Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: veiling kunstenaar Roland Larij (1855-1932) 19-20 september 1933


(door E. van Dooremalen)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 396 (veilinghuis Fa. A. Mak)
Inventarisnummer: 255 (veilingen 1933-1935)1-129: schilderijen


Werken van ROELAND LARY - Schilderijen

VEILINGNUMMER Titel Informatie KOPER
001 De Brief. Gesigneerd Doek H. 165 B. 110. Zie afbeelding. Dr. Larij f 340
002 De Botermarkt Doek H. 83 B. 102. J. Larij f 120
003 Weekmarkt te Dordrecht Doek H. 110 B. 167. Zie afbeelding. J. Spierdijk f 210
004 Ploegende Ossen Paneel H. 16 B. 24. Zie afbeelding. Walbeek f 85
005 Aan het Weefgetouw. Gesigneerd. Doek H. 54 B. 65. Dr. Larij f 35
006 Greazende Os. Doek H. 52 B. 70. Dr. Meijer f 50
007 Bij het Venster. Doek H. 62 B. 48. J. Spierdijk f 85
008 Het Breistertje. Gesigneerd. Doek H. 54 B. 36. Soomers, Geld. f 50
009 Knotwilgen. Doek H. 52 B. 68. Meijers, P. f 35
010 Landarbeidster. Doek H. 60 B. 50. Korthals gen. f 30
011 Koeienstal. Gesigneerd. Doek H. 36 B. 54. Dr. Larij f 25
012 Interieur, Brabantsche boerderij. Doek H. 45 B. 56. Dr. Niekuik f 30
013 M'n Tuin. Doek H. 47 B. 55. Mevr. Randwijk f 30,-
014 Achter mijn Woning. Doek H. 40 B. 50. Mevr. Vos f 35,-
015 Opgaande Wilgen. Doek H. 46 B. 32. J. Bosman f 25,-
016 Staandaardmolen te Leende. Doek H. 45 B. 70. Dr. Niekuik f 30
017 Roodbonte Os. Doek H. 45 B. 54. J. Larij f 40
018 Roodbonte Koe. Gesigneerd. Doek H. 36 B. 45. Walbeek f 24
019 Portert van een Boerin. Doek H. 36 B. 45. J. Larij f 45
020 Grazende Koe. Doek H. 45 B. 36. Dr. Larij f 30
021 Hortensia's. Gesigneerd. Doek H. 52 B. 55. M. v. Randwijk f 20
022 Nettenboetster. Doek H. 35 B. 54. Heijkoop f 35
023 Aan den Oogst. Gesigneerd. Doek H. 55 B. 40. Nijsen f 60
024 Brabantsche Interieur. Gesigneerd. Doek H. 44 B. 58. Dr. Larij f 55
025 De Koeienhoedster. Gesigneerd. Doek H. 50 B. 32. Soomers f 45
026 Oude Jan. Gesigneerd. Doek H. 34 B. 28. J. Mulder f 65 (in potlood: of 27, Mej. Noels(?))
027 Vrouwtje aan den Haard. Gesigneerd. Doek H. 35 B. 24. Noels f 60 (in potlood: of 26 Mej. Noels 60, A. Boers 25)
028 Bij den Koeienstal. Gesigneerd. Doek H. 38 B. 45. Dr. Larij f 40,-
029 Voor de schouw. Gesigneerd. Doek H. 30 B. 40. C.M. Diemen f 40
030 Bonte Koe in de Weide. Gesigneerd. Doek H. 37 B. 46. Dr. Meurs f 16
031 Vrouw met Koe. Gesigneerd. Doek H. 37 B. 47. C.M. Diemen f 16
032 Roodbonte Koe bij den dijk. Doek H. 38 B. 32. J. Larij f 18
033 Schapenstal. Doek H. 32 B. 39. J. Spierdijk f 30,-
034 In de Werkplaats. Doek H. 25 B. 49. J. Larij f 18
035 Oude Mie. Doek H. 40 B. 32. J. Mulder Rot f 25
036 Kippen bij de Schuur. Doek H. 32 B. 50. Mevr. Faure Schotel f 20
037 Dorschmolen. Doek H. 46 B. 60. J. Mulder f 25
038 Bij het haardvuur. Doek H. 37 B. 46. Dr. Larij f 28
039 Drentsche Hei. Doek H. 32 B. 50. J. Spierdijk f 30 (in potlood: 24 J.L.)
