Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: veiling kunstenaar Roland Larij (1855-1932) 19-20 september 1933


(door E. van Dooremalen)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 396 (veilinghuis Fa. A. Mak)
Inventarisnummer: 255 (veilingen 1933-1935)494-573: oude gravures, prenten en boeken


Werken van ROELAND LARY - Oude gravures, prenten en boeken

VEILINGNUMMER Titel Informatie KOPER
494 Een Ets van Rembrandt. Zelfportret met de puntbaard. 15 x 10 1/2. v.d. Minne, f 22,-
495 Een Ets van Rembrandt. Zelfportret op jeugdige leeftijd. 8 1/2 x 7. v.d. Minne, f 17
496 Drie Kopergravures d. Tanjé, n. C. Troost. En ex. afgesn. Dr. Larij f 13
497 Elf Franse Kopergravures naar: Raoux, Greuze, F. Boucher, Baudouin, Le Clère, Lancret, A. Croypel, Poussin, e.a. Eenige besch. Aalbers, f 7
498 Vijftien Kopergravures, meest door F. Ertinger, naar Lafage. Meeuwissen, f 2,-
499 Acht Kopergravures door Carracius, Golzius, Bega, Chalon en Ossenbeeck. Dirven, f 2,-
500 Twee-en-tachtig Kopergravures, Dierfiguren, naar Berchem, Potter, Stoop, Uyttenbroek e.a. Meeuwissen, f 9
501 negentien fraaie Kopergravures, Bijbelsche voorst. door Clement de Jonghe, Barth. Breenbergh, Nic. Vischer e.a. Haalman Breda, f 10
502 Elf Kopergravures. Bijbelsche voorst(ellingen). B. Randwijk, f 2,50
503 Zes-en-dertig Kopergravures, meest van Holl. graveurs, w.o. Tanjé, De Hooghe, G. Valk, Matham, Sernredam, Webbers, P. Daret, Nic. Visscher, C. Galle, G. Lairesse e.a; hierbij boekuitknipsels. tez. 44 st. Mej. Geest, f 8,-
504 Negen-en-twintig Kopergravures naar grootmeesters uit de Hollandsche school; verschillende graveurs. Dirven, f 6,-
505 Negentien Kopergravures. Portretten van vorsten en beroemde personen. Dr. [D.A.] Wumkes, f 3,50
506 Veertig Negen-en-twintig Kopergravures. Decoratieve kunst. Aalbers, f 3,50
507 Negen Kopergravures. Historieprenten. Versteeg f 5,-
508 Vier zwartekunst Gravures, naar d'rHondecoete, Verkolje, en twee portretten. W.H. Meijers, f 2,50
509 Twaalf Kopergravures. Gezichtjes der stad Dordrecht, door K.F. Bendorp 1803. Versteeg f 6,-
510 Vier-en-dertig Etsen; in portefeuille. Diversen. Feldmeijer, f 19,-
511 Partij Teekenvoorbeelden, waarbij "Blumen Studien". Kouw f 1,-
512 Een portefeuille vol Litho's en Reproducties, w.o. beschieting van de stad Dordrecht. Horsen [antiquair P.J. van Horssen], f 2
513 Een portefeuille met Vierkleurenplaten en andere Reproducties. Dr. Lary f 2,50
514 Biblia: dat is De gantsche H. Schrifture, Hendrik Jacob en Pieter Keur. Amsterdam 1704. led. band. met koperen sloten, folio. Dr. Lary f 10,-
515 Biblia: dat is De gantsche H. Schrifture, Hendrik Jacob en Pieter Keur. Amsterdam 1609-1690. led. bnd. met koperen sloten, folio, rug vernieuwd. Dr. Lary f 8,-
516 Biblia: dat is De gantsche H. Schrifture by Broer en Ian Appelaer. Amsterdam 1664, led. bnd. met koperen sloten; folio, besch. Dirven f 3
517 Matthys Balen Jans Zoon. Beschryvinge der Stad Dordrecht. Anno 1677; 2 dn. h. led. bnd. 4o. versteeg f 45
518 Emanuel Van Meteren. Historie der Neder-landscher en de haerer Naburen. 's-Gravenhage 1614, led. bnd. met koperen beslag, folio besch. Mej. Geest f 5
519 J. Cats. Trou-ringh; by Hendrik van Esch. Dordrecht 1637 h. led. bnd. (modern) 4o. Meeuwissen f 2,50
520 J. Cats. Trouring 1806; Sinne- en Minnebeelden 1779; Ouderdom, Buytenleven; Nuttelyck Huys-Boeck. 1769; Gedachten op Slapeloose Nachten 1769; Mengeldichten 1834. Tez. 6 bnd.
