Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Tekengenootschap Pictura - Kunstbeschouwingen 1847-1899


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 259 en 260

** scans verkrijgbaar**

(transcriptie: E. van Dooremalen)


Tekengenootschap Pictura - Kunstbeschouwingen uitnodigingen


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 260


Kunstbeschouwingen uitnodigingen

 • (11-1-1836) Konstbeschouwing van PICTURA,
  Op Maandag den 11 Januarij 1836 des avonds ten Zeven Ure, in het Lokaal in de Wijnstraat, lett. B.63.
  Strekkende dit tot toegang voor eene dame.
  Van wegen de Directie, W. de Klerk, Secretaris.
  Er worden geen kinderen toegelaten.

 • (11-1-1858) Kunstbeschouwing. Op Maandag den 11 Januarij 1858 ....
  A.A. Obreen, Secretaris;
  Kunst van den Heer Jonkhr. J.N. Jantzon van Erffrenten van Babilonienbroek

 • (11-1-1869) Teekengenootschap Pictura
  Kunstbeschouwing op Maandag den 11 Januarij 1869, des avonds ten 7 ure precies, in het Locaal Pictura
  aan het Hof. Strekkende dit biljet tot toegang voor eene Dame.
  J.W.M. Roodenburg, Secretaris
  Prenten, Teekeningen en Portretten de Nederlandsche Geschiedenis uit de Verzameling van den Heer Mr. S. van Gijn, alhier;

 • (13-3-1889) Teekengenootschap Pictura te Dordrecht
  Kunstbeschouwing van teekeningen voor de Leden van het ... Woensdag den 13 Maart 1889, des avonds van
  hald 8 tot 10 ure, in het Lokaal Koophandel en Zeevaart aan de Groenmarkt
  B. Veth Azn, Secretaris;
  Portefeuille van den Heer R.J. KIJZER te Amsterdam;

 • (14-12-1898) Teekengenootschap Pictura;
  KUNSTBESCHOUWING op Woensdag 14 december 1898
  in het lokaal van het Genootschap in het Hof;
  Portefeuille met Teekeningen door de Heeren, Veldheer, Nieuwenkamp, Graadt van Roggen en Vaarzon Morel
  Namens het Bestuur, PIET BOS, Secretaris;

 • (1/2/3-3-1890) Teekengenootschap Pictura;
  BUITENGEWONE KUNSTBESCHOUWING VAN EEN Honderdtal Teekeningen van REMBRANDT (lichtdrukreproductie),
  door een honorair lid der vereniging bereidwillig ter bezichtiging gesteld op Saterdag 1, Sondag 2 en Maandag 3 Maart 1890
  van des middags 12 tot 4 uur
  op de Zaal van het Genootschap aan het Hof;

 • (1/2/3-3-1890) (Dordrecht 5 Maart 1890) de Heer M.C. Lebret ... uit te noodigen... verzamelingen teekeningen van REMBRANDT;
  Aan den Hoog Edel Gestr. Heer den heer J.A. Smits van Nieuwerkerk, DORDRECHT;
  +
  artikel Dordrechtsch Nieuwsblad Woensdag 5 Maart 1890;
  +
  artikel Nieuwe Rotterdamsche Courant Donderdag 13 Maart 1890;
  +
  De Amsterdammer Weekblad voor Nederland (met handgeschreven tekst Mej. F. en S. Pijzel);

 • (22-3-1900) Teekengenootschap Pictura
  KUNSTBESCHOUWING in het Lokaal van het Genootschap op Donderdag 22 maart 1900
  Lithographieen door Renouard (portretten Dreyfuszaak)
  Lithographieen Nicholson
  De Tentoonstelling van Schilderijen en Studies door wijlen D.A.C. Artz blijdt geopend tot 26 Maart, dagelijks van 11-4-uur;
  Namens het Bestuur, PIET BOS, Secretaris;

 • (1 okt.) Teekengenootschap Pictura
 • Het Bestuur de vrijheid nemende onder uwe aandacht te brengen, dat vanaf 1 October a.s. de Teekenavonden, Kunstbeschouweingen, Tentoonstellingen en Kunstavonden beginnen, ...

  Laatst gewijzigd: maart 2019.