040 Voormalige Bergweg te Rotterdam. Doek H. 39 B. 30. Mevr. Randwijk f 18
041 Brugje. Doek H. 42 B. 28. Merkelijn f 20
042 Een Lakenvelder. Doek H. 36 B. 46. Mevr. Randwijk / Muhlensteth f 20
043 Kinderkopje. Doek H. 36 B. 28. J. Larij f 20
044 Roodbonte Koe bij haag. Doek H. 37 B. 47. Dr. Larij f 24,-
045 De Boerenvrouw Hanna. Doek H. 33 B. 27. Dr. Larij f 26,-
046 Naar den stal. Doek H. 39 B. 23. Bosch rech(?) f 26,-
047 Landweg met schuur. Doek H. 24 B. 34. Faure Schotel f 22,-
048 Zwartbonte Koe met hoedster. Gesigneerd. Doek H. 24 B. 35. C.M. Diemen f 20,-
049 Boschrand. Doek H. 32 B. 40. Dr. Larij f 12,-
050 Leerlinge. Doek H. 55 B. 39. Dr. Larij f 18,-
051 De "Verliefde Boomen". Gesigneerd. Paneel H. 34 B. 26. M. Ruiter f 40,- (40 Ruiter)
052 Knotwilg. Gesigneerd. Paneel H. 32 B. 24. Faure Schotel f 15,-
053 'n Regenachtige dag. Paneel H. 25 B. 35. Koopmans, B. f 12,-
054 Hooischelf. Paneel H. 24 B. 30. Dr. Larij f 16,-
055 Boerenerf. Gesigneerd. Doek H. 33 B. 37. v.d. Linden spo(?) f 24
056 Doorkijkje. Paneel H. 35 B. 24. Faure Schotel f 15,-
057 Geachtje. Paneel H. 31 B. 24. Merkelijn f 26
058 Portret van C. Lelieveld. Doek H. 45 B. 35. Mulder rot f 22,-
059 Paarden bij een hooischelf. Gesigneerd. Paneel H. 33 B. 42. Dr. Larij f 15,-
060 Jongenskop. Gesigneerd. Doek H. 29 B. 22. Dr. Larij f 14
061 Regenput in Brabant. Gesigneerd. Doek H. 36 B. 50. Heijkoop f 65
062 De Drentsche vaart. Doek H. 62 B. 53. Nijsen f 20,-
063 Landbouw. Doek H. 46 B. 60. Dr. Larij f 30,-
064 Perziken. Doek H. 23 B. 38. Feldmeijer f 16,-
065 Knotwilgen. Voorstudie. Paneel H. 23 B. 35. M. Faure Sch(otel) f 12,-
066 Stileven, klaprozen. Doek H. 24 B. 30. B. Randwijk f 22
067 Slootje. Paneel H. 33 B. 36. Vos bl., f 26,-
068 Damesportret. Paneel H. 18 B. 13. A. Boers f 10 (in potlood: 20 Boers)
069 Meisjeskopje. Paneel H. 18 B. 13. Dr. Larij f 26,- (in potlood: Argelo 15)
070 Groote kerk te Dordrecht. Doek H. 48 B. 36. Koch bleij f 14
071 Wit kalf. Doek H. 45 B. 36. J. Larij f 18,-
072 Standaardmolen te Leende. Voorstudie. Paneel H. 23 B. 35. v. Rees f 12,-
073 Meisjesportret Annie. Doek H. 46 B. 38. Dr. Larij f 25
074 Portret van Mevrouw S. Gesigneerd. Doek H. 37 B. 46. -
075 'n Oude Snoeper. Gesigneerd. Paneel H. 58 B. 35. Nijsen f 45
076 De gestolen Kus. Doek op carton H. 25 B. 17. Larij Dr. f 14
077 Oude Hanna. Paneel H. 31 B. 23. Dr. Larij f 10,-
078 Zuid-Hollandsche Boerin. Paneel H. 22 B. 15. Vos bl. f 8
079 Zelfportret. Gesigneerd. Paneel H. 24 B. 19. Jo Larij f 18
080 Stilleven, bouquet. Carton H. 24 B. 17. Dr. Larij f 16
081 Zeeuwsche Boerin. Paneel H. 22 B. 17. Minne J. f 20,-
082 Zwartbonte Koe. Gesigneerd. Paneel H. 23 B. 35. B. v. Randwijk f 12,-
083 Tuinderij. Gesigneerd. Paneel H. 25 B. 34. B. v. Randwijk f 34,- (in potlood: 25 Trooijen Aurubastr. den Haag)
084 Koeien in de weide. Gesigneerd. Paneel H. 23 B. 31. C.J. Noels f 18 (in potlood: of 224, 258, 20 C.J. Noels)