521 J.V. Vondels Poëzy. Franeker 1682; 2 dn. perk. bnd. besch. (520+521) Horsen (antiquair P.J. van Horssen), f 1,-
522 P. Langendijks Gedichten. Haarlem 1760; 4 dn. h. ld. band. Looman f 3,50
523 C. Tuinmans. Nederduitsche Spreekwoorden. Middelburg 1720; 2 dn. perk. bnd. 4o besch. G.W. Aardenne f 2,50
524 De kleine Print-Bybel. Amsterdam; 1792, Flavius Josephus, Amsterdam 1698. 1ste en 3de dl. perk bnd. Tez. 3 st. Jonkers Sch., f 2,50
525 Petri de la Faille. Bekeeringhe. Leuven 1644, perk bnd. 8o. Looman f 2,-
526 Karel van Mander. Het Schilderboek. Haerlem 1604, h. led. bnd. (modern). Mej. Geest f 8,-
527 Arnold Houbraken. De groote Schouburgh der Ned. Konstschilders. 's-Gravenhage 1753, 3 dn. led. bnd. besch. A. Houbraken, Stichtelyke Zinnebeelden. Amsterdam 1723. Tez. 4 st. Arison, tilb., f 16,-
528 Brabrahamus Bloemaert. 157 Kopergravures. Teekenvoorbeelden, (20 st. en titel verl.); h. led. bnd. Reenen domb., f 4,50
529 A. Houbraken. Toneel van Sinnebeelden Ao. 1700. Nicolai Visscher. Paradigmata Graphices; Abr. Houbraken 1800, Teekenbundel, Teekenboekje n. Potter en Berchem; Kopergravures. Teekenvoorbeelden. Tez. 4 st., beschadigingen. Harsman, f 1,-
530 Othone Vaenio. Batavortum cum Romanis Bellum. Antverpiae 1612, perk. bnd. Plaat 1 ontbreekt. Waalwijk v. D(oorn), f 2,50
531 Gecostumeerde Optogt. Intrede van Karel V binnen Dordrecht; Intogt van Frederik Hendrik te 's-Hertogenbosch; Maskerade Leiden 1855; in omslag. W. Meijers, f 4,50
532 W. de Geest. Kabinet der Statuten 1702; Nederduitse Keurdigten Rotterdam 1717; O.J. Hervey. Overdenkingen 1754. Tez. 3 st. Jonkers Sch., f 2,-
533 Paul Lacroix. XVIIme Siècle, Didot et Cie. Paris 1880; Directoire, Consulat et Empire, 1885; pr. bndn.; XVIIme Siècle, 1875; h. led. bnd.; Moyen Age 1874. Mevr. Mak, f 7,-
534 Max Roose. Het Schildersboek "Elsevier". Amsterdam 1900 v. Ende, f 3,-
535 Max Roose. De Schilderkunst (1400-1800) "Elsevier". Amsterdam 1908; pr. bnd. Dirven, f 3,-
536 Eadweard Muybridge. Animals in motion. London 1907; l. bnd. Dr. Lary f 2,50
537 Hugo Verriest. Twintig Vlaamsche Koppen. L.J. Veen, Amsterdam. Dirven, f 0,50
538 J. Huizinga. leven en Werk van Jan Veth. Haarlem 1927. Wumkes, f 3
539 Jan Veth. Portretstudies en Silhouetten; Holl. Teekenaars van dezen tijd 1905. Kunst en Samenleving, Kunstbeschouweingen, Bedreigde Schoonheid. Tez. 5 st. Nijsen, f 4,50
540 Max Deri. Die Malerei im XIX Jahrhundert. Berlin 1919. Haalman Arison, til., f 2,50
541 D. Corael. The brothers Maris; Willem Maris' Herinneringen; H. de Boer over W. Maris; F.M. Lurasco; Onze moderne Meesters; Max Liebermann over Josef Israëls; Van Nu en Straks, Brieven en platen van Vinc. van Gogh. Tez. 5 st. Versteeg, f 2,50
542 Cyriel Buysse over Emile Claus; Gustave Larroumet over Meissonier. Tez. 2 st. Jo Lary, f 2,-
543 Werkjes over: Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen, Holbein. Tez. 6 st. Harsman, f 1,50
