met sijn Solders, 27-5-0
In de Gangh
261 No. 3781 Cornelis Terwen, packhuijs, 2-7-0
262 No. 3782 Dominus Isacus van Hoesden, packhuijs, 3 Solders en kelder, 8-17-0
263 No. 3783 Jan de Veer & Jacob Jacobse, een packhuijs met solders, 10-0-0
264 No. 3784 Cornelis van Hombroek, Huijs, wijnkelder, Solders en Loots, 17-5-0 (verhoogd 1757 19-0-0
gespl: Oct. 1776 A f 11,-, B f 5,-, C f 3,-)
3784D voor de stad, een huisje met 1795 f 2-10-0

265 verheelt

(folio 246vs)
Buijten de Sluijspoort, regterzijde na de Hoogh
266 No. 3785 Jannigje Labeen, Huijs, 1-7-0 (1771 2-10-0)
267 No. 3786 Jan de Bruijn, [Huijs], 2-3-0
268 No. 3787 Paulus Krijna, [Huijs], 1-13-0
269 No. 3788 d'Erffgen: van Catharina Bourge, [Huijs], 6-5-0
270 No. 3789 Annigje Paulus, [Huijs], 2-10-0
271 No. 3790 de Wed:e van Antonij Japikse, [Huijs], 1-7-0
272 No. 3791 Dirck Thol, [Huijs], 2-10-0 (verhoogd 1757 7-0-0)
273 No. 3792 Jacob Logger, [Huijs], 2-10-0 (zie voorts ingevoegde bladz.)

(los blad) de volgende 13 percelen aangeslagen met 1795.
No. 3792B de Wed. van Es, een huisje, f 5-0-0
No. 3792C Arij Esselbrugge, een huisje, f 3-5-0
No. 3792D Pieter van de Graaf, een huisje, f 3-5-0
No. 3792E Arij Esselbrugge, een huisje, f 3-5-0
No. 3792F de Wed. Fred.k Drukker, een huisje, f 3-5-0
No. 3792G Thomas Kuijl, een huisje, f 5-0-0
No. 3792H Arij Epenhuijse, een huisje, f 3-5-0
No. 3792J Arij Epenhuijse, een huisje, f 3-5-0
No. 3792K Dirk Hakkers, een huisje, f 3-5-0
No. 3792L Dirk Hakkers, een huisje, f 3-5-0
No. 3792M Pieter Baggerman, een huisje, f 3-5-0
No. 3792N Bastiaan de Borst, een huisje, f 3-10-0
No. 3792O de Wed. Jan Schouten, een huis, f 12-10-0

(folio 247)
Buijten de Sluijspoort na de Hoogh regterzijde
274 No. 3793 Cornelis de Keijser, Huijs, 2-10-0
275 No. 3794 Hendrick Baggerman, [Huijs], 0-18-0
276 No. 3795 Anna Bos, [Huijs], 1-15-0
277 No. 3796 de Wed:e Pieter Calis, [Huijs], 0-18-0
Buijten de Sluijspoort, van de Hoogh, regterzijde, tot de poort
278 No. 3797 Jan van Hoorn & Cornelis de Keijser, een koornmolen, anders de Stene Molen met sijn woningh, 40-0-0 (1740 bij doleantie 30-0-0;
Gesplitst: No. 3797a f 15, No. 3797b f 15, No. 3797c(?) of de helft, aangeslagen met 1795, f 3-0-0
)
279 No. 3798 Jan van Hoorn, Huijs, 2-10-0
280 No. 3799 den selve, [Huijs], 2-7-0
281 No. 3800 Lauwrens Fritsert, [Huijs], 3-15-0 (1740 verhoogd 4-12-0)

(folio 247vs)
Buijten de Sluijspoort van de Hoogh, regterzijde, tot de poort
282 No. 3801 Maijke Luijkus, Huijs, 1-15-0
283 No. 3802 Hendrick Pus, [Huijs], 4-0-0 (1740 verhoogd 5-0-0)
284 No. 3803 Cornelis de Keijser, [Huijs], 3-7-0 (bij van No. 3792B 5-0-0, Af door 't roijeren van No. 3792B als abusif met 1795 8-7-0,
door Rhee-trekkers als N.G. [= nieuw getimmerd] opgegeeven 5-0-0; Bij, waarmede No. 3803 moet verhoogd worden 1-13-0 = dus met 1805 volg. Res. v. 26 Julij 1804 f 5-0-0
)
285 No. 3804 Jan Rens, [Huijs], 4-17-0
286 No. 3805 Luijcas Mol, [Huijs], 4-5-0
287 No. 3806 Jacobus Logger, [Huijs], 4-3-0
288 No. 3807 de Wed:e Sander de Keijser, de koorn molen de roode Leeuw, met sijn woningh, 40-0-0 (1740 bij doleantie 30-0-0)
289 No. 3808 d'Erfgen: van de Wed:e Teuntje Cornelisse van Dijck, Huijs, 3-0-0

(folio 248)
Buijten de Sluijspoort van de Hoogh, na de poort regterzijde
290 No. 3809 Jan Faessen, Huijs, 4-3-0
291 No. 3810 den selve, een Stal, 2-2-0
292 No. 3811 Johannes Timmers, Huijs en Stal, 6-3-0
293 No. 3812 Corstiaen Bonte, Huijs en Stal, 4-17-0
294 No. 3813 Wouter van Kessels, een Blauwselmakerije, 22-18-0
295 No. 3814 Een Huijsje van de Stad, bewoont door de Sluijswagter, memorie
296 No. 3815 Jacob Fraquin, een Loots, 0-17-0

Laatst gewijzigd januari 2017.