085 Pottenkade te Dordrecht. Paneel H. 24 B. 15. Faure f 10
086 Landweg met schuur. Voorstudie. Paneel H. 16 B. 24. Dr. Larij f 18
087 IJsbaan. Paneel H. 16 B. 24. E.D. Vliegenthart f 10
088 Ondergaande Zon. Paneel H. 15 B. 24. B. Randwijk f 14
089 Windmolen. Paneel H. 25 B. 36. J. Spierdijk f 14
090 IJsvermaak. Paneel H. 15 B. 24. C. Roosendaal f 10,-
091 Landwegje met figuren. Paneel H. 25 B. 18. Joha f 8,-
092 Vijver. Paneel H. 14 B. 23. Dr. Larij f 11
093 Achter de scheepswerf. Gesigneerd. Paneel H. 18 B. 14. Bothof Kas f 13
094 Beukenlaan. Gesigneerd. Paneel H. 24 B. 35. G.N. Korthals f 30
095 Hoekje in de Biesbosch. Paneel H. 23 B. 31. Merkelijn f 13,-
096 Nieuw haven te Dordrecht. Paneel H. 24 B. 34. Marlen rie24(?) f 20,-
097 Naakt. Paneel H. 24 B. 35. Dr. Lary f 10,-
098 Kindergroep. Paneel H. 18 B. 13. Mulder f 6,-
099 Heide. Gesigneerd. Paneel H. 16 B. 24. Vliegenthart f 14,-
100 Aan den dijk. Gesigneerd. Paneel H. 15 B. 24. Dr. Larij f 8
101 Ploegossen. Voorstudie. Paneel H. 16 B. 24. Dr. Larij f 17 (in potlood: 15 Ruiter)
102 Duinlandschap. Carton H. 12 B. 17. Vliegenthart f 11
103 Boerderijtje. Carton H. 11 B. 17. Dr. Larij f 16
104 Landweg met Schuur. Paneel H. 16 B. 24. v. Strij f 22
105 Spitters. Gesigneerd. Paneel H. 24 B. 16. Dr. Larij f 12
106 Korenschoven. Gesigneerd. Paneel H. 16 B. 23. Reigersman f 20,- (in potlood: 25 f Reigersman)
107 Hooischuur in het groen. Paneel H. 18 B. 23. Dr. Larij f 13
108 Boonenstaken. Carton H. 16 B. 22. Dr. Larij f 9
109 Groenenoogst. Paneel H. 23 B. 16. Dr. Lary f 11,-
110 Standaardmolen te Leende. Voorstudie. Paneel H. 24 B. 35. Mev. Dam f 13
111 Naar huis. Carton H. 30 B. 22. Lary, Dr. f 20
112 Breister aan een vliet. Gesigneerd. Paneel H. 2414 Faure f 14
113 Clematis. Doek H. 49 B. 25. Dr. Lary f 28 (in potlood: 25 J.L.)
114 Zwartbonte Koe voor den stal. Doek H. 27 B. 46. A. Boers f 24
115 De Brief. Voorstudie. Paneel H. 27 B. 46. Bothof f 6,-
116 In de Tuinderij. Gesigneerd. Paneel H. 24 B. 35. Merkelijn f 16
117 Boerenerf. Doek H. 29 B. 45. Luderus f 35,-
118 Interieur. Bij het haardvuur. Doek H. 61 B. 53. Dr. Larij f 40 (in potlood: 25 J.L.)
119 Zee. Tempera. Doek H. 43 B. 54. Jo Larij f 20 (in potlood: 25 J.L.)
120 Kousenstoppen. Doek H. 47 B. 45. Dr. Larij f 50,-
1210 Herfststemming. Gesigneerd. Doek H. 40 B. 60. Rinsma f 55
122 Witte Melkkoe. Gesigneerd. Doek H. 47 B. 45. Jan Larij f 24,-
123 Berkenboomen. Doek H. 459B. 48. Bosman f 35 (in potlood: 25 J.L.)
124 Tuinderswagen. Doek H. 30 B. 42. Merkelijn f 15,-
125 Slaapkamerinterieur. Doek H. 36 B. 50. Jan Larij f 10,-
126 Boschwegje. Gesigneerd. Paneel H. 18 B. 8. Dr. Larij f 12,-
127 Zuid-Hollandsche Boerin. Paneel H. 13 B. 8. Nijsen f 8,-
128 Fantasie. Carton H. 33 B. 13. Brasser f 5
129 Dorschen. Doek H. 105 B. 158. Vos bleek f 24,-

Laatst gewijzigd: april 2019.