544 Werkjes over Schilderkunst en Schilders, w.b. 3 ex. van Alb. Plasschaert e.a. Tez. 18 st. Pakket. de Jong Maasd., f 3,50v.d. Polder, f 3,50
545 Gowan's Art Books, en: de Meesterwerken van de Haagsche School. Tez. 19 st. Versteeg, f 3,-
546 H. Knackfusz. Künstler Monographien, Velhagen und Klasing, Leipzigl 9 bnd. Stam voor., f 1,50
547 Zwanzig Handzeichnungen Alter meister; Rembrandt Zwanzig Handzeichnungen. Twee mappen. Harsman, f 22,-
548 Twaalf Photgravures n. Meestewerken van 19de eeuwsche schilders. Premie "Elsevier", jaarg. 1914 en 1916. Stam voor., f 1,50/i>
549 Veertien Mappen elk met 'Dix eaux-Fortes', naar beroemde meesters, d. Prof. William Unger. Harsman, f 22,-
550 Eaux-fortes des grands Maitres Hollandais. Repr. par la Photo-Lithographie. Emerik en Binger. B. Randwijk, f 2
551 Courts de Paysage au fusain par Allongé, E. Bernard et Cie. Paris. v. Rees, f 1,50
552 Etsen naar Frans Hals d. prof. W. Unger met een verh. van Mr. C. Vosmaer. A.W. Sijthoff, Leiden 1874. Dr. Lary f 6,-
553 Mr. C. Vosmaer. Onze Hedendaagsche Schilders. Elf afl. 1881, '82 en '85. Dr. Lary, f 3,-
554 Het Gouden Tijdperk der Kunst; 50 photogravurs n. beroemde schilderijen en gravures. Gebr. E. en M. Cohen, Arnhem-Nijmegen. Harsman, f 1,-
555 Museum van Kunstnijverheid te Haarlem; 29 afbeeldingen. A.W. Sijthoff, Leiden. Visser ree, f 4,-
556 Album van de Tentoonstelling van Oudheden te Delft 1863. Meeuwissen, f 2,-
557 Dordrechts Museum; 28 phototypieën. Catalogus Verz. Van Bilderbeek. Tez. 2 st. Stam voo, f 3,50
558 Moderne Kunstwerken. itg. W. Versluys, Amst. Jrg. 1903, '04 en '05. A.G. Versteeg, f 2,50
559 Beroemde Meesters, bij A.W. Sijthoff, Leiden. 12 Afl.; De Tuin, 1ste jaarg., 2 afl. Uitg. W. Versluys, Amst. Jrg. 1903, '04 en '05. Versteeg, f 2,50
560 Oudheidkundig Jaarboek, 13 afl. uit de jaarg. 1923-'27. Groneman, f 3,50
561 Diverse Afleveringen en Tijdschriften over Kunst. Pakket. Versteeg f 1
562 Le Nu au Salon; Catalogus illustrés du salon, tusschen 1879-'97. Pakket. Dr. Lary f 2
563 Tentoonstellingscatalogi. Twee Paketten. Harsman f 1,50
564 Tien Museum- en Tentoonst. Catalogi. Pakket. Versteeg f 0,50
565 Veilingcatalogi Fa. Fred. Muller en Cie. w.b. Coll. Steengracht e.a. Drie Paketten. W. Meijers, f 3,50
566 Veilingcatalogi Fa. A. Mak, Dordrecht, w.b. Coll. Smits van Nieuwkerk e.a. Pakket.
567 Veilingcatalogi Fa. Kleykamp. Pakket. (566+567) Hurkman, f 2,-
568 Veilingcatalogi Fa. C.F. Roos en Cie. Twee Pakketten. Wijngaarden, f 1,50
569 Veilingcatalogi. Divers. Een Pakket. Hurkman, f 1,-
570 Busken Huet. Het Land van Rembrandt, 2 dn. e.a. Pakket. Versteeg, f 1,-
571 Oude Boekwerkjes; Tijdschrifttem en Baedekers. Twee Paketten. Versteeg, f 1,-
572 Veertien omlijste Foto's. Herwijnen, f 8,-
573 Eenige Mappen met Foto's en Reproducties. Dr. Lary f 7,-

Laatst gewijzigd: april 2019.